Moderat seger, eldningsförbudet för trädgårdsavfall i Värmdö slopas!

Under dagens Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnd fick vi Moderater igenom delar av ett initiativ om att slopa eldningsförbudet för trädgårdsavfall!

Värmdö kommun har tidigare valt att följa naturvårdsverkets restriktiva tolkning om eldning av trädgårdsavfall och på Värmdö kommuns hemsida framgick det att ”Från och med den 1 januari 2024 har lagstiftningen gällande avfall ändrats. Trädgårdsavfall får inte längre förbrännas utan ska i stället lämnas in till en återvinningscentral eller komposteras på den egna fastigheten. Förbudet gäller även om du eldar i tunna eller kar och omfattar privatpersoner, föreningar och verksamheter. Förbudet gäller även valborgsmässoeldar vid valborgsmässofirande.”

Vi Moderater anser att Värmdö kommun inte ska övertolka lagstiftningen och införa regler där det inte behövs. Värmdös fastighetsägare ska inte behöva betala dyra dispenskostnader för att få elda sitt trädgårdsavfall. Därför förslog vi att kommunen fortsatt ska tillåta eldning av avfall i Värmdö kommun enligt tidigare regler.

Läs hela initiativet här, beslutspunkt 1* samt 5 och 6 bifölls av nämnden. Beslutspunkt 2, 3 och 4 avslogs: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2024/04/Moderaterna-Initiativ-eldning-av-tradgardsavfall.pdf

Värmdömoderaterna

Markus Schill (M)
2:e vice ordförande bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

*med mindre redaktionell ändring

Idag börjar det nya vistelseförbud att gälla!

Bakgrund

I dag den 1 februari träder den nya lagen om preventiva vistelseförbud i kraft. Lagen ger polisen nya och kraftfulla verktyg för att bekämpa gängbrottsligheten och öka tryggheten i Sverige. Lagen innebär att personer i gängmiljö från och med nu kan stoppas från att vistas inom vissa områden.

Regeringens plan för att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten ligger fast. Slå mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till gängen. Månad för månad rullar den moderatledda regeringen ut nya reformer som gör det svårare att vara kriminell i Sverige.

Vi har en situation i dag där många människor känner sig otrygga i sina egna bostadsområden. Vi ser hur skjutningarna och sprängningarna sker i såväl bostadsområden som på allmänna platser. Oskyldiga människor drabbas av våldet. Det är oacceptabelt.

Den 1 februari införs därför vistelseförbuden, som gör det möjligt att förbjuda personer som kan befaras främja kriminella nätverk att vistas i ett område. Det är något som efterfrågats av Polismyndigheten, och som har varit ett användbart verktyg i Danmark mot den organiserade brottsligheten.

Vistelseförbud kan göra att pågående konflikter kyls ned och att impulsiva våldsbrott, hämndaktioner och våldsspiraler kan förebyggas. Det är också viktigt att den som inte följer ett vistelseförbud möts av en tydlig sanktion – den som bryter mot ett vistelseförbud kan därför från och med nu dömas till fängelse i högst ett år.

Nu ser den moderatledda regeringen till att polisen får de verktyg de efterfrågat – och att det kommer på plats så snabbt som bara möjligt. Allt för att återupprätta tryggheten och friheten i hela landet.

Frågor om vistelseförbudet

Vad innebär ett vistelseförbud?

Ett vistelseförbud innebär att en person, under en viss tid, förbjuds vistas på vissa platser. 

Vistelseförbud får meddelas för två typer av brottslighet. För det första för sådan brottslighet som har bakgrund i eller är ägnad att framkalla en konflikt mellan grupper av personer i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämne eller annat liknande ämne kan komma till användning.

För det andra för sådan brottslighet som, utan att den innebär en risk för skjutningar eller sprängningar, är ägnad att allvarligt skada tryggheten hos allmänheten inom området.

Var ska ett vistelseförbud kunna gälla?

Vistelseförbudet ska kunna gälla inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, samt i fordon på allmän plats.

Vem ska kunna meddelas vistelseförbud?

Ett vistelseförbud får meddelas om det finns en påtaglig risk för att det inom en grupp kommer att utövas brottslig verksamhet inom ett visst område, och det kan befaras att en person medvetet kommer att främja den brottsliga verksamheten.

Ska förbud kunna beslutas mot den som inte är dömd för brott?

Syftet med förslaget är att förebygga och förhindra brottslighet i ett tidigare skede än vad som är möjligt i dag. Lagen gör det möjligt att ingripa mot en person när det finns goda grunder att tro att denne genom att delta i eller främja kriminalitet aktivt bidrar till att göra det offentliga rummet otryggt och osäkert, och det även i fall där lagföring inte nödvändigtvis kan ske.

Vem beslutar om vistelseförbud?

Åklagaren ska besluta om vistelseförbud efter anmälan från polisen. Åklagarens beslut ska få överklagas till domstol.

Behövs förslaget och är det effektivt?

Den begränsade forskning som finns på området tyder på att brottsligheten inte flyttar vidare trots att den motverkas i enskilda områden. Vi kan även konstatera att förslaget efterfrågats av Polismyndigheten, och att det varit ett användbart verktyg för polisen i Danmark mot den grova organiserade brottsligheten. Det har exempelvis kunnat används för att kyla ned pågående konflikter i den gängkriminella miljön.

Hur ska förbudet kontrolleras?

Om det behövs för att kontrollera att förbudet följs får vistelseförbudet förenas med villkor med villkor om elektronisk övervakning (fotboja).

Ska även ungdomar kunna få vistelseförbud?

Ja, det gäller även för personer från 15 år och uppåt. Inte minst den senaste tidens våldsdåd har visat att de kriminella nätverken inte drar sig för att anlita barn och ungdomar som utförare av skjutningar och sprängdåd.

Det är mot denna bakgrund angeläget att det finns verktyg som gör det möjligt för samhället att ingripa även mot straffmyndiga barn som kan befaras delta i eller främja allvarlig brottslighet i ett visst område. Vistelseförbud ska därför kunna beslutas också mot barn över 15 år.

Vilka rättigheter ska den som kan meddelas förbud ha?

Regeringen anser att det är viktigt att den som är under 18 år har tillgång till ett offentligt biträde i processen om vistelseförbud. Även den som kan få vistelseförbud med villkor om elektronisk övervakning ska ha rätt till ett offentligt biträde. Beslut om förbud kommer kunna överklagas till domstol.

Vad händer om man behöver vara inom förbudsområdet för att gå i skolan eller arbeta?

Ett vistelseförbud ska förses med de begränsningar och undantag som behövs med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.

Läs mer om detta på regeringens hemsida här:

Vistelseförbud ett kraftfullt verktyg mot den organiserade brottsligheten – Regeringen.se

Carl-Oskars checklista

Idag har Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Värmdö besökt en lokal livsmedels handlare i Stavsnäs för att diskutera Carl-Oskar Bohlins checklista för hemberedskap.

Här kan du ta del av hela ”Carl-Oskar Bohlins checklista för hemberedskap” från MSBs hemsida:

Carl-Oskar Bohlins checklista
 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten.
 • Matvaror som inte kräver kylning eller frysning. Det kan exempelvis vara pasta, ris, knäckebröd, skorpor, rågflingor, havregryn, mjöl, müsli, frukostflingor, pulveriserat potatismos, bönor, krossade tomater, socker, salt och andra liknande ingredienser.
 • Matvaror som kan ätas direkt eller tillagas utan att kräva vatten. Det handlar om mat på burk som köttbullar, gulaschsoppa, chili con carne, makrill i tomatsås, ärtsoppa, fisksoppa. Det kan även vara konserverade grönsaker, bär- och fruktkonserver, marmelad, fruktmos och sylt. Torrvaror som nötter, torkad frukt och bär, långtidshållbart mjukt bröd som exempelvis tortilla samt färdigblandad blåbärs- och nyponsoppa.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus.
 • Fotogenlampa och bränsle, exempelvis lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
 • Alternativ värmekälla som använder fotogen, gasol, diesel eller ved som bränsle
 • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit som sårvård, eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, tvål, schampo, tandkräm, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier, laddade powerbanks.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.

Ta del av mer information på MSBs hemsida:
https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/hemberedskap—preppa-for-en-vecka/?fbclid=IwAR12yAo6jY8q20ItmS3PQyj3mB1lUCp6aLGdMpccrKc84eQzGpVkhtrepgc

Här kan du ta del av hela Carl-Oskar Bohlins tal under Folk och försvars rikskonferens för 2024:
https://www.regeringen.se/tal/2024/01/anforande-av-minister-for-civilt-forsvar-carl-oskar-bohlin-vid-folk-och-forsvars-rikskonferens-2024/

Socialdemokraternas höjda avgifter för företag i Värmdö

Avgifter för företag i Värmdö har skjutit i höjden i samband med det S-styrda Värmdösamarbetets budget som beslutades i november. S-styret som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, beslutade att kraftigt höja avgifter och taxor för företag på Värmdö. Trots lång debatt och protester från oss Moderater, beslutade styret med passivt stöd av Skärgårdspartiet att driva igenom beslutet.

Vi Moderater har medvetet hållit taxorna låga för att inte belasta Värmdös företag med högre avgifter än nödvändigt. Under vår tid i styret har nämnderna gått med budget i balans, kommunen har gjort stora överskott i sin helhet och vi Moderater har dessutom kunnat sänka skatten. Det finns med andra ord inget självändamål att höja taxorna.

Nedan kan du läsa en sammanfattning av de främsta av socialdemokraternas taxehöjningar för företagare. För dig som vill läsa om taxor och avgifter för villaägare kan, klicka här.

Avgifter för företag i Värmdö – sophantering

Avgifter för sophantering företag

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Grundavgift sophantering företag814:-920:-+13%
Årlig hämtningsavgift Källsorterat 660l kärl 1 gång i veckan6 119:-6 921:-+13%
Årlig hämtningsavgift 140l (matavfall) 1 gång i veckan691:-769:-+11,3%
Årlig hämtningsavgift osorterat 660l kärl 1 gång i veckan8 660:-9 785:-+13%
Avgifter för tömning fettavskiljare/sluten tank matavfall företagAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemangstömning 2m32 393:-2 766:-+15,6%
Beställd tömning 2m36 362:-7 354:-+15,6%
Jourtömning 2m3 (inom 12 timmar)10 360:-11 976:-+15,6%

Avgifter för företagare i Värmdö – miljötillsyn

Avgifter miljötillsyn företag

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Timavgift miljötillsyn1 238:-1 370:-+10,6%
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär
risk för blodsmitta eller annan smitta.
(Riskklass 1 exempelvis fotvård/hudvård)
6 455:-6 850:-+10,6%
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär
risk för blodsmitta eller annan smitta
(riskklass 2 exempelvis barberare,
öronhåltagning, nagelsalonger och pedikyrverksamhet)
1 238:-1 370:-+10,6%

Avgifter för företagare i Värmdö- serveringstillstånd

Ansökningsavgifter serveringstillstånd

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nya ansökningar permanenta tillstånd10 500:-14 000:-+33%
Nytt stadigvarande tillstånd (inkl. ägarskifte)4 700:-6 000:-+27%
Ändrade ägarförhållande i bolag4 700:-6 000:-+27%
Permanent utökad serveringstid4 700:-6 000:-+27%
Tillfällig utökning av tider, ytor m.m800:-1 100:-+37%
Tillfälligt öppethållande efter kl 01.001 200:-1 600:-+33%
Paustillstånd vid konsert/revy och liknande4 200:-5 500:-+30%
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap800:-1 100:-+37%
Tillfälligt alkoholtillstånd till allmänhet

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Ansökan för längre period än sju dagar i följd på samma plats10 500:-14 000:-+33%
Ansökan för sju dagar i följd på samma plats5 500:-6 500:-+18%
Ansökan för tre dagar i följd på samma plats4 000:-5 000:-+25%
Ansökan för en dag på samma plats3 000:-Tas bort (måste betala för 3 dagar)+66%
Avgifter för kunskapsprov serveringstillstånd

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Stadigvarande servering till allmänheten samt catering för slutna sällskap1 500:-2 000:-+33%
Tillfällig servering till allmänheten samt stadigvarande servering slutna sällskap800:-1 000:-+25%
Tillfällig servering till slutna sällskap500:-700:-+40%
Pausservering provsmakning500:-700:-+40%
Påminnelseavgift restaurang rapport700:-900:-+28%
Årlig tillsynsavgifter serveringstillstånd

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Fast årlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd2 600:-3 200:-+23%
(NY) Fast årlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd efter klockan 01.002 600:-5 000:-+92%

Avgifter för företag i Värmdö – försäljning av tobak och läkemedel

Tillsynsavgifter tobak och liknande produkter,
nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel
Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Enbart tobak och örtprodukter för rökning1 700:-6 000:-+253%
Receptfria läkemedel1 500:-2 500:-+66%
Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare1 700:-2 500:-+47%
Försälkning av tobaksfria nikotinprodukter1 700:-2 500:-+47%
Försäljning av öl1 900:-2 200:-+15,7%
Försäljning av två olika av ovanstående varuslag2 000:-Rabatt stryks+135-325%
Försäljning av tre olika av ovanstående varuslag2 400:-Rabatt stryks+200-358%
Försäljning av fyra olika av ovanstående varuslag3 000:-Rabatt stryks+223-350%
Försäljning av fem olika av ovanstående varuslag4 000:-Rabatt stryks+292%

Klicka här för information om taxor som rör villor.

I ett ekonomiskt läge där många företag i Värmdö kämpar för att få ihop ekonomin är det viktigare än någonsin att kommunen strävar efter låga skatter och låga taxor och avgifter. Det är något vi Moderater har varit måna om i många år när vi styrde samtidigt som vi har höjt resurserna till välfärden förskolor, skolor, vård och omsorg. Vi har även gjort stora investeringar på skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Vi är fast beslutna om att göra det igen så fort vi har ett Moderat-lett styre.

Med vänliga hälsningar,

Deshira Flankör (M)
Oppositionsråd i Värmdö
deshira.flankor@moderaterna.se  
070 – 168 52 52

S-styrets chockhöjning av taxor och avgifter till villaägare i Värmdö

Taxor och avgifter i Värmdö för 2024 riktat främst till villaägare och företag chockhöjdes i november. Det S-styrda Värmdösamarbetet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet drev igenom beslutet, trots lång debatt och protester från oss Moderater. Beslutet blev ett fick passivt stöd av Skärgårdspartiet. Här hittar du en kort sammanfattning av fullmäktigedebatten. Lokaltidningen Mitt i Värmdö lyfter chockhöjningen i en artikel. Även intresseorganisationen villaägarna lyfter taxehöjningarna i en artikel som handlar som försvårar villaägarnas vardag.

Vi Moderater har medvetet hållit taxor och avgifter i Värmdö låga, för att inte belasta värmdöborna med högre avgifter än nödvändigt. Under vår tid i styret har nämnderna gått med budget i balans, kommunen har gjort stora överskott i sin helhet och vi Moderater har dessutom kunnat sänka skatten. Det finns med andra ord inget självändamål att höja taxorna.

Nedan följer några av S-styrets chockhöjningar av taxor, vilka drabbar dig som villaägare. För taxor som berör specifikt företag, klicka här.

Taxor för villor– tömning av avlopp

Tömning av små avlopp villaägareAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemangstömning 6m31 882:-2 175:-+15,6%
Hämtning inom 5dgr 6m32 084:-2 409:-+15,6%
Hämtning nästa arbetsdag 6m32 549:-Tas bort+64% (Jour)
Hämtning inom 12h (jour) 6m33 612:-4 176:-+15,6%
Dragavstånd per påbörjad 10m, över 10m260:-280:-+7,6%
Bomkörning454:-525:-+15,6%

Taxor för Villor – sophantering

Avgifter sophanteringAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Årlig grundavgift enbostadshus1 440:-1 627:-+13%
Hämtningsavgift per tillfälle kärl för restavfall 240l59:-66:-+11,8%
Hämtningsavgift per tillfälle matkärl 140l13:-14:-  +7,6%

Nya avgifter – avfall

Nya avgifter avfallshämtningAvgift 2023S styrets nya avgift 2024
Avgift felsortering300:-
Hämtning vid oförutsedd händelse (till exempel vid framkomlighetsproblem där specialfordon krävs för hämtning)1 000:-
Avgifter i Värmdö vid felparkering (parkeringsböter)Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Alla förseelser, där regleringen innefattar någon form av förbud mot stannande (t.ex felparkering vägkorsning)700:-1 000:-+42%
Övriga förseelser, det vill säga där regleringen enbart innefattar villkor för eller förbud mot parkering. (t.ex parkeringsförbud eller missad p-skiva)500:- 600:-+20%

Taxehöjningar för villaägare – byggnation

PlantaxaAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nybyggnad av enbostadshus 0 – 239m2
Nybyggnad av enbostadshus 240 – 300 m2
Nybyggnad av enbostadshus över 300 m2
 63 000:-74 490:-
103 140:-
148 980:-
+18-136%
Stor tillbyggnad av enbostadshus som
överstiger 100 % av befintlig area för bostaden
63 000:-74 490:- +18%
Tillbyggnad av enbostadshus som
understiger 100 % av befintlig area
för bostad men överstiger 50 %
31 500:-37 245:-+18%
Nybyggnad av komplementbyggnad
oberoende area
13 125:-15 748:-+20%

Bygglov och anmälningar PBLAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Förhandsbesked timavgift inom detaljplanTimavgift: 1 050:-
Minst 10h debiteras
Inom detaljplan
19 822:-

Utanför detaljplan
28 024:-
 +32–166%
Uppförande av attefallshus utan tekniskt samråd1-19kvm: 4 731:-

20-30kvm: 5 678:-  
  6 835:-  +20–44%
Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd 4 731:-9 569:-+102%
Attefallstakkupa utan tekniskt samråd 3 900:-6 835:-+75%

Avgifter i Värmdö för villaägare – Avlopp, tillsyn och installation

 Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Avgift i Värmdö per timme (ex. tillsyn avlopp)1 238:-1 370:-+10,6%
Inrättande av annan avloppsanläggning som
är tillståndspliktig. Exempelvis
avloppsanläggning för bad-,
disk- och tvättvatten (BDT).
8 669:-10 960:-+26%
Inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett
samt bad-, disk- och tvättavlopp. Exempelvis vid
anläggning av sluten tank för WC-avlopp och
infiltrationsanläggning för BDT-avlopp eller
anläggning dit både WC- och BDT-avlopp leds
så som minireningsverk
9 907:- 12 330:-+24%

Politiken kan påverka taxor och avgifter i Värmdö

I ett ekonomiskt läge där många av Värmdös familjer kämpar för att få ihop ekonomin är det viktigare än någonsin att kommunen strävar efter låga skatter och låga taxor och avgifter. Det är något vi Moderater har varit måna om i många år när vi styrde samtidigt som vi har höjt resurserna till välfärden förskolor, skolor, vård och omsorg. Vi har även gjort stora investeringar på skolor, förskolor och idrottsanläggningar.

Vi är fast beslutna om att göra det igen så fort vi har ett Moderat-lett styre. Mer information om både S-styrets taxehöjningar och vår politik hittar du på www.varmdomoderaterna.se.

Du kan hjälpa till i vårt arbete för ett friare och medborgarvänligare Värmdö. Det gör du genom att stödja vår hållning som alltid utgår ifrån värmdöbornas bästa. Bli medlem hos oss. Du väljer själv om du vill vara aktiv eller bara stödmedlem. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Med vänliga hälsningar,

Deshira Flankör (M)
Oppositionsråd i Värmdö
deshira.flankor@moderaterna.se  
070 – 168 52 52

Avgifter i Skärgården chockhöjs av S-styret

Skärgårdsbor och företag kommer att drabbas hårt av nya avgifter i skärgården som beslutades i november av det S-styrda Värmdösamarbetet (S, C, L, Mp). Trots lång debatt och protester från oss Moderater, beslutade styret med passivt stöd från Skärgårdspartiet att driva igenom beslutet. Om detta skriver även skärgårdstidningen.

Tidigare har vi Moderater medvetet hållit avgifterna låga för att inte belasta värmdöborna med högre avgifter än nödvändigt. Inte minst avgifter i skärgården. Under vår tid i styret har nämnderna gått med budget i balans, samtidigt som kommunen har gjort överskott i sin helhet. Vi har dessutom kunnat sänka skatten. Det finns med andra ord inget självändamål att höja taxorna.

Följande är några av de avgifter som du kan påverkas av. För taxor som berör specifikt företag i hela Värmdö, kan du klicka här och avgifter till villaägare hittar du här.

Avgifter för skärgårdsbor – Tömning av avlopp

Tömning av små avlopp skärgårdAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemang slutna tankar 6m34 953:-5 726:-+15,6%
Hämtning inom 8dgr 6m38 955:-10 352:-+15,6%
Hämtning inom 24h (jour) 6m314 078:-16 274:-+15,6%
Dragavstånd per påbörjad 10m, över 10m260:-280:-+7,6%
Bomkörning1 892:-2 187:-+15,6%

Avgifter för skärgårdsbor – Sophantering

Avgifter sophantering skärgårdAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Årlig grundavgiftenbostadshus1 440:-1 627:-+13%
Vid fastighetsgräns/angöringsplats hämtning 19 gånger/år2 391:-2 699:-+12,8%
Gemensam behållare och uppsamlingsplats
Hämtning 21 gånger per år (kostnad per hushåll)
1 467:-1 659:-  +13%
Delat sopkärl med granne, hämtning 19 gånger, färre än fem abonnenter1 467:-  1 659:- +13%
Fastlandslämning469:-531:- +13,2%
Budning, grovavfall skärgård:
Framkörningsavgift
Avgift per säck, 1 m3 , maximalt 500 kilo
Avgift per säck, 1,7 m3 , maximalt 500 kilo
(Ny avgift) Kyl, frys och vitvaror, avgift per styck

 1 532:-
 1 327:-
 1 634:-
 –

1 736:-
1 504:-
1 851:-
1 504:-
+13,3%
+13,3%
+13%  –
Felparkeringsavgifter (parkeringsböter)Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Alla förseelser, där regleringen innefattar någon form av förbud mot stannande (t.ex felparkering vägkorsning)700:-1 000:-+42%
Övriga förseelser, dvs. där regleringen enbart innefattar villkor för eller förbud mot parkering. (t.ex parkeringsförbud eller missad p-skiva)500:- 600:-+20%

Avgifter för företag i skärgården

Avgifter för sophantering företag skärgården

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Grundavgift sophantering företag814:-920:-+13%
Storkund/verksamheter i skärgården, avgift per säck.196:-221:-+13%
Företagskort ÅVC4 424:-5 013:-+13%
Avgifter för tömning fettavskiljare/sluten tank matavfall företagAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemangstömning 2m34 856:-5 613:-+15,6%
Beställd tömning 2m39 491:-10 972:-+15,6%

Avgifter för restauranger

Ansökningsavgifter serveringstillstånd

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nya ansökningar permanenta tillstånd10 500:-14 000:-+33%
Nytt stadigvarande tillstånd (inkl. ägarskifte)4 700:-6 000:-+27%
Ändrade ägarförhållande i bolag4 700:-6 000:-+27%
Permanent utökad serveringstid4 700:-6 000:-+27%
Tillfällig utökning av tider, ytor m.m800:-1 100:-+37%
Tillfälligt öppethållande efter kl 01.001 200:-1 600:-+33%
Paustillstånd vid konsert/revy och liknande4 200:-5 500:-+30%
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap800:-1 100:-+37%
Tillfälligt alkoholtillstånd till allmänhet

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Ansökan för längre period än sju dagar i följd på samma plats10 500:-14 000:-+33%
Ansökan för sju dagar i följd på samma plats5 500:-6 500:-+18%
Ansökan för tre dagar i följd på samma plats4 000:-5 000:-+25%
Ansökan för en dag på samma plats3 000:-Tas bort (måste betala för 3 dagar)+ 66%
Avgifter för kunskapsprov serveringstillstånd

Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Stadigvarande servering till allmänheten samt catering för slutna sällskap1 500:-2 000:-+33%
Tillfällig servering till allmänheten samt stadigvarande servering slutna sällskap800:-1 000:-+25%
Tillfällig servering till slutna sällskap500:-700:-+40%
Pausservering provsmakning500:-700:-+40%
Påminnelseavgift restaurangrapport700:-900:-+28%

Avgifter i skärgården gällande avlopp

Avgift installation av avloppAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Timavgift (exempelvis tillsyn) 1 238:- 1 370:-+10,6%
Inrättande av annan avloppsanläggning som kräver tillstånd tillståndspliktig, t.ex avloppsanläggning för BDT8 669:-10 960:-+26%
Inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett samt BDT, tex.vid anläggning av sluten tank för WC-avlopp och infiltrationsanläggning för BDT-avlopp eller anläggning dit både WC- och BDT-avlopp leds så som minireningsverk9 907:- 12 330:-+24%

Avgifter i skärgården gällande byggnation

PlantaxaAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nybyggnad av enbostadshus 0-239m2 Nybyggnad av enbostadshus 240 – 300 m2 Nybyggnad av enbostadshus över 300 m2 63 000:-74 490:-
103 140:-
148 980:-
18-136%
Stor tillbyggnad av enbostadshus som överstiger 100 % av befintlig area för bostaden63 000:-74 490:- 18%
Tillbyggnad av enbostadshus som understiger 100 % av befintlig area för bostad men överstiger 50 %31 500:-37 245:-18%
Nybyggnad av komplementbyggnad oberoende area13 125:-15 748:-20%
Bygglov och anmälningar PBLAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Förhandsbesked timavgift inom detaljplanTimavgift: 1 050:-
Minst 10h debiteras
Inom detaljplan
19 822:-

Utanför detaljplan
28 024:-
 32-166%
Uppförande av attefallshus utan tekniskt samråd1-19kvm: 4 731:-

20-30kvm: 5 678:-
6 835:-20-44%
Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd 4 731:-9 569:-102%
Attefallstakkupa utan tekniskt samråd 3 900:-6 835:-75%

Avgifter i skärgården som främjar en levande skärgård

I ett ekonomiskt utsatt läge där många av Värmdös familjer kämpar för att få ihop ekonomin är det viktigare än någonsin att kommunen strävar efter låga skatter och avgifter. Det är något vi Moderater har varit måna om i många år när vi styrde. Det har vi också klarat av samtidigt som vi har höjt resurserna till välfärden förskolor, skolor, vård och omsorg. Vi har även gjort stora investeringar på skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Därför är vi fast beslutna om att göra det igen så fort vi har ett Moderat-lett styre. Du kan läsa mer om både S-styrets avgifter och vår politik på www.varmdomoderaterna.se.

Du kan också hjälpa till i vårt arbete för ett friare och medborgarvänligare Värmdö. Det kan du göra genom att stödja vår hållning som alltid utgår ifrån värmdöbornas bästa. Bli medlem hos oss. Du väljer själv om du vill vara aktiv, eller bara stödmedlem. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Med vänliga hälsningar,

Deshira Flankör (M)

Oppositionsråd i Värmdö
deshira.flankor@moderaterna.se 
070 – 168 52 52

Frågor och svar – S-styrets nya Avfallsföreskrifter

S-styret i Värmdö har under året försökt att tvinga igenom nya avfallsföreskrifter. Här kan du läsa mer om vad de föreslagna förändringarna innebär.

Vad innebär förslaget i korthet?

Förslaget innebär att mer åtaganden och kostnader för kommunens avfallshantering kommer att läggas direkt på Värmdös invånare.

Varför görs detta?

Vi vet inte med säkerhet då företrädare för S-styret har angett olika anledningar. I nämnden har man hänvisat till behovet av att större fordon behöver kunna ta sig fram på vägarna. I olika debattinslag i både kommunfullmäktige och på insändare så hänvisar de till att det är för att förbättra arbetsmiljön.

Vad anser ni Moderaterna om förslaget på avfallsföreskrifter?

Moderaterna är skarpt kritiska mot detta förslag. Under vår tid i styret har vi medvetet arbetat för att bevara enskilt huvudmannaskap av vägarna. I samband med att vi beslutade om riktlinjer för enskilt huvudmannaskap har vi per automatik godkänt att vägarna ska behålla sin lantliga karaktär. Därför anser vi att fordonen ska anpassas efter vägarna, inte tvärt om. Det är något som fungerat hittills. Detta i enlighet med värmdöbornas önskan. Vi anser att det vore orimligt att ställa krav till vägföreningarna att bredda vägarna.

Vilka nya krav föreslås vid avloppstömning?

S-styret vill införa krav på hur långt tömningspunkten får vara från vägen i enskilda avlopp. Enligt förslaget får tömningspunkten maximalt vara 10 meter från vägen. Detta ska lösas genom att villaägarna får köpa egna slamslangar alternativt installera en fast sugledning. Kostnaden för detta vill s-styret lägga på fastighetsägarna.

Vad för förändringar föreslås för sophanteringen?

Enligt det nya förslaget ska vägarna nu anpassas efter fordon som den upphandlade entreprenören väljer att använda. Enligt de nya kraven måste vägar och infarter byggas om, så att de är minst 3,5 meter breda. Dessutom vill man att vändplatser med minst 18 meter i diameter anordnas. Motiveringen till detta är att fordonen inte längre ska behöva backa för att vända.

När kommer förändringarna att börja gälla?

Förändringarna behöver beslutas i tekniska nämnden och sedan i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därefter behöver beslutet vinna lagakraft. Det vi däremot har sett är att förvaltningen redan börjat implementera förändringarna. Detta är vi ytterst kritiska till.

Har du redan drabbats av de nya kraven? Då ska du kräva besvärshänvisning, vilket ger möjlighet för dig att överklaga beslutet.

Vägbredden finns inte i avfallsföreskrifterna, var hittar jag mer information om detta?

De nya avfallsföreskifterna som föreslås av s-styret öppnar upp för att tillämpningen ska kunna ske av kommunens tjänstemannaorganisation. Idag kan du hitta krav på vägbredden i samband med att du använder kommunens e-tjänst för slamhämtning, samt på kommunens hemsida: https://www.varmdo.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/slamtomning/checklistaslamtomning.4.699a092317ce484b787180d4.html

Notera att kraven finns, trots att de nya avfallsförskrifterna inte är beslutade.

Var hittar jag det senaste förslaget på avfallsföreskrifter?

Beslut om avfallsföreskrifter har varit på väg att fattas vid två tillfällen. 31/5 2023 hade s-styret de nya förslagen på sin dagordning, men drog tillbaka ärendet efter Moderaternas ändringsförslag. I efterhand kan du endast läsa om beslutet i protokollet. Själva ärendet måste begäras ut av kommunen, eller hittas här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/08/11.-Antagande-av-nya-avfallsforeskrifter-inkl.-bilagor.pdf

Andra försöket till beslut var 15/11 2023. Även denna gång ströks ärendet från dagordningen, och finns inte längre tillgängligt på kommunens hemsida. Ärendet går dock att begära ut från kommunen med Dnr 2023TEN/0029. Här hittar du Moderaternas andra ändringsförslag.


Moderaterna lyckades tillfälligt stoppa S-styrets nya avfallsföreskrifter Värmdö

Ikväll var Tekniska nämnden på väg att besluta om de nya kritiserade avfallsföreskrifterna för Värmdö. Dessa skulle inneburit stora försämringar för Värmdös villaägare.

Avfallsföreskrifterna har nyligen varit ute på samråd och trots att många Värmdöbor och samfälligheter har hört av sig och kritiserat förändringarna. Det nya styret med S, Mp, C, L valde att lägga fram förslaget med enbart små redaktionella förändringar.

Inför kvällens möte skickade vi Moderater därför in ett eget omarbetat förslag på avfallsföreskrifter. I vårt förslag plockade vi bort de nya kraven och försämringarna. Detta fick de styrande politikerna att stryka ärendet helt från dagordningen under kvällens möte.

– Jag är glad att S, Mp, C, L åtminstone tillfälligt har backat från att rösta igenom detta galna förslag. Hade deras förslag på avfallsföreskrifter antagits så hade beslutet förmodligen blivit det mest inskränkande beslutet som Värmdö kommun någonsin har tagit. Värmdöborna hade tvingats till stora ingrepp i fastigheterna för dyra pengar. Nu hoppas vi att S-styret tar sitt ansvar och förnuft till fånga och tar tillbaka förslaget för gott. Alternativt omarbetar avfallsföreskrifterna enligt vårt alternativa förslag, säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden

Läs hela vårt förslag här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/05/Moderaternas-yrkande-pa-nya-avfallsforeskrifter1.pdf

Värna våra barn genom en kommungemensam rutin för kränkning, mobbning & våld

Moderaterna i Värmdö har föreslagit för grundskolenämnden en kommungemensam rutin mot kränkning, mobbning och våld. Något även aktörer som Friends och trygghetsstiftelsen påpekat som önskvärt. Detta för att värna våra barns bästa, både den som utsatts och den som begått handling.

– Skolan ska vara en plats där alla Värmdös elever känner sig trygga, säger Linn Klameth (M), 2:e vice ordförande Grundskolenämnden. Vi ska stötta den som utsatts för kränkningar eller våld och även arbeta med rätt insatser för den som begått en sådan handling. På så sätt förebygger vi att liknande incidenter inte händer igen, tillägger Linn.

Det har de senaste 10 åren skett en fördubbling av mobbning där var fjärde elev har utsatts för allvarlig mobbning och våra elevers upplevda trygghet i svenska grundskolan har sjunkit drastiskt under de senaste åren. Detta är mycket allvarligt då utsattheten som många barn och unga vittnar om, medför stora negativa konsekvenser för deras utveckling och välmående, både vad det gäller inlärningsförmåga och ohälsa. Värmdös skolor gör ett gediget arbete med att arbeta med preventiva insatser dock saknas det en kommungemensam rutin för hur vi hanterar kränkning, mobbning och våld. En sådan kommungemensam rutin tänker vi Värmdömoderater skulle stärka och förtydliga arbetet och förhoppningsvis bli normerande för skolorna.

Att det är upp till varje skola att själva ta fram rutiner är något aktörer som Friends och Trygghetsstiftelsen lyft problematik kring, vilket skulle kunna åtgärdas genom en kommungemensam rutin som då kan utgöra ett bra stöd för både våra kommunala och fristående skolor. Särskilt i de fall då det rör sig om allvarligare mobbning och våld då skolan med fördel kan ta stöd av både socialförvaltning och polis. På så sätt kan vi sätta in insatser för att säkerställa att det barn som utfört handling tas om hand och att vi i största möjligaste utsträckning kan arbeta för att handling inte upprepas.

Med bakgrund av detta anser Värmdömoderaterna att förvaltningen i dialog med rektorer, polis och socialtjänst bör ta fram en sådan kommungemensam rutin som säkerställer att Värmdös skolor hanterar kränkning, mobbning och våld på ett likvärdigt sätt som värnar såväl den som utsatts och den som utfört handling, och att fristående aktörer bjuds in i arbetet med att ta fram en kommungemensam rutin.

– Även om Värmdösamarbetet avslog vårt initiativ, hoppas vi att förslaget ändå prioriteras och att insatser för att öka tryggheten i skolan genomförs. Vi jobbar med hjärta för Värmdös barn så det viktigaste för oss blir att åtgärder för att öka tryggheten kommer till stånd oavsett hur vi som opposition bemöts, säger Linn Klameth avslutningsvis.

Läs hela initiativet här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/02/Initiativ-Grundskolenamnden.pdf

Försämra inte villaägarnas sophämtning

Moderaterna i Värmdö i tekniska nämnden kräver att servicen inom avfallshämtning ska upprätthållas. Bakgrunden till detta är att flera villaområden i Värmdö kommun har fått sina avfallskärl flyttade från sina villor till samlingsplatser i området.

– Värmdöborna skall kunna lita på att avfallshämtningen inte bara fungerar utan också genomförs på medborgarnas villkor – likvärdigt och rättssäkert säger Johan Björk (M), 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden.

Villaägare och sommarboende på Malma är ett område som omfattas av förändringen och tvingas nu gå flera hundra meter till sina sopkärl då kommunen dragit in på servicen. Detta utan dialog med boende i området. Tidigare har värmdöbor kunnat få avfallshämtning intill sina fastigheter ute på Malma. Detta har dock under hösten begränsats på ett antal vägar i specifika områden som exempelvis Malma. De boende i området har protesterat över denna förändring och velat hitta en lösning med kommunen. Trots detta har kommunen stått fast vid sitt beslut och de boende tvingas nu fortsätta dialogen med kommunen via advokat.

Vi i Värmdömoderaterna tycker det är viktigt att berörda villaägare i Malma samt villaägare med liknande förhållanden skall få en service som är likvärdig andra medborgares. Vi anser även att denna inställning från kommunens sida med en begränsning av servicegrad är motsägelsefull ur fler perspektiv då exempelvis slamtömning genomförs med liknande fordon. Intilliggande vägar har liknande utmaningar men där kvarstår ändå servicen. Dessutom har de boende som väckt frågan inte getts möjlighet att genomföra åtgärder, dvs inga åtgärdskrav har ställts från kommunen. Vi ifrågasätter även att kommunen bifaller ny placering av avfallskärl trots att servitut ej upprättats med markägarna.

Kommunen är till för kommunens invånare, inte tvärtom, och vi anser att den kommunala servicen ska
utgå ifrån medborgarnas perspektiv, avslutar Johan Björk.

Läs hela initiativet här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/02/Initativ-Uppratthallande-av-service-inom-avfallshamtning.pdf