Våra företrädare

Här kan du hitta våra förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

Gruppledare i nämnder

Deshira Flankör
Oppositionsråd
2:e vice ordf Kommunstyrelsen070 147 88 85
Deshira.flankor@moderaterna.se

Göran Jansson
2:e vice ordf Kommunfullmäktige
2:e vice ordf Förskolenämnden

2:e vice ordf Värmdö Bostäder AB

073 374 25 30
goran.jansson@jp-cornerstone.com
Cecilia Lindberg
2:e vice ordf Socialnämnden
Oppositionsråd deltid070 723 03 27
Cis.lindberg@gmail.com
Markus Schill
2:e vice ordf Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämden

2:e vice ordf
kommunstyrelsens miljö-, och klimatutskott

073 578 78 70
Markus.schill@moderaterna.se
Linn Klameth
2:e vice ordf Grundskolenämnden

2:e vice ord Gustavsbergsbadet AB

073 510 70 58
linn.klameth@gmail.com
Rogier Krona
2:e vice ordf Vård och omsorgsnämnden
070 570 10 10
rogier.krona@gmail.com
Jasmin Farid
2:e vice ordf Värmdö Hamnar AB

2:e vice ordförande kommunstyrelsens Planutskott

070 483 71 84
jasmin.farid.m@gmail.com
Johan Björk
2:e vice ordf Tekniska nämnden070 316 71 19
johan.bjoork@gmail.com
Malin Bellander
2:e vice ordf
Kultur och fritidsnämnden


070 494 76 66
malbel@telia.com

Kim Ivarsson
2:e vice ordf Gymnasie-, vuxenutbildnings och arbetslivsnämnden


070 160 52 52
ivarsson.k@gmail.com
Peter Frej
2:e vice ordf Valnämden070 533 74 90
peter@frej.se
Lars-Erik Alversjö
2:e vice ordf Kommunhuset i Värmdö AB


070 588 02 57
lars-erik@alversjo.se
Tiger Landén
2:e vice ordf Överförmyndarnämden


070 532 07 89
tiger.landen@gmail.com

Ledamöter Fullmäktige

1. Deshira Flankör
Gruppledare
Oppositionsråd
Ledamot
2. Marie Bladholm
Vice gruppledare
Ledamot
3. Cecilia Lindberg
Ledamot
4. Jasmin Farid
Ledamot

5. Rogier Krona
Ledamot

6. Markus Schill
Ledamot
7. Göran Jansson
2:e vice ordförande
Ledamot


8. Lars-Erik ALversjö
Ledamot
9. Kinga Hernborg
Ledamot
10. Tiger Landén
Ledamot

11. Linn Von Post
Ledamot

12. Malin Bellander
Ledamot

Ersättare Fullmäktige:

1. Ann Fylkner
Ersättare

2. Kim Ivarsson
Ersättare
3. Johan Björk
Ersättare
4. Jessie Wall Freyne
Ersättare
5. Carin Wall
Ersättare
6. Ulla Pihlvang
Ersättare

Kommunstyrelsen:

Deshira Flankör
Oppositionsråd
2:e vice ordförande

Rogier Krona
Ledamot
Cecilia Lindberg
Ledamot
Markus Schill
Ledamot
Linn Klameth
Ersättare
Lars-Erik Alversjö
Ersättare
Kim Ivarsson
Ersättare
Johan Björk
Ersättare
Jasmin Farid
Ersättare

Kommunstyrelsens planutskott:

Jasmin Farid
2:e vice ordförande

Deshira Flankör
Ledamot
Rogier Krona
Ersättare
Johan Björk
Ersättare

Kommunstyrelsens klimat-, och miljöutskott:

Markus Schill
2:e vice ordförande

Deshira Flankör
Ledamot
Cecilia Lindberg
Ersättare
Kim Ivarsson
Ersättare

Förskolenämnden:

Göran Jansson
2:e vice ordförande
Nora Wincent
Ledamot
Marcus Boberg
Ledamot
Irene Ulfvin
Ersättare

Grundskolenämnden:

Linn Klameth
2:e vice ordförande
Marcus Boberg
Ledamot
Lars Derk
Ledamot
Jonas Fabricius
Ersättare
Tomas Ekengren
Ersättare
Hanna Hellsten
Ersättare

Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden:

Kim Ivarsson
2:e vice ordförande
Lars-erik Alversjö
Ledamot
Bill Bergman
Ledamot
Jesper Wall
Ersättare
Linn Klameth
Ersättare

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden:

Markus Schill
2:e vice ordförande
Kent Eriksson
Ledamot
Ann Fylkner
Ledamot
Anders Wincent
Ersättare
Bill Bergman
Ledamot
Thomas Jonsson
Ersättare
Göran Björkdahl
Ersättare

Socialnämnd:

Cecilia Lindberg
2:e vice ordförande
Tiger Landén
Ledamot
Nora Wincent
Ersättare
Kurt Lindgren
Ersättare

Vård och omsorgsnämnden:

Rogier Krona
2:e vice ordförande
Malin Bellander
Ledamot
Carin Wall
Ledamot
Naemi Karlsson
Ersättare
Kurt Lindgren
Ersättare
Lars-Erik Näslund
Ersättare

Tekniska nämnden:

Johan Björk
2:e vice ordförande
Lars-erik Alversjö
Ledamot
Lars Derk
Ledamot
Kim Ivarsson
Ersättare
Terje Egeland
Ersättare
Ulf Blixt
Ersättare

Kultur och fritidsnämnden:

Malin Bellander
2:e vice ordförande
Jessie Wall Freyne
Ledamot
Kinga Hernborg
Ledamot
Lars-erik Alversjö
Ersättare

Överförmyndarnämnden:

Tiger Landén
2:e vice ordförande
Åsa Sandén
Ersättare

Valnämnden:

Peter Frej
2:e vice ordförande
Björn Holmberg
Ledamot
Christer Wall
Ersättare
Kurt Lindgren
Ersättare
Nora Wincent
Ersättare

Kommunhuset i Värmdö AB:

Lars-Erik Alversjö
2:e vice ordförande
Deshira Flankör
Ledamot
Rogier Krona
Ersättare

Värmdö Bostäder AB

Göran Jansson
2:e vice ordförande
Lars Derk
Ersättare

Värmdö Hamnar AB:

Jasmin Farid
2:e vice ordförande
Rogier Krona
Ersättare

Gustavsbergsbadet AB:

Linn Klameth
2:e vice ordförande
Markus Schill
Ledamot
Gunnar Nordenlöw
Ersättare