Denna nyhet är mer än 1 år gammal

31 maj 2023

Avfallshantering - M lyckades stoppa tillfälligt avfallsföreskrifterna

Ikväll var Tekniska nämnden på väg att besluta om de nya kritiserade avfallsföreskrifterna för Värmdö. Dessa skulle inneburit stora försämringar för Värmdös villaägare.

Avfallsföreskrifterna har nyligen varit ute på samråd och trots att många Värmdöbor och samfälligheter har hört av sig och kritiserat förändringarna. Det nya styret med S, Mp, C, L valde att lägga fram förslaget med enbart små redaktionella förändringar.

Inför kvällens möte skickade vi Moderater därför in ett eget omarbetat förslag på avfallsföreskrifter. I vårt förslag plockade vi bort de nya kraven och försämringarna. Detta fick de styrande politikerna att stryka ärendet helt från dagordningen under kvällens möte.

– Jag är glad att S, Mp, C, L åtminstone tillfälligt har backat från att rösta igenom detta galna förslag. Hade deras förslag på avfallsföreskrifter antagits så hade beslutet förmodligen blivit det mest inskränkande beslutet som Värmdö kommun någonsin har tagit. Värmdöborna hade tvingats till stora ingrepp i fastigheterna för dyra pengar. Nu hoppas vi att S-styret tar sitt ansvar och förnuft till fånga och tar tillbaka förslaget för gott. Alternativt omarbetar avfallsföreskrifterna enligt vårt alternativa förslag, säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden

Läs hela vårt förslag här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/05/Moderaternas-yrkande-pa-nya-avfallsforeskrifter1.pdf

Ta ställning och dela artikeln