S-styrets villafientliga avfallsföreskrifter stoppade igen!

De medborgarfientliga avfallsföreskrifterna i Värmdö stoppas igen! S-styret med Socialdemokraterna i spetsen drog återigen bort ärendet om avfallsföreskrifter från dagordningen. Se liknande förfarande från tidigare. Detta efter att vi Moderater skickade ett omfattande ändringsförslag.

Igår stod Tekniska nämnden inför det viktiga beslutet gällande S-styrets föreslag till avfallsföreskrifter för Värmdös villaägare. Ett ärende som tidigare togs bort från dagordningen i maj. Denna återkomst till diskussionen kan möjligen relateras till det ändringsförslag som vi Moderater tidigare framförde inför nämnden. Vårt ändringsförslag syftar till en genomgripande revidering av förslaget, med målet att lätta på de utökade kraven som påkommer Värmdös fastighetsägare.

– Trots att S-styret har bearbetat och lagt fram ärendet så drog de återigen bort den från dagordningen. Det skedde efter att vi hade skickat in våra ändringsyrkanden. Det får vi se som en seger för värmdöborna vars röster tillsammans med vårt arbete förhoppningsvis har påverkat styret. Det säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden.

Vår strävan är att skapa balans och rimlighet i regelverket och samtidigt eliminera eventuella dubbelregleringar som kan förekomma i dokumentet. Vi anser att det är av yttersta vikt att säkerställa en pragmatisk och effektiv reglering som tar hänsyn till Värmdös specifika förhållanden och samtidigt främjar hållbarhet och ansvarsfull hantering av avfall.

Mitt i Värmdö har under året rapporterat ett antal gånger om värmdöbor som blivit drabbade av kommunens nya arbetssätt. Här är några länkar:

Vindöbo fick chocknota för att tömma avloppstanken | Mitt i

Moderaterna totalsågar nya avfallsförslaget | Mitt i

Bestraffa inte Värmdöborna genom skattehöjningar

I veckans Nacka Värmdö Posten skriver moderaternas ledamöter i Kommunfullmäktige fyra konstruktiva råd inför 2023 år budget.

På tisdagen i förra veckan gick styret S, MP, C och L ut med förslag om utbyggd politisk organisation med fler nämnd­er, utskott och råd. Detta trots att vi går mot en svår ekonomisk tid med lågkonjunktur och lägre skattetillväxt. En tid som kommer att kräva hårda prioriteringar och att kommunens resurser används mer ansvarsfullt än någonsin.
Därför vill vi skicka med ett par konstruktiva inspel inför 2023 års budget som kommer att behöva presenteras inom kort.

1. Behåll överskottsmålet
Överskottsmålet kan sänkas något men får inte på något sätt slopas. Det kan ske genom att ­förskjuta icke akuta ­investeringar några år fram i tiden. En kommun behöver göra överskott för att slippa låna pengar för kommande års investeringar och på så sätt slippa få ökade driftkostnader i form av räntor.

2. Fortsätt minska ­administrationen
Senaste årens effektiviseringsarbete under namnet Smartare Värmdö handlar om digitalt systemstöd och kompetensutveckling. Det har lett till ­bestående effektiviseringsvinster med ökad kvalitet och service till Värmdöborna.
I våras fick vi en uppskattning att kommun­en redan hunnit effektivisera bort drygt 90 000 timmars administration och under 2021 minskade kommunorganisationen i Värmdö med 81 tjänster vilket har varit ett trendbrott som behöver fortsätta. Det effektiviseringsarbetet kräver fortsatt tilltro och politisk ansvars­känsla.

3. Slopa tankarna om att ut­öka politiska organisationen
Politiken behöver föregå med gott exempel. Utökningar av antalet nämnder, utskott och råd kommer att innebära årliga kostnadsökningar i form av ökade arvoden, ökad administration och parallella strukturer, vilket kommer att skapa ineffektivitet och kosta miljontals kronor. Pengar som i stället borde läggas på välfärden.

4. Prioritera välfärden
I ekonomiskt svåra tider är det klokt att fokusera på förskola, skola, vård- och omsorg och skala bort frikostiga plakatpolitiska projekt. Håll tillbaka avgifts- och taxehöjningarna som skulle drabba vanliga hushåll som kommer att känna av lågkonjunkturen ändå. Bestraffa inte Värmdöborna genom skattehöjningar som endast leder till lugn och ro för den politiska ledningen. Ta i stället ert ansvar och se till att fortsätta öka värdet för kommuninvånarnas skattepengar genom ännu högre kvalitet och minskad ineffektivitet.
Det kommande året kommer att vara ekonomiskt utmanande samtidigt som det nya styret vill profilera sig. Men det finns inget skäl som motiverar slöseri med skattemedlen, inte ens den politiska husfriden.

Deshira Flankör, M
Marie Bladholm, M
Cecilia Lindberg, M
Jasmin Farid, M
Rogier Krona, M
Markus Schill, M
Göran Jansson, M
Lars-Erik Alversjö, M
Kinga Hernborg, M
Tiger Landén, M
Linn Klameth, M
Malin Bellander, M

Deshira fick flest personkryss i Värmdö!

– Varmaste tack till alla som genom sitt kryss visat förtroende för mig personligen. Jag kommer att förvalta det med stor ödmjukhet och respekt för det politiska uppdraget. Vad gäller totala resultatet för Moderaterna lokalt är vi självklart besvikna och kommer att djupare analysera resultatet. Idag kan vi bara konstatera att alla utom en av kommunerna i länet drabbats av en trend där M minskat och S ökat i riksdagsvalet. Hälften av kommunerna har dock lyckats få bättre lokala resultat än riks, medan den andra hälften följt med trenden. Vi har dessvärre samma siffror som på riks vilket behöver analyseras vidare säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Länsstyrelsen har nu räknat klart rösterna för kommunvalet i Värmdö och det står klart att Deshira Flankör är den politiker som fick flest personkryss i kommunen med 757 röster. Deshiras personkryss är även ett nytt rekord för andelen röster på en moderat företrädare jämfört med de senaste fyra valen.

Lögner och personangrepp är ovärdigt en valrörelse

Under de senaste dagarna har flera affischer med både personangrepp på Deshira och lögner hängts upp. Detta för att försöka skrämma och lura värmdöborna inför valet.

Därför vill vi kraftigt bemöta dessa påståenden:

🚗LÖGN – Avgifter på infartsparkeringar

För att främja att fler väljer kollektivtrafik vill vi behålla gratis parkering på infartsparkeringarna.

🏦LÖGN – Indikation om att någon vill sälja Runda huset

När biblioteket flyttar till Kulturhuset vill vi rusta upp Runda huset för att använda det till kommunens egna verksamheter som exempelvis bygg, miljö och hälsoskyddsnämnden eller andra av våra egna verksamheter.

📚LÖGN – Munkmoraskolan

Det finns inget förslag på att lägga ned Munkmoraskolan. Munkmoraskolan kommer att finnas kvar.

Vi Värmdömoderater har valt att fokusera på vår egen politik, vad vi har levererat under mandatperioden och vad vi vill göra under nästa mandatperiod. Pajkastning, skrämselpropaganda och personangrepp får andra stå för. Vi tror mer om värmdöborna än att de låter politiken komma undan med att prata om andra

Deshira Flankör – En stark röst för Värmdö

Deshira Flankör är Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö och Moderaternas första namn. Hon bor i Herrviksnäs tillsammans med sin man, sina två döttrar och hunden Vilja.

Vi har intervjuat henne inför valet den 11 september.

Vem är Deshira?

– Jag är en ganska vanlig värmdöbo som flyttade hit 2007 och här har jag bildat familj och skaffat hund. Jag är utbildad redovisningsekonom och har jobbat i näringslivet innan jag klev in i min nuvarande roll. Det som kanske kännetecknar mig mest är att jag inte sitter och tittar på när jag anser att något är fel utan jag gör något åt det. Det bidrog till att jag engagerade mig politiskt.

Vad kommer du att göra om du får förnyat förtroende?

– Några exempel som vi behöver göra i närtid är att ta initiativ i att lägga om vägarna i Mölnvik för ett bättre flöde för trafiken och gång- och cykeltrafikanterna. Där gäller det att vi får med oss centrumägarna i området. Vi behöver även arbeta vidare med att få till en rimlig lösning för idrottsanläggningarna i Gustavsberg samt detaljplanerna i Hemmesta och Gustavsberg.

Vilka utmaningar ser du att Värmdö står inför?

– Den största utmaningen för kommunen är den demografiska utvecklingen som innebär att vi redan nu förbereder kommunen för framtiden när en lägre andel i arbetsför ålder ska bekosta välfärden med fler barn, unga och äldre som inte kommer att jobba.

Vad har ni för lösningar?

– Vi har redan påbörjat arbetet genom att ändra arbetssätt och digitalisera. Under senaste året har vi lyckats effektivisera bort 90 000 arbetstimmar. Tack vare kloka avvägningar när vi låtit andra investera i verksamhetslokaler har vi avlastat investeringsportföljen. Kommunen har ändå inte varit den aktör som drivit verksamheterna och då menar vi att vi inte behöver vara hyresvärdar.

Vi har påbörjat arbetet med att professionalisera kommunen. Vi är numera en medelstor kommun med över 46000 invånare och då måste vi fortsätta röra oss från arbetssätt där personliga tyckanden styr till en professionell organisation med rutiner och tydlig styrning.

” Jag har en fallenhet för att säga som det är, vilket ibland blir lite obekvämt för andra ”

Du beskrivs ibland som tuff, vad tror du att det beror på?

– Politiskt arbete handlar om dialoger och förankring i många grupper, den egna partigruppen, majoritetsgruppen för att sedan förankra det hos kommuninvånarna. Det kräver tusentals timmar av diskussioner med hundratals personer som ska enas. Jag tror att det som utifrån upplevs som tufft, upplevs som stabilt internt. När vi väl landar i ett beslut så står jag upp för det. Därefter ska det verkställas och därför är det viktigt att jag vidhåller och följer upp våra politiska beslut som vi gemensamt beslutat om.

Det som jag är medvetet tuff i, är när det gäller att framhålla kommunens intressen gentemot andra instanser såsom statliga myndigheter eller regionen. Vi behöver vara tuffa i våra krav när vi konkurrerar med 289 andra kommuner.

Jag har också en fallenhet för att säga som det är, vilket ibland blir lite obekvämt för andra. Jag är övertygad om att dåliga beslut kommer till när en part lägger fram ett fräckt förslag och en annan part är feg nog att inte säga ifrån. Då är det viktigt att vi har mod att stå upp för kommunens intressen och inte går med på dåliga villkor.

Varför ska man rösta på Moderaterna?

– Vi är ett statsbärande parti som inte nischar oss på enstaka frågor. Det betyder att vi ser till helheten på både kort och lång sikt. Vi prioriterar kärnverksamheten, förskola, skola, socialtjänst, omsorg och samhällsplanering samtidigt som vi hushåller med skattepengarna. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar. Denna mandatperiod har vi lyckats leverera mer än någonsin. Jag blev själv förvånad över omfattningen av leveranser när vi sammanställde det på Värmdömoderaternas hemsida. Det hoppas jag är ett kvitto för vad vi går för.

Läs intervjun direkt i Mitti här: https://pdf.mitti.se/magazines/read/varmdo/2022/35/759500de-5ddd-486d-b429-c2da1ebd1dbe