Johanna Olson ny politisk sekreterare

Vi har glädjen att välkomna Johanna Olson som ny politisk sekreterare för Värmdömoderaterna!

Johanna bor i Vaxholm och är i grunden utbildad som Molekylärbiolog. Hon har bred erfarenhet inom Moderaterna både som förtroendevald samt politisk sekreterare. Därutöver har hon drivit företag inom kommunikation & marknadsföring med inriktning på sociala medier. Johanna tillträder tjänsten den 9 februari.

Varmt välkommen hälsar Värmdömoderaterna!

S-styret halverar sophämtningen för Värmdös villaägare!

Det S-ledda Värmdösamarbetet har under kommunfullmäktige i december beslutat att HALVERA sophämtningen för Värmdös villaägare i sommar.

Vi Moderater var skarpt kritiska till förslaget då sophämtning är en grundläggande samhällsservice som måste fungera för att undvika sanitära olägenheter. Vi föreslog därför att sophämtning fortsatt skulle ske varje vecka, men tyvärr röstades det ned av Värmdösamarbetet med stöd av Vänsterpartiet och Skärgårdspartiet.

– Vi som förtroendevalda har en uppgift att förutse hur våra politiska beslut påverkar kommuninvånarna. Vi ska inte behöva vänta till sommaren när den dåliga lukten sprider sig för att inse att det här var en dålig idé. Vi vet att sopor stinker men nu stinker också servicen och risken är att Värmdöborna kommer tycka att politiken stinker lika mycket som soporna i sommar säger Johan Björk (M), 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Trots den halverade servicen höjdes dessutom taxan för sophämtning för år 2023.

– Här vill Värmdösamarbetet att kommunen ska göra mindre för mer pengar. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Värmdös villaägare ska fortsätta tvingas betala fullpris för sophämtningen trots att servicen av hämtning de facto halveras fortsätter Johan.

Tidningsutklippet kommer ifrån Mitt i Värmdö som uppmärksammar förändringen

Kommunen borde ta över Värmdö hamnar ABs mark

”Vi, moderater, anser att det bästa vore att det kommunala bolaget Värmdö Hamnar AB överlåter sin mark till Värmdö kommun och istället fokuserar på driften av hamnar och parkeringsplatserna intill hamnarna. Därför föreslog vi i kommunfullmäktige i december att kommunen utreder en sådan marköverlåtelse. Ett förslag som dessvärre avslogs av det S-ledda Värmdösamarbetet.”

Läs hela insändaren från oppositionsrådet Deshira Flankör och avgående styrelseordförande Malin Bellander här: https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/m-kommunen-bor-ta-over-varmdo-hamnars-mark?fbclid=IwAR0cXx00hknPaEOcZFg6OeVJCo3JmiE7gYwxhpH8Y6MUTBVq8zFGuQt75VM

Begränsa inte köttet för Värmdös elever och äldre

”Vi Moderater är skarpt kritiska till förslaget från Värmdös nya S-styre om att minska andelen kött i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Enligt förslaget ska andelen inköpt kött i kommunens verksamheter från och med nästa år uppgå till max 2,5 procent per år jämfört med dagens 7,79 procent. Vi är oroade över att den kraftiga minskningen av kött kommer att ge oförutsedda effekter inom Värmdös äldreomsorg och skolor.”

Det skriver Deshira Flankör, Cecilia Lindberg och Rogier Krona, moderata företrädare i Värmdö kommun.

Läs hela insändaren här: https://www.mitti.se/debatt/m-begransa-inte-vad-vara-elever-och-aldre-far-ata-6.24.44017.aa2a6161f0?fbclid=IwAR2fs9ulqHmt8_wo3CllE3R2vqcglIKD82dze_jg5PlYMAr2UeVp5sSg_es

Värmdösamarbetet föreslår en chockhöjning av hemtjänsttaxan, 4 gånger högre än tidigare taxa!

Värmdösamarbetet (S,C,L,MP med stöd av V och SGP) föreslår i sin budget för 2023 en kraftig taxehöjning för Värmdös hemtjänsttagare, 4 gånger högre än tidigare taxan.

Värmdö har under en lång tid haft en månadsavgift för omvårdnad inom hemtjänsten. Omvårdnadskostnaden för hemtjänst under dagtid kostar idag 591kr i månaden och för heldygn kostar det 1180kr i månaden. Moderaterna i Värmdö har i sin budget valt att stoppa förslaget om att höja omvårdnadsavgiften samt avser att i Kommunfullmäktige även yrka på att stoppa övergången från månadsavgift till timavgift för serviceinsatser som inköp och tvätt.

Det nya styret vill ändra omvårdnadstaxan inom hemtjänsten från månadsavgift på 591 kr till timavgift om 250 kr i timmen. En majoritet av Värmdös hemtjänsttagare har mer än 10 timmars hemtjänst i månaden för omvårdnadsbehov och för de som inte har andra serviceinsatser kommer det innebära en ökad månadskostnad på 1768kr. Det betyder att den nya månadskostnaden för Värmdös hemtjänsttagare istället når upp till 2359kr i månaden vilket är socialtjänstlagens maxtaxa.

 – Våra äldre är våra hjältar som varit med och byggt vår välfärd. Vi moderater har medvetet hållit fast vid nuvarande modell med en låg månadsavgift. Det nya styrets chockhöjning med 1768kr i månaden riskerar att slå undan benen ekonomiskt för Värmdös hemtjänsttagare efter årsskiftet. Det verkar som att S letar intäkter med ljus och lykta för att kunna finansiera sina kostnadsdrivande projekt genom att höja taxor och avgifter. Värmdös äldre ska kunna lita på kommunen och att inte politiken kommer med dessa chocknotor till dem i en för övrigt utmanande ekonomisk tid, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

För mer information:

Namn: Deshira Flankör
Telefon: 070 147 88 85
E-post: Deshira.flankor@moderaterna.se

Vill du bli vår nya politiska sekreterare?

Vill du vara en del av Värmdömoderaternas resa mot maktskifte senast 2026?

Vi söker dig som vill jobba som politisk sekreterare och vill bidra till vårt intensiva arbete med att driva moderat politik. Vi erbjuder dig en rolig och dynamisk arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas i din roll.

Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner och har 46 000 invånare. Kommunen omges av vacker natur, en kulturell plats och unik skärgård vilket gör kommunorganisationen till en dynamisk och händelserik arbetsplats.

Du ska vara strukturerad, ha ett gott omdöme och kunna prioritera rätt saker. Din främsta uppgift blir att bistå oppositionsrådet och övriga moderata företrädare i det politiska arbetet. För att lyckas i din roll behöver du vara en kreativ och en god kommunikatör som behärskar både traditionella och moderna kommunikationssätt. Din förmåga att snappa upp politiskt viktiga frågor är av stort värde. Du ska också ha intresse för den interna kommunikationen.

Ditt engagemang ska speglas i dina handlingar och gärna genom att du själv kommer med egna idéer om hur vårt arbete kan utvecklas. Du ska vara medveten och beredd på att periodvis kunna arbeta intensivt och under tidspress.

Arbetsuppgifter:

I första hand rapportera till och arbeta nära gruppledaren/oppositionsrådet för Värmdömoderaterna. Jobba fram faktaunderlag till artiklar och pressinformation, förbereda kommunikationsmaterial samt fungera som servicefunktion gentemot våra förtroendevalda och partiorganisation. Du kommer att vara vår KF-grupp och nämndledamöter behjälplig med stöd och service vid behov.

Du behöver behärska omvärldsbevakning i form av att granska, bevaka, och sammanfatta utredningar, remisser och förslag samt mediebevakning. Du behöver vara flexibel med arbetsuppgifter och arbetstider, då möten och arrangemang kan ligga utanför ordinarie kontorstider. Du måste kunna jobba intensivt under perioder.

Kvalifikationer och egenskaper:

  • Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och att formulera slagkraftiga budskap om vår politik.
  • Goda kunskaper om kommunikation i olika kanaler.
  • Vana vid att ta ansvar, kunna ta egna initiativ, arbeta såväl självständigt som i grupp och vara stresstålig.
  • Goda kunskaper i Officepaketet.
  • Goda kunskaper inom Adobe CS.
  • Goda kunskaper inom sociala medier och CMS-system såsom WordPress.
  • Ett intresse och viss kunskap inom fotografering och videoredigering.
  • Förståelse för mediafrågor och omvärldsbevakning.
  • Viss vana vid administrativa uppgifter såsom möteshantering och dokumentation.
  • Intresse för event- och möteskoordinering.

Anställningsform: Heltidsanställning med ett års anställning i taget och möjlighet till förlängning.

Tillträde: 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Har du frågor om tjänsten, kontakta Deshira Flankör på 070-147 88 85 eller maila till deshira.flankor@moderaterna.se

Höjd skolpeng istället för en svällande politisk organisation

Idag presenterar vi vårt förslag till budget för 2023!

Budgeten innehåller en storsatsning på Värmdös förskolor, skolor, fritids, LSS och äldreomsorg, ett överskottsmål om 2% samt uppdrag om att lösa trafiksituationen i Mölnvik. Vi prioriterar kärnverksamheten med en högre satsning än S-styret. Istället för att utöka de politiska kostnaderna med fler nämnder och fler politiker har vi valt att satsa just de pengarna på att ytterligare räkna upp pengen för alla kommunens mellanstadieklasser.

Satsning på Värmdö förskolor och skolor

Förskolepengen räknas upp med 4% vilket motsvarar 12 miljoner kronor. Samtidigt lägger vi fram skarpa målsättningar om att öka andelen behörig förskolepersonal samt hålla fast vid samma barngrupper med 9 barn per grupp.

– Vi har under förra mandatperioden lyckats minska barngrupperna i förskolan så att de nu är näst minst i hela Sverige.  För att fortsätta den positiva resan inom Värmdös förskolor lägger vi nu fram en högre satsning än S-styret på Värmdös förskolor. Det har vi råd med då vi har valt att fokusera på kärnverksamheten istället för att reservera pengarna för kostnadsdrivande projekt såsom S-styret har gjort, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.


Grundskolepengen inklusive grundsärskola räknas upp med 4% för årskurserna F-6 och med 7% för årskurserna 7-9. Totalt motsvarar det en uppräkning på 21 miljoner kronor. Vi vill även utveckla den digitala skol- och förskoleplattformen för att ge vårdnadshavare möjlighet att enkelt få översyn om förskolornas och grundskolornas enskilda profil och filosofi inför skolvalet, kommunala såväl som fristående.

– Även vi politiker behöver leva upp till effektiviseringen av kommunens administration. Därför väljer vi att inte utöka kommunens nämndorganisation såsom S-styret har gjort vilket kostar ytterligare 1,3 miljoner kronor årligen. Istället lägger vi pengarna på ytterligare penghöjning med 1% för kommunens alla mellanstadieklasser. Det är ett relativt enkelt val att välja mellan bättre förutsättningar för eleverna i skolan eller utökade politiska arvoden för att S-styret ska komma överens, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

Tidigare peng för högstadiet har varit lägre än övriga årskurser vilket har skapat utmaningar för bland annat Kvarnbergsskolan som enbart består av ett högstadium. Därför föreslår vi en ordentlig satsning på högstadieklasserna för alla skolor samt en bra penghöjning även för fritids med 4% motsvarande 3,2 miljoner kronor, fortsätter hon.


En äldreomsorg att lita på

Förutom satsningen på förskola och skola räknas även pengen för äldreomsorgen upp med 4% motsvarande 11,6 miljoner kronor. För att höja kvalitén och attraktionen inom Värmdös äldreomsorg vill vi även initiera ett arbete med att säkerställa att alla anställda inom Värmdös äldreboenden och hemtjänst ska ha minst undersköterskeutbildning. Vi vill även att kommunstyrelsen påbörjar ett arbete med att säkerställa en mötesplats för äldre både på kort och lång sikt.

– Våra äldre är välfärdens hjältar. Det är tack vare dem och deras slitsamma arbetsinsatser som Värmdö och Sverige har kunnat erbjuda en högkvalitativ välfärd under lång tid. De ska kunna lita på att kommunen fortsatt erbjuder trygghet och den bästa omvårdnaden på äldre dagar. Vi vill även värna om ett aktivt liv på äldre dagar och föreslår därför att kommunstyrelsen säkrar en långsiktig mötesplats för äldre i Gustavsgårdens lokaler eller annan plats, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

Lös trafiksituation Mölnvik

Inom kommunstyrelsen lägger vi även fram ett uppdrag om att initiera en dialog med berörda markägare om en långsiktig lösning att lägga om trafiken i Mölnvik med hjälp av finansiering från byggrätter. Lösningen ska utgå ifrån redan exploaterade områden i Mölnvik och syfta till att främja bättre trafiklösning för biltrafiken, cyklande, gående samt främja en trevlig mötesplats och vistelsemiljö i Mölnvik. Lösningen ska pröva även nya vägdragningar och tas fram i samråd med fastighetsägarna.

– Under förra mandatperioden utredde vi en vägdragning ”Smitväg Mölnvik” vilket visade att satsningen skulle ha mycket begränsad nytta under begränsad tid. Situationen behöver fortsatt lösas och oavsett lösningar så kommer det att dröja innan vi ser en praktisk förändring. Det är därför viktigt att kommunen tar itu med utmaningen så att vi får en lösning så fort som möjligt, avslutar Deshira Flankör (M) oppositionsråd.

Läs hela budgeten här:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/File/Details/766371.PDF?fileName=Moderaternas%20M%C3%A5l%20och%20budget%202023%20med%20ramar%202024-2026&fileSize=8611257


För mer information

Namn: Deshira Flankör

Telefon: 070 147 88 85

E-post: Deshira.flankor@moderaterna.se

Deshiras tal under första kommunfullmäktige för mandatperioden

Gratulerar till nya styret, grattis till valframgångarna till Socialdemokraterna men inte riktigt till er valrörelse som har lämnat mycket att önska.

Vi lämnar en mandatperiod som har präglats av samarbetsanda, konstruktivitet, mod och viljestyrka. 5 partier, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, olika partier men med samma målsättningar, kärnverksamheten, förskola, skola, vård och omsorg, infrastruktur och samhällsplanering. Vi har enats i våra likheter och respekterat våra olikheter.

Det har resulterat i en himla massa strategiska beslut och desto fler praktiska leveranser till Värmdöborna. Vi har påbörjat ett omfattande digitaliserings och effektiviseringsarbete för att sänka kommunens kostnader och höja beredskapen för kommande åren när färre i arbetsför ålder kommer behöva stå för välfärden till fler yngre och äldre.

Vi har tagit fram strategiska beslut som är viktiga för Värmdö och värmdöborna som Måldokumentet för Gustavsbergshamn som jag hoppas ska användas i samband med inredningen av det nya Kulturhuset, Träbyggnadsstrategin, Trafikstrategin, Arkitekturprogrammet, påbörjat arbetet med Havs och kustvattenplanen, tydliggjort Översiktsplanen, antagit en ny miljö och klimatplan, minskat och anpassat de bostadspolitiska målen och så mycket mer.

Vi har sänkt kommunens investeringsportfölj genom att se och behandla företag som de samhällsbyggare de kan vara. Kommunen har sluppit öka låneskulden förmodligen med miljardbelopp på en enda mandatperiod genom att låta andra stå för investeringarna. Den nya grundskolan i Charlottendal, Engelska skolan, för 600 elever har byggts av extern aktör, vi har låtit företag få göra det företag är bäst på och sålt Konstnärshusen och nu står byggnaderna uppfräschade som de kulturhistoriska pärlor de är, detsamma med Porslinsfabriken med drygt 13 000 kvm kommersiella lokaler byggda på 1800 talet och med en gigantisk underhållsskuld. Hade vi renoverat det hade det förmodligen dränerat kommunens ekonomi. Vi har låtit extern aktör stå för ny förskola i Torsby. Istället har kommunen fokuserat på investeringar i våra egna verksamhetslokaler.

Därutöver har vi arbetat med klimatomställningsåtgärder som energieffektiviseringar, solpaneler, laddstolpar, bräddmagasin, fördubblat VA-utbyggnaden och så mycket mer. Skolor och förskolor har topprenoverats på flera håll. Ekedalsskolan är bara ett exempel. Nya idrottsanläggningar är på väg att byggas och flera har rustats upp som exempelvis Ingarö IP och flera konstgräsplaner.

Idén om ett nytt kulturhus kom till 2011-2012 men det är föst under den mandatperiod som vi nu lämnar som vi påbörjat förverkligandet av det. Vi har satsat historiskt på förskola, skola, vård och omsorg och en massa andra verksamheter samtidigt som vi har sänkt skatten. Det vänner och mycket mer har vi gjort på grund av att vi, Majoritet för Värmdö har lirat med varandra. Det är ett arbete som kommer att ha effekt för årtionden framöver och det är jag innerligt stolt och tacksam över och det ska ni ha tack för. Vi kommer att konstruktivt granska det nya styret och värna om värmdöbornas intressen oavsett om de har röstat på Moderaterna eller inte.

Många av er i församlingen har hört mig säga många gånger att oppositionen är Demokratins viktigaste funktion. Det är något jag sagt i styrande ställning, det är något jag säger nu och det är något jag tänker leva upp till med ära. Utan opposition, ingen demokrati. Så enkelt är det!

Så vad ni har att förvänta er tror jag faktiskt att ni redan känner på er, men Värmdöborna kan räkna med att vi kommer att granska styret, vi kommer att se till att ingen raserar det vi har byggt upp. Ni kan räkna med att vi kommer att konstruktivt ifrågasätta och vi kommer att påminna om alla utfästelser ni har gjort. Värmdöborna och ni kan räkna med att vi kommer att efterfråga värde för kommuninvånarnas hårt intjänade skattekronor. Ni kan räkna med att vi kommer att göra allt för att stoppa individuella självförverkligande idéer som saknar nytta för kommuninvånarna. Ni kan räkna med att vi inte kommer att sitta och titta på om symbolpolitik genomförs till ingens nytta och ni kan räkna med att vi kommer att se till att styret fortsätter ta det ansvar och arbete vi har påbörjat med att förbereda kommunen att möta framtida demografiska utmaningar. Och känner ni oss moderater rätt så vet ni också att ni kan räkna med att vi kommer agera grindvakter till värmdöbornas plånböcker.

Sist men inte minst vill jag också lova att vi kommer att driva den politik som vi själva gick till val på och som en stor andel av Värmdöborna gav oss stöd för. Och till er moderata väljare vill jag passa på att tacka ödmjukast. Ert stöd ger oss råg i ryggen och kraft i debatten. 

Tack för ordet!

Se hela talet här: https://www.youtube.com/watch?v=ldRRqsSYAnI
35 minuter och 15 sekunder in
.

Pressmeddelande: Vänsterstyre är det sista Värmdö behöver

Idag annonserade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna att de har gått ihop i en ny styrande minoritetskonstellation med stöd av Vänsterpartiet och Skärgårdspartiet. Det blir därmed ett vänsterstyre i Värmdö kommun.

Deshira Flankör (M), nuvarande kommunstyrelsens ordförande kommenterar det kommande styret.

– Jag är orolig att det nya vänsterstyret kommer att föra Värmdö i en ny riktning med miljardprojekt och sämre ekonomistyrning som vi kommer behöva städa upp i framtiden. Värmdö kommun går precis som alla andra kommuner mot svåra ekonomiska tider och då behövs borglig politik som mest. Här väljer Centerpartiet att gå ihop med Socialdemokraterna vars första och enda lösning brukar vara att höja skatten.Vi får se om Centerpartiet kommer att behöva ge vika för Socialdemokraternas skattehöjningar, säger Deshira Flankör (M), nuvarande kommunstyrelsens ordförande.

Deshira tycker det är olyckligt att Centerpartiet tidigt valde att lämna förhandlingarna med anledning av att allianspartierna inte får ihop en majoritet. Partierna i Majoritet för Värmdö hade fortfarande haft 2 mandat mer än S, V och SGP.

– Värmdö har i praktiken styrts av minoriteter många gånger förut, senast under 2021–2022 men även under 2017–2018. Ingen brydde sig då om att döma ut vem som yrkade bifall på våra förslag utan det viktiga var att vår politik vann gehör, vilket den gjorde. Dessutom finns det andra kommuner som exempelvis Tyresö och Nynäshamn där Centerpartiet valt att styra i en borgerlig minoritet och fokusera på sin politik så det är märkligt att de valt att gå in i ett vänsterstyre i samarbete med Vänsterpartiet säger Deshira.

Moderaterna kommer nu att gå in i en aktiv oppositionsroll och kommer att fokusera på att bedriva så mycket borgerlig politik som möjligt i nämnder och kommunfullmäktige.

– Vi kommer att vara en konstruktiv kraft i opposition och vi kommer alltid att stå redo att ta över om vänsterstyret spricker. Värmdö står inför en utmanande tid utifrån det ekonomiska läget nationellt och på längre sikt även den demografiska utmaningen där färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja fler. Då behövs en politik som värnar om hur kommunens resurser används och prioriterar det som hör till kommunens kärnuppgift säger Deshira Flankör (M), nuvarande kommunstyrelsens ordförande.

Fakta:

Deshira Flankör tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 1 januari 2017 och haft rollen i 6 år vilket gör att hon är den längst sittande kommunstyrelseordförande sedan Margaretha Nachmansson.

Tidigare ordföranden i Kommunstyrelsen har varit:

Monica Pettersson (M), 2012 – 2016

Lars-Erik Alversjö (M), 2008 – 2012

Jonas Nilsson (M), 2006 – 2008

Lars-Bryntesson (S), 2002 – 2006

Ami Eriksson (M), 1998 – 2002

Margaretha Nachmansson (M) 1985 – 1998

Presskontakt:
Deshira Flankör (M), nuvarande kommunstyrelsens ordförande Värmdö
070 147 88 85
Deshira.flankor@moderaterna.se

Deshira fick flest personkryss i Värmdö!

– Varmaste tack till alla som genom sitt kryss visat förtroende för mig personligen. Jag kommer att förvalta det med stor ödmjukhet och respekt för det politiska uppdraget. Vad gäller totala resultatet för Moderaterna lokalt är vi självklart besvikna och kommer att djupare analysera resultatet. Idag kan vi bara konstatera att alla utom en av kommunerna i länet drabbats av en trend där M minskat och S ökat i riksdagsvalet. Hälften av kommunerna har dock lyckats få bättre lokala resultat än riks, medan den andra hälften följt med trenden. Vi har dessvärre samma siffror som på riks vilket behöver analyseras vidare säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Länsstyrelsen har nu räknat klart rösterna för kommunvalet i Värmdö och det står klart att Deshira Flankör är den politiker som fick flest personkryss i kommunen med 757 röster. Deshiras personkryss är även ett nytt rekord för andelen röster på en moderat företrädare jämfört med de senaste fyra valen.