Denna nyhet är mer än 1 år gammal

2 januari 2023

Kommunen borde ta över det kommunala bolagets mark!

”Vi, moderater, anser att det bästa vore att det kommunala bolaget Värmdö Hamnar AB överlåter sin mark till Värmdö kommun och istället fokuserar på driften av hamnar och parkeringsplatserna intill hamnarna. Därför föreslog vi i kommunfullmäktige i december att kommunen utreder en sådan marköverlåtelse. Ett förslag som dessvärre avslogs av det S-ledda Värmdösamarbetet.”

Läs hela insändaren från oppositionsrådet Deshira Flankör och avgående styrelseordförande Malin Bellander här: https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/m-kommunen-bor-ta-over-varmdo-hamnars-mark?fbclid=IwAR0cXx00hknPaEOcZFg6OeVJCo3JmiE7gYwxhpH8Y6MUTBVq8zFGuQt75VM

Ta ställning och dela artikeln