Vår politik

Nedan kan du ta del av vårt handlingsprogram för mandatperioden 2022-2026.

Vår politikModeraternas Värdegrund

Värmdömoderaterna drivs av idén att alla, oavsett bakgrund, erfarenhet och identitet skall kunna leva ett liv präglat av trygghet, kvalitet och valfrihet. Vi vill att det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Värmdö. Värmdömoderaterna vill att du ska kunna förverkliga dina drömmar, ung som gammal, anställd som företagare. Alla ska ha möjlighet att växa och utvecklas till sin fulla potential. Vad du gör och vart du är på väg är mycket viktigare än var du kommer ifrån. Moderat politik utgår från individens okränkbara värde, och att människor är kapabla. Vi tror på en liten men stark offentlig sektor, som finns som skyddsnät när den egna kraften inte räcker till. I ett fritt samhälle finns de bästa förutsättningarna för ett växande välstånd. Äganderätt och marknadsekonomi är verktyg som är avgörande för mångfald, demokrati och frihet.

Värmdömoderaterna vill att Värmdö ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet och bekämpar byråkrati, tuffa regler och höga skatter. Moderaternas Värmdö är en plats där varje ny generation får chansen att forma sitt eget liv. Vi tror på människans förmåga att av egen kraft skapa ett gott liv.

Vi har en moralisk skyldighet att både ta fullt ansvar för våra egna liv – och bry oss om andra. Moderaternas värderingar handlar om både individuell frihet och kollektivt ansvar. Frihet, oberoende och självständighet börjar med egen försörjning. Därför måste det löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Företagare måste uppskattas mer än beskattas och frihet och äganderätt måste försvaras. Vi ska värna välfärdens kärna – Förskola, skola samt vård och omsorg. Ingen individ ska känna sig begränsad av otrygghet, och krafttag ska tas mot kriminaliteten.