Denna nyhet är mer än 1 år gammal

26 oktober 2022

Deshiras tal under första kommunfullmäktige för mandatperioden

Gratulerar till nya styret, grattis till valframgångarna till Socialdemokraterna men inte riktigt till er valrörelse som har lämnat mycket att önska.

Vi lämnar en mandatperiod som har präglats av samarbetsanda, konstruktivitet, mod och viljestyrka. 5 partier, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, olika partier men med samma målsättningar, kärnverksamheten, förskola, skola, vård och omsorg, infrastruktur och samhällsplanering. Vi har enats i våra likheter och respekterat våra olikheter.

Det har resulterat i en himla massa strategiska beslut och desto fler praktiska leveranser till Värmdöborna. Vi har påbörjat ett omfattande digitaliserings och effektiviseringsarbete för att sänka kommunens kostnader och höja beredskapen för kommande åren när färre i arbetsför ålder kommer behöva stå för välfärden till fler yngre och äldre.

Vi har tagit fram strategiska beslut som är viktiga för Värmdö och värmdöborna som Måldokumentet för Gustavsbergshamn som jag hoppas ska användas i samband med inredningen av det nya Kulturhuset, Träbyggnadsstrategin, Trafikstrategin, Arkitekturprogrammet, påbörjat arbetet med Havs och kustvattenplanen, tydliggjort Översiktsplanen, antagit en ny miljö och klimatplan, minskat och anpassat de bostadspolitiska målen och så mycket mer.

Vi har sänkt kommunens investeringsportfölj genom att se och behandla företag som de samhällsbyggare de kan vara. Kommunen har sluppit öka låneskulden förmodligen med miljardbelopp på en enda mandatperiod genom att låta andra stå för investeringarna. Den nya grundskolan i Charlottendal, Engelska skolan, för 600 elever har byggts av extern aktör, vi har låtit företag få göra det företag är bäst på och sålt Konstnärshusen och nu står byggnaderna uppfräschade som de kulturhistoriska pärlor de är, detsamma med Porslinsfabriken med drygt 13 000 kvm kommersiella lokaler byggda på 1800 talet och med en gigantisk underhållsskuld. Hade vi renoverat det hade det förmodligen dränerat kommunens ekonomi. Vi har låtit extern aktör stå för ny förskola i Torsby. Istället har kommunen fokuserat på investeringar i våra egna verksamhetslokaler.

Därutöver har vi arbetat med klimatomställningsåtgärder som energieffektiviseringar, solpaneler, laddstolpar, bräddmagasin, fördubblat VA-utbyggnaden och så mycket mer. Skolor och förskolor har topprenoverats på flera håll. Ekedalsskolan är bara ett exempel. Nya idrottsanläggningar är på väg att byggas och flera har rustats upp som exempelvis Ingarö IP och flera konstgräsplaner.

Idén om ett nytt kulturhus kom till 2011-2012 men det är föst under den mandatperiod som vi nu lämnar som vi påbörjat förverkligandet av det. Vi har satsat historiskt på förskola, skola, vård och omsorg och en massa andra verksamheter samtidigt som vi har sänkt skatten. Det vänner och mycket mer har vi gjort på grund av att vi, Majoritet för Värmdö har lirat med varandra. Det är ett arbete som kommer att ha effekt för årtionden framöver och det är jag innerligt stolt och tacksam över och det ska ni ha tack för. Vi kommer att konstruktivt granska det nya styret och värna om värmdöbornas intressen oavsett om de har röstat på Moderaterna eller inte.

Många av er i församlingen har hört mig säga många gånger att oppositionen är Demokratins viktigaste funktion. Det är något jag sagt i styrande ställning, det är något jag säger nu och det är något jag tänker leva upp till med ära. Utan opposition, ingen demokrati. Så enkelt är det!

Så vad ni har att förvänta er tror jag faktiskt att ni redan känner på er, men Värmdöborna kan räkna med att vi kommer att granska styret, vi kommer att se till att ingen raserar det vi har byggt upp. Ni kan räkna med att vi kommer att konstruktivt ifrågasätta och vi kommer att påminna om alla utfästelser ni har gjort. Värmdöborna och ni kan räkna med att vi kommer att efterfråga värde för kommuninvånarnas hårt intjänade skattekronor. Ni kan räkna med att vi kommer att göra allt för att stoppa individuella självförverkligande idéer som saknar nytta för kommuninvånarna. Ni kan räkna med att vi inte kommer att sitta och titta på om symbolpolitik genomförs till ingens nytta och ni kan räkna med att vi kommer att se till att styret fortsätter ta det ansvar och arbete vi har påbörjat med att förbereda kommunen att möta framtida demografiska utmaningar. Och känner ni oss moderater rätt så vet ni också att ni kan räkna med att vi kommer agera grindvakter till värmdöbornas plånböcker.

Sist men inte minst vill jag också lova att vi kommer att driva den politik som vi själva gick till val på och som en stor andel av Värmdöborna gav oss stöd för. Och till er moderata väljare vill jag passa på att tacka ödmjukast. Ert stöd ger oss råg i ryggen och kraft i debatten. 

Tack för ordet!

Se hela talet här: https://www.youtube.com/watch?v=ldRRqsSYAnI
35 minuter och 15 sekunder in
.

Ta ställning och dela artikeln