maj 31, 2023

Moderaterna lyckades tillfälligt stoppa S-styrets nya avfallsföreskrifter Värmdö

Ikväll var Tekniska nämnden på väg att besluta om de nya kritiserade avfallsföreskrifterna för Värmdö, vilka skulle inneburit stora försämringar för Värmdös villaägare.

Avfallsföreskrifterna har nyligen varit ute på samråd och trots att många Värmdöbor och samfälligheter har hört av sig och kritiserat förändringarna valde det nya styret med S, Mp, C, L att lägga fram förslaget med enbart små redaktionella förändringar.

Inför kvällens möte skickade vi Moderater därför in ett eget omarbetat förslag på avfallsföreskrifter där vi plockade bort de nya kraven och försämringarna. Detta fick de styrande politikerna att stryka ärendet helt från dagordningen under kvällens möte.

– Jag är glad att S, Mp, C, L åtminstone tillfälligt har backat från att rösta igenom detta galna förslag. Hade deras förslag på avfallsföreskrifter antagits så hade beslutet förmodligen blivit det mest inskränkande beslutet som Värmdö kommun någonsin har tagit och värmdöborna hade tvingats till stora ingrepp i fastigheterna för dyra pengar. Nu hoppas vi att S-styret tar sitt ansvar och förnuft till fånga och omarbetar avfallsföreskrifterna enligt vårt alternativa förslag, säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden

Läs hela vårt förslag här: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/05/Moderaternas-yrkande-pa-nya-avfallsforeskrifter1.pdf

Ta ställning och dela artikeln