Denna nyhet är mer än 1 år gammal

13 januari 2023

S-styret halverar sophämtningen för Värmdös villaägare!

Det S-ledda Värmdösamarbetet har under kommunfullmäktige i december beslutat att HALVERA sophämtningen för Värmdös villaägare i sommar.

Vi Moderater var skarpt kritiska till förslaget då sophämtning är en grundläggande samhällsservice som måste fungera för att undvika sanitära olägenheter. Vi föreslog därför att sophämtning fortsatt skulle ske varje vecka, men tyvärr röstades det ned av Värmdösamarbetet med stöd av Vänsterpartiet och Skärgårdspartiet.

– Vi som förtroendevalda har en uppgift att förutse hur våra politiska beslut påverkar kommuninvånarna. Vi ska inte behöva vänta till sommaren när den dåliga lukten sprider sig för att inse att det här var en dålig idé. Vi vet att sopor stinker men nu stinker också servicen och risken är att Värmdöborna kommer tycka att politiken stinker lika mycket som soporna i sommar säger Johan Björk (M), 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Trots den halverade servicen höjdes dessutom taxan för sophämtning för år 2023.

– Här vill Värmdösamarbetet att kommunen ska göra mindre för mer pengar. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Värmdös villaägare ska fortsätta tvingas betala fullpris för sophämtningen trots att servicen av hämtning de facto halveras fortsätter Johan.

Tidningsutklippet kommer ifrån Mitt i Värmdö som uppmärksammar förändringen

Ta ställning och dela artikeln