Våra företrädare

Här kan du hitta våra förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

Gruppledare i nämnder

Deshira Flankör
Oppositionsråd
2:e vice ordf Kommunstyrelsen070 147 88 85
Deshira.flankor@moderaterna.se

Göran Jansson
2:e vice ordf Kommunfullmäktige

2:e vice ordf Värmdö Bostäder AB


073 374 25 30
goran.jansson@jp-cornerstone.com
Marie Bladholm
2:e vice ordf Socialnämnden
070 456 42 22
Marie.bladholm@moderaterna.se
Cecilia Lindberg
2:e vice ordf Förskolenämnden


070 723 03 27
Cis.lindberg@gmail.com
Rogier Krona
2:e vice ordf Vård och omsorgsnämnden

070 570 10 10
rogier.krona@gmail.com
Markus Schill
2:e vice ordf Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämden

2:e vice ordf
kommunstyrelsens miljö-, och klimatutskott

073 578 78 70
Markus.schill@moderaterna.se
Linn Klameth
2:e vice ordf Grundskolenämnden

2:e vice ord Kommunhuset i Värmdö AB

073 510 70 58
linn.klameth@gmail.com
Jasmin Farid
2:e vice ordf Värmdö Hamnar AB

2:e vice ordförande kommunstyrelsens Planutskott

070 483 71 84
jasmin.farid.m@gmail.com
Johan Björk
2:e vice ordf Tekniska nämnden
070 316 71 19
johan.bjoork@gmail.com
Malin Bellander
2:e vice ordf
Kultur och fritidsnämnden
070 494 76 66
malbel@telia.com

Kim Ivarsson
2:e vice ordf Gymnasie-, vuxenutbildnings och arbetslivsnämnden070 160 52 52
ivarsson.k@gmail.com
Peter Frej
2:e vice ordf Valnämden

070 533 74 90
peter@frej.se
Lars-Erik Alversjö
2:e vice ordf Gustavsbergsbadet AB


070 588 02 57
lars-erik@alversjo.se
Tiger Landén
2:e vice ordf Överförmyndarnämden


070 532 07 89
tiger.landen@gmail.com

Ledamöter Fullmäktige

1. Deshira Flankör
Gruppledare
Oppositionsråd
Ledamot
2. Marie Bladholm
Vice gruppledare
Ledamot
3. Cecilia Lindberg
Ledamot
4. Jasmin Farid
Ledamot

5. Rogier Krona
Ledamot

6. Markus Schill
Ledamot
7. Göran Jansson
2:e vice ordförande
Ledamot


8. Lars-Erik ALversjö
Ledamot
9. Kinga Hernborg
Ledamot
10. Tiger Landén
Ledamot

11. Linn Von Post
Ledamot

12. Malin Bellander
Ledamot

Ersättare Fullmäktige:

1. Ann Fylkner
Ersättare

2. Ullabritt Goldberg
Ersättare
3. Kim Ivarsson
Ersättare
4. Johan Björk
Ersättare

5. Jessie Wall Freyne
Ersättare
6. Carin Wall
Ersättare

Kommunstyrelsen:

Deshira Flankör
Oppositionsråd
2:e vice ordförande

Rogier Krona
Ledamot
Cecilia Lindberg
Ledamot
Markus Schill
Ledamot
Linn Klameth
Ersättare
Lars-Erik Alversjö
Ersättare
Kim Ivarsson
Ersättare
Johan Björk
Ersättare
Jasmin Farid
Ersättare

Kommunstyrelsens planutskott:

Jasmin Farid
2:e vice ordförande

Deshira Flankör
Ledamot
Rogier Krona
Ersättare
Johan Björk
Ersättare

Kommunstyrelsens miljö-, och klimatutskott:

Markus Schill
2:e vice ordförande

Deshira Flankör
Ledamot
Cecilia Lindberg
Ersättare
Kim Ivarsson
Ersättare

Förskolenämnden:

Cecilia Lindberg
2:e vice ordförande
Tiger Landén
Ledamot
Nora Wincent
Ledamot
Irene Ulfvin
Ersättare
Marcus Boberg
Ersättare

Grundskolenämnden:

Linn Klameth
2:e vice ordförande
Göran Jansson
Ledamot
Jessie Wall Freyne
Ledamot
Wolfgang Wimmers
Ersättare
Marcus Boberg
Ersättare
Lars Derk
Ersättare
Jonas Fabricius
Ersättare

Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden:

Kim Ivarsson
2:e vice ordförande
Ulf Ekberg
Ledamot
Bill Bergman
Ledamot
Naemi Karlsson
Ersättare
Linn Klameth
Ersättare

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden:

Markus Schill
2:e vice ordförande
Ann Fylkner
Ledamot
Wolfgang Wimmers
Ledamot
Bill Bergman
Ledamot
Kent Eriksson
Ersättare
Thomas Jonsson
Ersättare
Anders Wincent
Ersättare

Socialnämnd:

Marie Bladholm
2:e vice ordförande
Irene Ulfvin
Ledamot
Nora Wincent
Ledamot
Kurt Lindgren
Ersättare
Jonas Stridsman
Ersättare

Vård och omsorgsnämnden:

Rogier Krona
2:e vice ordförande
Carin Wall
Ledamot
Thomas Jonsson
Ledamot
Lars-Erik Näslund
Ersättare
Kurt Lindgren
Ersättare
Malin Bellander
Ersättare
Göran Björkdahl
Ersättare

Tekniska nämnden:

Johan Björk
2:e vice ordförande
Kim Ivarsson
Ledamot
Ullabritt Goldberg
Ledamot
Lars Derk
Ersättare
Lars-erik Alversjö
Ersättare
Terje Egeland
Ersättare

Kultur och fritidsnämnden:

Malin Bellander
2:e vice ordförande
Jessie Wall Freyne
Ledamot
Tomas Ekengren
Ledamot
Hanna Hellsten
Ersättare
Jonas Fabricius
Ersättare

Överförmyndarnämnden:

Tiger Landén
2:e vice ordförande
Wolfgang Wimmers
Ersättare

Valnämnden:

Peter Frej
2:e vice ordförande
Linus Karlsson
Ledamot
Christer Wall
Ersättare
Kurt Lindgren
Ersättare
Nora Wincent
Ersättare

Kommunhuset i Värmdö AB:

Lars-Erik Alversjö
2:e vice ordförande
Deshira Flankör
Ledamot
Rogier Krona
Ersättare

Värmdö Bostäder AB

Göran Jansson
2:e vice ordförande
Lars Derk
Ersättare

Värmdö Hamnar AB:

Jasmin Farid
2:e vice ordförande
Rogier Krona
Ersättare

Gustavsbergsbadet AB:

Linn Klameth
2:e vice ordförande
Ullabritt Goldberg
Ledamot
Markus Schill
Ersättare