16 april 2024

Moderat seger, eldningsförbudet för trädgårdsavfall i Värmdö slopas!

Under dagens Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnd fick vi Moderater igenom delar av ett initiativ om att slopa eldningsförbudet för trädgårdsavfall!

Värmdö kommun har tidigare valt att följa naturvårdsverkets restriktiva tolkning om eldning av trädgårdsavfall och på Värmdö kommuns hemsida framgick det att ”Från och med den 1 januari 2024 har lagstiftningen gällande avfall ändrats. Trädgårdsavfall får inte längre förbrännas utan ska i stället lämnas in till en återvinningscentral eller komposteras på den egna fastigheten. Förbudet gäller även om du eldar i tunna eller kar och omfattar privatpersoner, föreningar och verksamheter. Förbudet gäller även valborgsmässoeldar vid valborgsmässofirande.”

Vi Moderater anser att Värmdö kommun inte ska övertolka lagstiftningen och införa regler där det inte behövs. Värmdös fastighetsägare ska inte behöva betala dyra dispenskostnader för att få elda sitt trädgårdsavfall. Därför förslog vi att kommunen fortsatt ska tillåta eldning av avfall i Värmdö kommun enligt tidigare regler.

Läs hela initiativet här, beslutspunkt 1* samt 5 och 6 bifölls av nämnden. Beslutspunkt 2, 3 och 4 avslogs: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2024/04/Moderaterna-Initiativ-eldning-av-tradgardsavfall.pdf

Värmdömoderaterna

Markus Schill (M)
2:e vice ordförande bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

*med mindre redaktionell ändring

Ta ställning och dela artikeln