Hemtjänst Värmdö

Denna nyhet är mer än 1 år gammal

22 november 2022

S föreslår chockhöjning med 300% av hemtjänstavgiften

2023 kan hemtjänst på Värmdö bli tre gånger dyrare. Värmdö har under en lång tid haft en månadsavgift för omvårdnad inom hemtjänsten. Omvårdnadskostnaden för hemtjänst under dagtid kostar idag 591kr i månaden, och för heldygn kostar det 1180kr i månaden. Moderaterna i Värmdö har i sin budget valt att stoppa förslaget om att höja omvårdnadsavgiften, samt avser att i Kommunfullmäktige även yrka på att stoppa övergången från månadsavgift till timavgift för serviceinsatser som inköp och tvätt.

Det nya styret vill ändra omvårdnadstaxan inom hemtjänsten från månadsavgift på 591 kr till timavgift om 250 kr i timmen. En majoritet av Värmdös hemtjänsttagare har mer än 10 timmars hemtjänst i månaden för omvårdnadsbehov. För de som inte har andra serviceinsatser innebär detta en ökad månadskostnad på 1768kr. Det betyder att den nya månadskostnaden för Värmdös hemtjänsttagare istället når upp till 2359kr i månaden. Detta är det högsta som tillåts enligt socialtjänstlagen.

 Våra äldre är våra hjältar som varit med och byggt vår välfärd. Vi moderater har medvetet hållit fast vid nuvarande modell med en låg månadsavgift. Det nya styrets chockhöjning med 1768kr i månaden riskerar att slå undan benen ekonomiskt för Värmdös hemtjänsttagare efter årsskiftet.

-Det verkar som att S letar intäkter med ljus och lykta för att kunna finansiera sina kostnadsdrivande projekt genom att höja taxor och avgifter. Vi måste se till att Värmdös äldre kan lita på kommunen, inte att politiker kommer med dessa chocknotor. Särskilt i en för övrigt utmanande ekonomisk tid, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.”

Värmdösamarbetet föreslår en tredubbling av avgiften för hemtjänst på Värmdö.

Värmdö har under en lång tid haft en månadsavgift för omvårdnad inom hemtjänsten. Omvårdnadskostnaden för hemtjänst under dagtid kostar idag 591kr i månaden och för heldygn kostar det 1180kr i månaden. Moderaterna har i sin budget valt att stoppa förslaget om att höja omvårdnadsavgiften. Vi avser även att i Kommunfullmäktige yrka på att stoppa övergången från månadsavgift till timavgift för serviceinsatser.

Det nya styret vill ändra avgiften hemtjänsten från en månadsavgift på 591 kr, till timavgift på 250 kr i timmen. En majoritet av hemtjänsttagare på Värmdö har dock mer än 10 timmars hemtjänst i månaden för omvårdnadsbehov, och för de som inte har andra serviceinsatser kommer det innebära en ökad månadskostnad på 1768kr. Det betyder att den nya månadskostnaden för Värmdös hemtjänsttagare istället når upp till 2359kr i månaden vilket är socialtjänstlagens maxtaxa.

 Våra äldre är våra hjältar som varit med och byggt vår välfärd. Vi moderater har medvetet hållit fast vid nuvarande modell med en låg månadsavgift. Det nya styrets chockhöjning med 1768kr i månaden riskerar att slå undan benen ekonomiskt för Värmdös hemtjänsttagare efter årsskiftet.

-Uppenbarligen verkar S leta efter intäkter med ljus och lykta, för att kunna finansiera sina kostnadsdrivande projekt genom att höja taxor och avgifter. Värmdös äldre ska kunna lita på kommunen och att inte politiken kommer med dessa chocknotor till dem. Särskilt i en för övrigt utmanande ekonomisk tid, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

För mer information:

Namn: Deshira Flankör
Telefon: 070 147 88 85
E-post: Deshira.flankor@moderaterna.se

Ta ställning och dela artikeln