Vill du bli vår nya politiska sekreterare?

Vill du vara en del av Värmdömoderaternas resa mot maktskifte senast 2026?

Vi söker dig som vill jobba som politisk sekreterare och vill bidra till vårt intensiva arbete med att driva moderat politik. Vi erbjuder dig en rolig och dynamisk arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas i din roll.

Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner och har 46 000 invånare. Kommunen omges av vacker natur, en kulturell plats och unik skärgård vilket gör kommunorganisationen till en dynamisk och händelserik arbetsplats.

Du ska vara strukturerad, ha ett gott omdöme och kunna prioritera rätt saker. Din främsta uppgift blir att bistå oppositionsrådet och övriga moderata företrädare i det politiska arbetet. För att lyckas i din roll behöver du vara en kreativ och en god kommunikatör som behärskar både traditionella och moderna kommunikationssätt. Din förmåga att snappa upp politiskt viktiga frågor är av stort värde. Du ska också ha intresse för den interna kommunikationen.

Ditt engagemang ska speglas i dina handlingar och gärna genom att du själv kommer med egna idéer om hur vårt arbete kan utvecklas. Du ska vara medveten och beredd på att periodvis kunna arbeta intensivt och under tidspress.

Arbetsuppgifter:

I första hand rapportera till och arbeta nära gruppledaren/oppositionsrådet för Värmdömoderaterna. Jobba fram faktaunderlag till artiklar och pressinformation, förbereda kommunikationsmaterial samt fungera som servicefunktion gentemot våra förtroendevalda och partiorganisation. Du kommer att vara vår KF-grupp och nämndledamöter behjälplig med stöd och service vid behov.

Du behöver behärska omvärldsbevakning i form av att granska, bevaka, och sammanfatta utredningar, remisser och förslag samt mediebevakning. Du behöver vara flexibel med arbetsuppgifter och arbetstider, då möten och arrangemang kan ligga utanför ordinarie kontorstider. Du måste kunna jobba intensivt under perioder.

Kvalifikationer och egenskaper:

 • Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och att formulera slagkraftiga budskap om vår politik.
 • Goda kunskaper om kommunikation i olika kanaler.
 • Vana vid att ta ansvar, kunna ta egna initiativ, arbeta såväl självständigt som i grupp och vara stresstålig.
 • Goda kunskaper i Officepaketet.
 • Goda kunskaper inom Adobe CS.
 • Goda kunskaper inom sociala medier och CMS-system såsom WordPress.
 • Ett intresse och viss kunskap inom fotografering och videoredigering.
 • Förståelse för mediafrågor och omvärldsbevakning.
 • Viss vana vid administrativa uppgifter såsom möteshantering och dokumentation.
 • Intresse för event- och möteskoordinering.

Anställningsform: Heltidsanställning med ett års anställning i taget och möjlighet till förlängning.

Tillträde: 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Har du frågor om tjänsten, kontakta Deshira Flankör på 070-147 88 85 eller maila till deshira.flankor@moderaterna.se

Höjd skolpeng istället för en svällande politisk organisation

Idag presenterar vi vårt förslag till budget för 2023!

Budgeten innehåller en storsatsning på Värmdös förskolor, skolor, fritids, LSS och äldreomsorg, ett överskottsmål om 2% samt uppdrag om att lösa trafiksituationen i Mölnvik. Vi prioriterar kärnverksamheten med en högre satsning än S-styret. Istället för att utöka de politiska kostnaderna med fler nämnder och fler politiker har vi valt att satsa just de pengarna på att ytterligare räkna upp pengen för alla kommunens mellanstadieklasser.

Satsning på Värmdö förskolor och skolor

Förskolepengen räknas upp med 4% vilket motsvarar 12 miljoner kronor. Samtidigt lägger vi fram skarpa målsättningar om att öka andelen behörig förskolepersonal samt hålla fast vid samma barngrupper med 9 barn per grupp.

– Vi har under förra mandatperioden lyckats minska barngrupperna i förskolan så att de nu är näst minst i hela Sverige.  För att fortsätta den positiva resan inom Värmdös förskolor lägger vi nu fram en högre satsning än S-styret på Värmdös förskolor. Det har vi råd med då vi har valt att fokusera på kärnverksamheten istället för att reservera pengarna för kostnadsdrivande projekt såsom S-styret har gjort, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.


Grundskolepengen inklusive grundsärskola räknas upp med 4% för årskurserna F-6 och med 7% för årskurserna 7-9. Totalt motsvarar det en uppräkning på 21 miljoner kronor. Vi vill även utveckla den digitala skol- och förskoleplattformen för att ge vårdnadshavare möjlighet att enkelt få översyn om förskolornas och grundskolornas enskilda profil och filosofi inför skolvalet, kommunala såväl som fristående.

– Även vi politiker behöver leva upp till effektiviseringen av kommunens administration. Därför väljer vi att inte utöka kommunens nämndorganisation såsom S-styret har gjort vilket kostar ytterligare 1,3 miljoner kronor årligen. Istället lägger vi pengarna på ytterligare penghöjning med 1% för kommunens alla mellanstadieklasser. Det är ett relativt enkelt val att välja mellan bättre förutsättningar för eleverna i skolan eller utökade politiska arvoden för att S-styret ska komma överens, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

Tidigare peng för högstadiet har varit lägre än övriga årskurser vilket har skapat utmaningar för bland annat Kvarnbergsskolan som enbart består av ett högstadium. Därför föreslår vi en ordentlig satsning på högstadieklasserna för alla skolor samt en bra penghöjning även för fritids med 4% motsvarande 3,2 miljoner kronor, fortsätter hon.


En äldreomsorg att lita på

Förutom satsningen på förskola och skola räknas även pengen för äldreomsorgen upp med 4% motsvarande 11,6 miljoner kronor. För att höja kvalitén och attraktionen inom Värmdös äldreomsorg vill vi även initiera ett arbete med att säkerställa att alla anställda inom Värmdös äldreboenden och hemtjänst ska ha minst undersköterskeutbildning. Vi vill även att kommunstyrelsen påbörjar ett arbete med att säkerställa en mötesplats för äldre både på kort och lång sikt.

– Våra äldre är välfärdens hjältar. Det är tack vare dem och deras slitsamma arbetsinsatser som Värmdö och Sverige har kunnat erbjuda en högkvalitativ välfärd under lång tid. De ska kunna lita på att kommunen fortsatt erbjuder trygghet och den bästa omvårdnaden på äldre dagar. Vi vill även värna om ett aktivt liv på äldre dagar och föreslår därför att kommunstyrelsen säkrar en långsiktig mötesplats för äldre i Gustavsgårdens lokaler eller annan plats, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

Lös trafiksituation Mölnvik

Inom kommunstyrelsen lägger vi även fram ett uppdrag om att initiera en dialog med berörda markägare om en långsiktig lösning att lägga om trafiken i Mölnvik med hjälp av finansiering från byggrätter. Lösningen ska utgå ifrån redan exploaterade områden i Mölnvik och syfta till att främja bättre trafiklösning för biltrafiken, cyklande, gående samt främja en trevlig mötesplats och vistelsemiljö i Mölnvik. Lösningen ska pröva även nya vägdragningar och tas fram i samråd med fastighetsägarna.

– Under förra mandatperioden utredde vi en vägdragning ”Smitväg Mölnvik” vilket visade att satsningen skulle ha mycket begränsad nytta under begränsad tid. Situationen behöver fortsatt lösas och oavsett lösningar så kommer det att dröja innan vi ser en praktisk förändring. Det är därför viktigt att kommunen tar itu med utmaningen så att vi får en lösning så fort som möjligt, avslutar Deshira Flankör (M) oppositionsråd.

Läs hela budgeten här:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/File/Details/766371.PDF?fileName=Moderaternas%20M%C3%A5l%20och%20budget%202023%20med%20ramar%202024-2026&fileSize=8611257


För mer information

Namn: Deshira Flankör

Telefon: 070 147 88 85

E-post: Deshira.flankor@moderaterna.se

Deshiras tal under första kommunfullmäktige för mandatperioden

Gratulerar till nya styret, grattis till valframgångarna till Socialdemokraterna men inte riktigt till er valrörelse som har lämnat mycket att önska.

Vi lämnar en mandatperiod som har präglats av samarbetsanda, konstruktivitet, mod och viljestyrka. 5 partier, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, olika partier men med samma målsättningar, kärnverksamheten, förskola, skola, vård och omsorg, infrastruktur och samhällsplanering. Vi har enats i våra likheter och respekterat våra olikheter.

Det har resulterat i en himla massa strategiska beslut och desto fler praktiska leveranser till Värmdöborna. Vi har påbörjat ett omfattande digitaliserings och effektiviseringsarbete för att sänka kommunens kostnader och höja beredskapen för kommande åren när färre i arbetsför ålder kommer behöva stå för välfärden till fler yngre och äldre.

Vi har tagit fram strategiska beslut som är viktiga för Värmdö och värmdöborna som Måldokumentet för Gustavsbergshamn som jag hoppas ska användas i samband med inredningen av det nya Kulturhuset, Träbyggnadsstrategin, Trafikstrategin, Arkitekturprogrammet, påbörjat arbetet med Havs och kustvattenplanen, tydliggjort Översiktsplanen, antagit en ny miljö och klimatplan, minskat och anpassat de bostadspolitiska målen och så mycket mer.

Vi har sänkt kommunens investeringsportfölj genom att se och behandla företag som de samhällsbyggare de kan vara. Kommunen har sluppit öka låneskulden förmodligen med miljardbelopp på en enda mandatperiod genom att låta andra stå för investeringarna. Den nya grundskolan i Charlottendal, Engelska skolan, för 600 elever har byggts av extern aktör, vi har låtit företag få göra det företag är bäst på och sålt Konstnärshusen och nu står byggnaderna uppfräschade som de kulturhistoriska pärlor de är, detsamma med Porslinsfabriken med drygt 13 000 kvm kommersiella lokaler byggda på 1800 talet och med en gigantisk underhållsskuld. Hade vi renoverat det hade det förmodligen dränerat kommunens ekonomi. Vi har låtit extern aktör stå för ny förskola i Torsby. Istället har kommunen fokuserat på investeringar i våra egna verksamhetslokaler.

Därutöver har vi arbetat med klimatomställningsåtgärder som energieffektiviseringar, solpaneler, laddstolpar, bräddmagasin, fördubblat VA-utbyggnaden och så mycket mer. Skolor och förskolor har topprenoverats på flera håll. Ekedalsskolan är bara ett exempel. Nya idrottsanläggningar är på väg att byggas och flera har rustats upp som exempelvis Ingarö IP och flera konstgräsplaner.

Idén om ett nytt kulturhus kom till 2011-2012 men det är föst under den mandatperiod som vi nu lämnar som vi påbörjat förverkligandet av det. Vi har satsat historiskt på förskola, skola, vård och omsorg och en massa andra verksamheter samtidigt som vi har sänkt skatten. Det vänner och mycket mer har vi gjort på grund av att vi, Majoritet för Värmdö har lirat med varandra. Det är ett arbete som kommer att ha effekt för årtionden framöver och det är jag innerligt stolt och tacksam över och det ska ni ha tack för. Vi kommer att konstruktivt granska det nya styret och värna om värmdöbornas intressen oavsett om de har röstat på Moderaterna eller inte.

Många av er i församlingen har hört mig säga många gånger att oppositionen är Demokratins viktigaste funktion. Det är något jag sagt i styrande ställning, det är något jag säger nu och det är något jag tänker leva upp till med ära. Utan opposition, ingen demokrati. Så enkelt är det!

Så vad ni har att förvänta er tror jag faktiskt att ni redan känner på er, men Värmdöborna kan räkna med att vi kommer att granska styret, vi kommer att se till att ingen raserar det vi har byggt upp. Ni kan räkna med att vi kommer att konstruktivt ifrågasätta och vi kommer att påminna om alla utfästelser ni har gjort. Värmdöborna och ni kan räkna med att vi kommer att efterfråga värde för kommuninvånarnas hårt intjänade skattekronor. Ni kan räkna med att vi kommer att göra allt för att stoppa individuella självförverkligande idéer som saknar nytta för kommuninvånarna. Ni kan räkna med att vi inte kommer att sitta och titta på om symbolpolitik genomförs till ingens nytta och ni kan räkna med att vi kommer att se till att styret fortsätter ta det ansvar och arbete vi har påbörjat med att förbereda kommunen att möta framtida demografiska utmaningar. Och känner ni oss moderater rätt så vet ni också att ni kan räkna med att vi kommer agera grindvakter till värmdöbornas plånböcker.

Sist men inte minst vill jag också lova att vi kommer att driva den politik som vi själva gick till val på och som en stor andel av Värmdöborna gav oss stöd för. Och till er moderata väljare vill jag passa på att tacka ödmjukast. Ert stöd ger oss råg i ryggen och kraft i debatten. 

Tack för ordet!

Se hela talet här: https://www.youtube.com/watch?v=ldRRqsSYAnI
35 minuter och 15 sekunder in
.

Vänsterstyre är det sista Värmdö behöver

Idag annonserade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna att de har gått ihop i en ny styrande minoritetskonstellation med stöd av Vänsterpartiet och Skärgårdspartiet. Det blir därmed ett vänsterstyre i Värmdö kommun.

Deshira Flankör (M), nuvarande kommunstyrelsens ordförande kommenterar det kommande styret.

– Jag är orolig att det nya vänsterstyret kommer att föra Värmdö i en ny riktning med miljardprojekt och sämre ekonomistyrning som vi kommer behöva städa upp i framtiden. Värmdö kommun går precis som alla andra kommuner mot svåra ekonomiska tider och då behövs borglig politik som mest. Här väljer Centerpartiet att gå ihop med Socialdemokraterna vars första och enda lösning brukar vara att höja skatten.Vi får se om Centerpartiet kommer att behöva ge vika för Socialdemokraternas skattehöjningar, säger Deshira Flankör (M), nuvarande kommunstyrelsens ordförande.

Deshira tycker det är olyckligt att Centerpartiet tidigt valde att lämna förhandlingarna med anledning av att allianspartierna inte får ihop en majoritet. Partierna i Majoritet för Värmdö hade fortfarande haft 2 mandat mer än S, V och SGP.

– Värmdö har i praktiken styrts av minoriteter många gånger förut, senast under 2021–2022 men även under 2017–2018. Ingen brydde sig då om att döma ut vem som yrkade bifall på våra förslag utan det viktiga var att vår politik vann gehör, vilket den gjorde. Dessutom finns det andra kommuner som exempelvis Tyresö och Nynäshamn där Centerpartiet valt att styra i en borgerlig minoritet och fokusera på sin politik så det är märkligt att de valt att gå in i ett vänsterstyre i samarbete med Vänsterpartiet säger Deshira.

Moderaterna kommer nu att gå in i en aktiv oppositionsroll och kommer att fokusera på att bedriva så mycket borgerlig politik som möjligt i nämnder och kommunfullmäktige.

– Vi kommer att vara en konstruktiv kraft i opposition och vi kommer alltid att stå redo att ta över om vänsterstyret spricker. Värmdö står inför en utmanande tid utifrån det ekonomiska läget nationellt och på längre sikt även den demografiska utmaningen där färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja fler. Då behövs en politik som värnar om hur kommunens resurser används och prioriterar det som hör till kommunens kärnuppgift säger Deshira Flankör (M), nuvarande kommunstyrelsens ordförande.

Fakta:

Deshira Flankör tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 1 januari 2017 och haft rollen i 6 år vilket gör att hon är den längst sittande kommunstyrelseordförande sedan Margaretha Nachmansson.

Tidigare ordföranden i Kommunstyrelsen har varit:

Monica Pettersson (M), 2012 – 2016

Lars-Erik Alversjö (M), 2008 – 2012

Jonas Nilsson (M), 2006 – 2008

Lars-Bryntesson (S), 2002 – 2006

Ami Eriksson (M), 1998 – 2002

Margaretha Nachmansson (M) 1985 – 1998

Presskontakt:
Deshira Flankör (M), nuvarande kommunstyrelsens ordförande Värmdö
070 147 88 85
Deshira.flankor@moderaterna.se

Deshira fick flest personkryss i Värmdö!

– Varmaste tack till alla som genom sitt kryss visat förtroende för mig personligen. Jag kommer att förvalta det med stor ödmjukhet och respekt för det politiska uppdraget. Vad gäller totala resultatet för Moderaterna lokalt är vi självklart besvikna och kommer att djupare analysera resultatet. Idag kan vi bara konstatera att alla utom en av kommunerna i länet drabbats av en trend där M minskat och S ökat i riksdagsvalet. Hälften av kommunerna har dock lyckats få bättre lokala resultat än riks, medan den andra hälften följt med trenden. Vi har dessvärre samma siffror som på riks vilket behöver analyseras vidare säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Länsstyrelsen har nu räknat klart rösterna för kommunvalet i Värmdö och det står klart att Deshira Flankör är den politiker som fick flest personkryss i kommunen med 757 röster. Deshiras personkryss är även ett nytt rekord för andelen röster på en moderat företrädare jämfört med de senaste fyra valen.

Lögner och personangrepp är ovärdigt en valrörelse

Under de senaste dagarna har flera affischer med både personangrepp på Deshira och lögner hängts upp. Detta för att försöka skrämma och lura värmdöborna inför valet.

Därför vill vi kraftigt bemöta dessa påståenden:

🚗LÖGN – Avgifter på infartsparkeringar

För att främja att fler väljer kollektivtrafik vill vi behålla gratis parkering på infartsparkeringarna.

🏦LÖGN – Indikation om att någon vill sälja Runda huset

När biblioteket flyttar till Kulturhuset vill vi rusta upp Runda huset för att använda det till kommunens egna verksamheter som exempelvis bygg, miljö och hälsoskyddsnämnden eller andra av våra egna verksamheter.

📚LÖGN – Munkmoraskolan

Det finns inget förslag på att lägga ned Munkmoraskolan. Munkmoraskolan kommer att finnas kvar.

Vi Värmdömoderater har valt att fokusera på vår egen politik, vad vi har levererat under mandatperioden och vad vi vill göra under nästa mandatperiod. Pajkastning, skrämselpropaganda och personangrepp får andra stå för. Vi tror mer om värmdöborna än att de låter politiken komma undan med att prata om andra

Deshira Flankör – En stark röst för Värmdö

Deshira Flankör är Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö och Moderaternas första namn. Hon bor i Herrviksnäs tillsammans med sin man, sina två döttrar och hunden Vilja.

Vi har intervjuat henne inför valet den 11 september.

Vem är Deshira?

– Jag är en ganska vanlig värmdöbo som flyttade hit 2007 och här har jag bildat familj och skaffat hund. Jag är utbildad redovisningsekonom och har jobbat i näringslivet innan jag klev in i min nuvarande roll. Det som kanske kännetecknar mig mest är att jag inte sitter och tittar på när jag anser att något är fel utan jag gör något åt det. Det bidrog till att jag engagerade mig politiskt.

Vad kommer du att göra om du får förnyat förtroende?

– Några exempel som vi behöver göra i närtid är att ta initiativ i att lägga om vägarna i Mölnvik för ett bättre flöde för trafiken och gång- och cykeltrafikanterna. Där gäller det att vi får med oss centrumägarna i området. Vi behöver även arbeta vidare med att få till en rimlig lösning för idrottsanläggningarna i Gustavsberg samt detaljplanerna i Hemmesta och Gustavsberg.

Vilka utmaningar ser du att Värmdö står inför?

– Den största utmaningen för kommunen är den demografiska utvecklingen som innebär att vi redan nu förbereder kommunen för framtiden när en lägre andel i arbetsför ålder ska bekosta välfärden med fler barn, unga och äldre som inte kommer att jobba.

Vad har ni för lösningar?

– Vi har redan påbörjat arbetet genom att ändra arbetssätt och digitalisera. Under senaste året har vi lyckats effektivisera bort 90 000 arbetstimmar. Vi har även gjort kloka avvägningar när vi låtit andra investera i verksamhetslokaler där kommunen inte är den som driver verksamheten.

Vi har även påbörjat arbetet med att professionalisera kommunen. Vi är numera en medelstor kommun med över 46000 invånare och då måste vi fortsätta röra oss från arbetssätt där personliga tyckanden styr till en professionell organisation med rutiner och tydlig styrning.

” Jag har en fallenhet för att säga som det är, vilket ibland blir lite obekvämt för andra ”

Du beskrivs ibland som tuff, vd tror du det beror på?

– Politiskt arbete handlar om dialoger och förankring i många grupper, den egna partigruppen, majoritetsgruppen för att sedan förankra det hos kommuninvånarna. Det kräver tusentals timmar av diskussioner med hundratals personer som ska enas. Jag tror att det som utifrån upplevs som tufft, upplevs som stabilt internt. När vi väl landar i ett beslut så står jag upp för det. Därefter ska det verkställas och därför är det viktigt att jag vidhåller och följer upp våra politiska beslut som vi gemensamt beslutat om.

Det som jag är medvetet tuff i, är när det gäller att framhålla kommunens intressen gentemot andra instanser såsom statliga myndigheter eller regionen. Vi behöver vara tuffa i våra krav när vi konkurrerar med 289 andra kommuner.

Jag har också en fallenhet för att säga som det är, vilket ibland blir lite obekvämt för andra. Jag är övertygad om att dåliga beslut kommer till när en part lägger fram ett fräckt förslag och en annan part är feg nog att inte säga ifrån. Då är det viktigt att vi har mod att stå upp för kommunens intressen och inte går med på dåliga villkor.

Varför ska man rösta på Moderaterna?

– Vi är ett statsbärande parti som inte nischar oss på enstaka frågor utan ser till helheten på både kort och lång sikt. Vi prioriterar kärnverksamheten, förskola, skola, socialtjänst, omsorg och samhällsplanering samtidigt som vi hushåller med skattepengarna. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar. Denna mandatperiod har vi lyckats leverera mer än någonsin. Jag blev själv förvånad över omfattningen av leveranser när vi sammanställde det på Värmdömoderaternas hemsida. Det hoppas jag är ett kvitto för vad vi går för.

Läs intervjun direkt i Mitti här: https://pdf.mitti.se/magazines/read/varmdo/2022/35/759500de-5ddd-486d-b429-c2da1ebd1dbe

Intervju: Hur vill Moderaterna förbättra framkomligheten på vägarna?

Infrastrukturen på Värmdö har blivit allt mer ansträngd vilket gjort att Värmdö redan nu har halverat byggtakten tills den statliga infrastrukturen åtgärdats. Vilka åtgärder är det som Moderaterna vill se under kommande mandatperiod? Vi har frågat kommunstyrelsens ordförande och Moderaternas första namn Deshira Flankör vilka åtgärder som behövs.

– Den viktigaste åtgärden är att Grisslingerakan byggs om till fyrfiligt. Pengarna finns i länsplanen och bygget beräknas börja 2025 säger Deshira. Andra åtgärder vi vill se i nästa länsplan är ett reversibelt körfält på Farstabron, ombyggnationen av Trafikplats Ingarökrysset och framkomlighetsåtgärder på väg 222 och 274, fortsätter hon.

Utöver de statliga investeringarna vill Moderaterna även att kommunen genomför investeringar på vägar som kommunen äger, ett sådant exempel är Mölnvik.

– Mölnvik är ett sorgebarn som vi vill åtgärda under nästa mandatperiod. Området har succensivt vuxit fram under decennier och det är på tiden att åtgärder kommer till. Vi arbetar därför för en ny trafiklösning i Mölnvik för bättre framkomlighet för både bilar och människor i området. Genom att involvera fastighetsägarna och eventuellt tillåta byggrätter som kan finansiera projektet, skulle hela Mölnviksområdet kunna förbättras. Smarta bilvägar, under mark till exempel, med gröna och trevliga gång- och cykelstråk ovanför skulle göra området öppet och välkomnande för värmdöborna.

Förutom infrastrukturprojekten i kommunen finns det två frågor utanför kommunen som Deshira prioriterar högt. Det är att stoppa avgifterna på Skurubron och påverka staten att investera i en Östlig förbindelse.

– Vad gäller Skurubron handlar det om en principfråga. Bron är en statlig väg och vår enda landförbindelse till Stockholm. Därmed ska den vara statligt finansierad. Förhoppningsvis får vi en regering som vågar och kan prioritera en Östlig förbindelse. Det är viktigt för framkomligheten och det är även viktigt för att minska sårbarheten ur ett krisberedskapsperspektiv.

NEJ till Förbifart Hemmesta

Vi säger NEJ till Förbifart Hemmesta och dess 2000 bostäder. En Förbifart Hemmesta genom Storskogen skulle kräva en storskalig exploatering av bostäder i värdefull natur. Enligt tidigare utredningar beräknades 2000 nya bostäder behövas för att finansiera vägbygget i Storskogen. Det motsvarar fler bostäder än hela Porslinskvarteren i Gustavsberg som har 1900 bostäder. Det hade förändrat Värmdös skärgårdskaraktär och belastat även framtida Grisslingerakan på samma sätt som den är idag. Det tål varken Grisslingerakan eller den värdefulla naturen i Storskogen. Statens eftersatta infrastruktur kan inte lösas med mer storskalig befolkningstillväxt utan genom att Staten gör sin del och kommer i kapp med sina vägar och den tillväxt vi haft hittills. 

Bättre framkomlighet längs Skärgårdsvägen utan Förbifart Hemmesta

Värmdös trafiksituation står högt på agendan och vi arbetar för att påverka Trafikverket till att bredda Skärgårdsvägen och förenkla framkomligheten på Värmdölandet.

Värt att lyfta är att samtidigt som Trafikverket jobbar med vägplanen för Grisslingerakan vill vi få dem till att vidta åtgärder på vägsträckorna, Ålstäket till Hemmesta vägskäl samt Stavsnäsvägen. Ett första steg är taget genom den åtgärdsvalstudie som Trafikverket har tagit fram efter att vi bestämt sade nej till en så kallade förbifart Hemmesta 2018.

Under nästa mandatperiod vill vi:

 • Förbättra framkomligheten längs Skärgårdsvägen
 • Begränsa byggtakten tills Statliga infrastrukturen kommit ikapp
 • Verka för att Trafikverket bygger färdigt den fyrfiliga Grisslingerakan senast 2028
 • Förbättra trafiksituationen i Mölnvik genom ny trafiklösningen

Jämför vår politik Värmdö

Det gör skillnad vilken politik som styr Värmdö. Därför har vi valt att lyfta ett axplock av sakfrågor där vi Moderater och Socialdemokraterna skiljer oss och våra planer inför framtiden.

Under mandatperioden har vi kunnat visa att det går att sänka skatten samtidigt som vi har gjort stora satsningar på kärnverksamheten. Vi har arbetat flitigt med effektivisering av kommunens administration, samverkan med andra aktörer för att minska kommunens behov av investeringar samt sålt fastigheter som inte behövs för kärnverksamheten och som används för kommersiellt bruk. Det har inte alltid varit lätta prioriteringar men oerhört nödvändiga för att kommunen ska vara rustad för framtiden. Vår målsättning är att Värmdö kommun ska vara bäst på att vara kommun genom en robust kärnverksamhet som levererar toppkvalitet och maximal nytta för skattepengarna.

Däremot har Socialdemokraterna årligen föreslagit reformer i sina budgetar som är kostnadsdrivande och ineffektiva. Under bilden nedan följer källor till S-förslagen som vi har valt att synliggöra.

Källhänvisning:

Den 11 september avgör du vilket alternativ du tycker passar Värmdö bäst!