18 december 2023

S-styrets chockhöjning av taxor och avgifter till villaägare i Värmdö

Taxor och avgifter i Värmdö för 2024 riktat främst till villaägare och företag chockhöjdes i november. Det S-styrda Värmdösamarbetet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet drev igenom beslutet, trots lång debatt och protester från oss Moderater. Beslutet blev ett fick passivt stöd av Skärgårdspartiet. Här hittar du en kort sammanfattning av fullmäktigedebatten. Lokaltidningen Mitt i Värmdö lyfter chockhöjningen i en artikel. Även intresseorganisationen villaägarna lyfter taxehöjningarna i en artikel som handlar som försvårar villaägarnas vardag.

Vi Moderater har medvetet hållit taxor och avgifter i Värmdö låga, för att inte belasta värmdöborna med högre avgifter än nödvändigt. Under vår tid i styret har nämnderna gått med budget i balans, kommunen har gjort stora överskott i sin helhet och vi Moderater har dessutom kunnat sänka skatten. Det finns med andra ord inget självändamål att höja taxorna.

Nedan följer några av S-styrets chockhöjningar av taxor, vilka drabbar dig som villaägare. För taxor som berör specifikt företag, klicka här.

Taxor för villor– tömning av avlopp

Tömning av små avlopp villaägareAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemangstömning 6m31 882:-2 175:-+15,6%
Hämtning inom 5dgr 6m32 084:-2 409:-+15,6%
Hämtning nästa arbetsdag 6m32 549:-Tas bort+64% (Jour)
Hämtning inom 12h (jour) 6m33 612:-4 176:-+15,6%
Dragavstånd per påbörjad 10m, över 10m260:-280:-+7,6%
Bomkörning454:-525:-+15,6%

Taxor för Villor – sophantering

Avgifter sophanteringAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Årlig grundavgift enbostadshus1 440:-1 627:-+13%
Hämtningsavgift per tillfälle kärl för restavfall 240l59:-66:-+11,8%
Hämtningsavgift per tillfälle matkärl 140l13:-14:-  +7,6%

Nya avgifter – avfall

Nya avgifter avfallshämtningAvgift 2023S styrets nya avgift 2024
Avgift felsortering300:-
Hämtning vid oförutsedd händelse (till exempel vid framkomlighetsproblem där specialfordon krävs för hämtning)1 000:-
Avgifter i Värmdö vid felparkering (parkeringsböter)Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Alla förseelser, där regleringen innefattar någon form av förbud mot stannande (t.ex felparkering vägkorsning)700:-1 000:-+42%
Övriga förseelser, det vill säga där regleringen enbart innefattar villkor för eller förbud mot parkering. (t.ex parkeringsförbud eller missad p-skiva)500:- 600:-+20%

Taxehöjningar för villaägare – byggnation

PlantaxaAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nybyggnad av enbostadshus 0 – 239m2
Nybyggnad av enbostadshus 240 – 300 m2
Nybyggnad av enbostadshus över 300 m2
 63 000:-74 490:-
103 140:-
148 980:-
+18-136%
Stor tillbyggnad av enbostadshus som
överstiger 100 % av befintlig area för bostaden
63 000:-74 490:- +18%
Tillbyggnad av enbostadshus som
understiger 100 % av befintlig area
för bostad men överstiger 50 %
31 500:-37 245:-+18%
Nybyggnad av komplementbyggnad
oberoende area
13 125:-15 748:-+20%

Bygglov och anmälningar PBLAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Förhandsbesked timavgift inom detaljplanTimavgift: 1 050:-
Minst 10h debiteras
Inom detaljplan
19 822:-

Utanför detaljplan
28 024:-
 +32–166%
Uppförande av attefallshus utan tekniskt samråd1-19kvm: 4 731:-

20-30kvm: 5 678:-  
  6 835:-  +20–44%
Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd 4 731:-9 569:-+102%
Attefallstakkupa utan tekniskt samråd 3 900:-6 835:-+75%

Avgifter i Värmdö för villaägare – Avlopp, tillsyn och installation

 Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Avgift i Värmdö per timme (ex. tillsyn avlopp)1 238:-1 370:-+10,6%
Inrättande av annan avloppsanläggning som
är tillståndspliktig. Exempelvis
avloppsanläggning för bad-,
disk- och tvättvatten (BDT).
8 669:-10 960:-+26%
Inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett
samt bad-, disk- och tvättavlopp. Exempelvis vid
anläggning av sluten tank för WC-avlopp och
infiltrationsanläggning för BDT-avlopp eller
anläggning dit både WC- och BDT-avlopp leds
så som minireningsverk
9 907:- 12 330:-+24%

Politiken kan påverka taxor och avgifter i Värmdö

I ett ekonomiskt läge där många av Värmdös familjer kämpar för att få ihop ekonomin är det viktigare än någonsin att kommunen strävar efter låga skatter och låga taxor och avgifter. Det är något vi Moderater har varit måna om i många år när vi styrde samtidigt som vi har höjt resurserna till välfärden förskolor, skolor, vård och omsorg. Vi har även gjort stora investeringar på skolor, förskolor och idrottsanläggningar.

Vi är fast beslutna om att göra det igen så fort vi har ett Moderat-lett styre. Mer information om både S-styrets taxehöjningar och vår politik hittar du på www.varmdomoderaterna.se.

Du kan hjälpa till i vårt arbete för ett friare och medborgarvänligare Värmdö. Det gör du genom att stödja vår hållning som alltid utgår ifrån värmdöbornas bästa. Bli medlem hos oss. Du väljer själv om du vill vara aktiv eller bara stödmedlem. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Med vänliga hälsningar,

Deshira Flankör (M)
Oppositionsråd i Värmdö
deshira.flankor@moderaterna.se  
070 – 168 52 52

Ta ställning och dela artikeln