2 januari 2024

Socialdemokraternas höjda avgifter för företag i Värmdö

Avgifter för företag i Värmdö har skjutit i höjden i samband med det S-styrda Värmdösamarbetets budget som beslutades i november. S-styret som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, beslutade att kraftigt höja avgifter och taxor för företag på Värmdö. Trots lång debatt och protester från oss Moderater, beslutade styret med passivt stöd av Skärgårdspartiet att driva igenom beslutet.

Vi Moderater har medvetet hållit taxorna låga för att inte belasta Värmdös företag med högre avgifter än nödvändigt. Under vår tid i styret har nämnderna gått med budget i balans, kommunen har gjort stora överskott i sin helhet och vi Moderater har dessutom kunnat sänka skatten. Det finns med andra ord inget självändamål att höja taxorna.

Nedan kan du läsa en sammanfattning av de främsta av socialdemokraternas taxehöjningar för företagare. För dig som vill läsa om taxor och avgifter för villaägare kan, klicka här.

Avgifter för företag i Värmdö – sophantering

Avgifter för sophantering företag

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Grundavgift sophantering företag814:-920:-+13%
Årlig hämtningsavgift Källsorterat 660l kärl 1 gång i veckan6 119:-6 921:-+13%
Årlig hämtningsavgift 140l (matavfall) 1 gång i veckan691:-769:-+11,3%
Årlig hämtningsavgift osorterat 660l kärl 1 gång i veckan8 660:-9 785:-+13%
Avgifter för tömning fettavskiljare/sluten tank matavfall företagAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemangstömning 2m32 393:-2 766:-+15,6%
Beställd tömning 2m36 362:-7 354:-+15,6%
Jourtömning 2m3 (inom 12 timmar)10 360:-11 976:-+15,6%

Avgifter för företagare i Värmdö – miljötillsyn

Avgifter miljötillsyn företag

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Timavgift miljötillsyn1 238:-1 370:-+10,6%
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär
risk för blodsmitta eller annan smitta.
(Riskklass 1 exempelvis fotvård/hudvård)
6 455:-6 850:-+10,6%
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär
risk för blodsmitta eller annan smitta
(riskklass 2 exempelvis barberare,
öronhåltagning, nagelsalonger och pedikyrverksamhet)
1 238:-1 370:-+10,6%

Avgifter för företagare i Värmdö- serveringstillstånd

Ansökningsavgifter serveringstillstånd

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nya ansökningar permanenta tillstånd10 500:-14 000:-+33%
Nytt stadigvarande tillstånd (inkl. ägarskifte)4 700:-6 000:-+27%
Ändrade ägarförhållande i bolag4 700:-6 000:-+27%
Permanent utökad serveringstid4 700:-6 000:-+27%
Tillfällig utökning av tider, ytor m.m800:-1 100:-+37%
Tillfälligt öppethållande efter kl 01.001 200:-1 600:-+33%
Paustillstånd vid konsert/revy och liknande4 200:-5 500:-+30%
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap800:-1 100:-+37%
Tillfälligt alkoholtillstånd till allmänhet

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Ansökan för längre period än sju dagar i följd på samma plats10 500:-14 000:-+33%
Ansökan för sju dagar i följd på samma plats5 500:-6 500:-+18%
Ansökan för tre dagar i följd på samma plats4 000:-5 000:-+25%
Ansökan för en dag på samma plats3 000:-Tas bort (måste betala för 3 dagar)+66%
Avgifter för kunskapsprov serveringstillstånd

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Stadigvarande servering till allmänheten samt catering för slutna sällskap1 500:-2 000:-+33%
Tillfällig servering till allmänheten samt stadigvarande servering slutna sällskap800:-1 000:-+25%
Tillfällig servering till slutna sällskap500:-700:-+40%
Pausservering provsmakning500:-700:-+40%
Påminnelseavgift restaurang rapport700:-900:-+28%
Årlig tillsynsavgifter serveringstillstånd

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Fast årlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd2 600:-3 200:-+23%
(NY) Fast årlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd efter klockan 01.002 600:-5 000:-+92%

Avgifter för företag i Värmdö – försäljning av tobak och läkemedel

Tillsynsavgifter tobak och liknande produkter,
nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel
Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Enbart tobak och örtprodukter för rökning1 700:-6 000:-+253%
Receptfria läkemedel1 500:-2 500:-+66%
Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare1 700:-2 500:-+47%
Försälkning av tobaksfria nikotinprodukter1 700:-2 500:-+47%
Försäljning av öl1 900:-2 200:-+15,7%
Försäljning av två olika av ovanstående varuslag2 000:-Rabatt stryks+135-325%
Försäljning av tre olika av ovanstående varuslag2 400:-Rabatt stryks+200-358%
Försäljning av fyra olika av ovanstående varuslag3 000:-Rabatt stryks+223-350%
Försäljning av fem olika av ovanstående varuslag4 000:-Rabatt stryks+292%

Klicka här för information om taxor som rör villor.

I ett ekonomiskt läge där många företag i Värmdö kämpar för att få ihop ekonomin är det viktigare än någonsin att kommunen strävar efter låga skatter och låga taxor och avgifter. Det är något vi Moderater har varit måna om i många år när vi styrde samtidigt som vi har höjt resurserna till välfärden förskolor, skolor, vård och omsorg. Vi har även gjort stora investeringar på skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Vi är fast beslutna om att göra det igen så fort vi har ett Moderat-lett styre.

Med vänliga hälsningar,

Deshira Flankör (M)
Oppositionsråd i Värmdö
deshira.flankor@moderaterna.se  
070 – 168 52 52

Ta ställning och dela artikeln