24 november 2023

Avgifter i Skärgården chockhöjs av S-styret

Skärgårdsbor och företag kommer att drabbas hårt av nya avgifter i skärgården som beslutades i november av det S-styrda Värmdösamarbetet (S, C, L, Mp). Trots lång debatt och protester från oss Moderater, beslutade styret med passivt stöd från Skärgårdspartiet att driva igenom beslutet. Om detta skriver även skärgårdstidningen.

Tidigare har vi Moderater medvetet hållit avgifterna låga för att inte belasta värmdöborna med högre avgifter än nödvändigt. Inte minst avgifter i skärgården. Under vår tid i styret har nämnderna gått med budget i balans, samtidigt som kommunen har gjort överskott i sin helhet. Vi har dessutom kunnat sänka skatten. Det finns med andra ord inget självändamål att höja taxorna.

Följande är några av de avgifter som du kan påverkas av. För taxor som berör specifikt företag i hela Värmdö, kan du klicka här och avgifter till villaägare hittar du här.

Avgifter för skärgårdsbor – Tömning av avlopp

Tömning av små avlopp skärgårdAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemang slutna tankar 6m34 953:-5 726:-+15,6%
Hämtning inom 8dgr 6m38 955:-10 352:-+15,6%
Hämtning inom 24h (jour) 6m314 078:-16 274:-+15,6%
Dragavstånd per påbörjad 10m, över 10m260:-280:-+7,6%
Bomkörning1 892:-2 187:-+15,6%

Avgifter för skärgårdsbor – Sophantering

Avgifter sophantering skärgårdAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Årlig grundavgiftenbostadshus1 440:-1 627:-+13%
Vid fastighetsgräns/angöringsplats hämtning 19 gånger/år2 391:-2 699:-+12,8%
Gemensam behållare och uppsamlingsplats
Hämtning 21 gånger per år (kostnad per hushåll)
1 467:-1 659:-  +13%
Delat sopkärl med granne, hämtning 19 gånger, färre än fem abonnenter1 467:-  1 659:- +13%
Fastlandslämning469:-531:- +13,2%
Budning, grovavfall skärgård:
Framkörningsavgift
Avgift per säck, 1 m3 , maximalt 500 kilo
Avgift per säck, 1,7 m3 , maximalt 500 kilo
(Ny avgift) Kyl, frys och vitvaror, avgift per styck

 1 532:-
 1 327:-
 1 634:-
 –

1 736:-
1 504:-
1 851:-
1 504:-
+13,3%
+13,3%
+13%  –
Felparkeringsavgifter (parkeringsböter)Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Alla förseelser, där regleringen innefattar någon form av förbud mot stannande (t.ex felparkering vägkorsning)700:-1 000:-+42%
Övriga förseelser, dvs. där regleringen enbart innefattar villkor för eller förbud mot parkering. (t.ex parkeringsförbud eller missad p-skiva)500:- 600:-+20%

Avgifter för företag i skärgården

Avgifter för sophantering företag skärgården

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Grundavgift sophantering företag814:-920:-+13%
Storkund/verksamheter i skärgården, avgift per säck.196:-221:-+13%
Företagskort ÅVC4 424:-5 013:-+13%
Avgifter för tömning fettavskiljare/sluten tank matavfall företagAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemangstömning 2m34 856:-5 613:-+15,6%
Beställd tömning 2m39 491:-10 972:-+15,6%

Avgifter för restauranger

Ansökningsavgifter serveringstillstånd

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nya ansökningar permanenta tillstånd10 500:-14 000:-+33%
Nytt stadigvarande tillstånd (inkl. ägarskifte)4 700:-6 000:-+27%
Ändrade ägarförhållande i bolag4 700:-6 000:-+27%
Permanent utökad serveringstid4 700:-6 000:-+27%
Tillfällig utökning av tider, ytor m.m800:-1 100:-+37%
Tillfälligt öppethållande efter kl 01.001 200:-1 600:-+33%
Paustillstånd vid konsert/revy och liknande4 200:-5 500:-+30%
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap800:-1 100:-+37%
Tillfälligt alkoholtillstånd till allmänhet

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Ansökan för längre period än sju dagar i följd på samma plats10 500:-14 000:-+33%
Ansökan för sju dagar i följd på samma plats5 500:-6 500:-+18%
Ansökan för tre dagar i följd på samma plats4 000:-5 000:-+25%
Ansökan för en dag på samma plats3 000:-Tas bort (måste betala för 3 dagar)+ 66%
Avgifter för kunskapsprov serveringstillstånd

Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Stadigvarande servering till allmänheten samt catering för slutna sällskap1 500:-2 000:-+33%
Tillfällig servering till allmänheten samt stadigvarande servering slutna sällskap800:-1 000:-+25%
Tillfällig servering till slutna sällskap500:-700:-+40%
Pausservering provsmakning500:-700:-+40%
Påminnelseavgift restaurangrapport700:-900:-+28%

Avgifter i skärgården gällande avlopp

Avgift installation av avloppAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Timavgift (exempelvis tillsyn) 1 238:- 1 370:-+10,6%
Inrättande av annan avloppsanläggning som kräver tillstånd tillståndspliktig, t.ex avloppsanläggning för BDT8 669:-10 960:-+26%
Inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett samt BDT, tex.vid anläggning av sluten tank för WC-avlopp och infiltrationsanläggning för BDT-avlopp eller anläggning dit både WC- och BDT-avlopp leds så som minireningsverk9 907:- 12 330:-+24%

Avgifter i skärgården gällande byggnation

PlantaxaAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nybyggnad av enbostadshus 0-239m2 Nybyggnad av enbostadshus 240 – 300 m2 Nybyggnad av enbostadshus över 300 m2 63 000:-74 490:-
103 140:-
148 980:-
18-136%
Stor tillbyggnad av enbostadshus som överstiger 100 % av befintlig area för bostaden63 000:-74 490:- 18%
Tillbyggnad av enbostadshus som understiger 100 % av befintlig area för bostad men överstiger 50 %31 500:-37 245:-18%
Nybyggnad av komplementbyggnad oberoende area13 125:-15 748:-20%
Bygglov och anmälningar PBLAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Förhandsbesked timavgift inom detaljplanTimavgift: 1 050:-
Minst 10h debiteras
Inom detaljplan
19 822:-

Utanför detaljplan
28 024:-
 32-166%
Uppförande av attefallshus utan tekniskt samråd1-19kvm: 4 731:-

20-30kvm: 5 678:-
6 835:-20-44%
Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd 4 731:-9 569:-102%
Attefallstakkupa utan tekniskt samråd 3 900:-6 835:-75%

Avgifter i skärgården som främjar en levande skärgård

I ett ekonomiskt utsatt läge där många av Värmdös familjer kämpar för att få ihop ekonomin är det viktigare än någonsin att kommunen strävar efter låga skatter och avgifter. Det är något vi Moderater har varit måna om i många år när vi styrde. Det har vi också klarat av samtidigt som vi har höjt resurserna till välfärden förskolor, skolor, vård och omsorg. Vi har även gjort stora investeringar på skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Därför är vi fast beslutna om att göra det igen så fort vi har ett Moderat-lett styre. Du kan läsa mer om både S-styrets avgifter och vår politik på www.varmdomoderaterna.se.

Du kan också hjälpa till i vårt arbete för ett friare och medborgarvänligare Värmdö. Det kan du göra genom att stödja vår hållning som alltid utgår ifrån värmdöbornas bästa. Bli medlem hos oss. Du väljer själv om du vill vara aktiv, eller bara stödmedlem. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Med vänliga hälsningar,

Deshira Flankör (M)

Oppositionsråd i Värmdö
deshira.flankor@moderaterna.se 
070 – 168 52 52

Ta ställning och dela artikeln