Denna nyhet är mer än 1 år gammal

7 november 2022

Bestraffa inte Värmdöborna genom skattehöjningar

I veckans Nacka Värmdö Posten skriver moderaternas ledamöter i Kommunfullmäktige fyra konstruktiva råd inför 2023 år budget.

På tisdagen i förra veckan gick styret S, MP, C och L ut med förslag om utbyggd politisk organisation med fler nämnd­er, utskott och råd. Detta trots att vi går mot en svår ekonomisk tid med lågkonjunktur och lägre skattetillväxt. En tid som kommer att kräva hårda prioriteringar och att kommunens resurser används mer ansvarsfullt än någonsin.
Därför vill vi skicka med ett par konstruktiva inspel inför 2023 års budget som kommer att behöva presenteras inom kort.

1. Behåll överskottsmålet
Överskottsmålet kan sänkas något men får inte på något sätt slopas. Det kan ske genom att ­förskjuta icke akuta ­investeringar några år fram i tiden. En kommun behöver göra överskott för att slippa låna pengar för kommande års investeringar och på så sätt slippa få ökade driftkostnader i form av räntor.

2. Fortsätt minska ­administrationen
Senaste årens effektiviseringsarbete under namnet Smartare Värmdö handlar om digitalt systemstöd och kompetensutveckling. Det har lett till ­bestående effektiviseringsvinster med ökad kvalitet och service till Värmdöborna.
I våras fick vi en uppskattning att kommun­en redan hunnit effektivisera bort drygt 90 000 timmars administration och under 2021 minskade kommunorganisationen i Värmdö med 81 tjänster vilket har varit ett trendbrott som behöver fortsätta. Det effektiviseringsarbetet kräver fortsatt tilltro och politisk ansvars­känsla.

3. Slopa tankarna om att ut­öka politiska organisationen
Politiken behöver föregå med gott exempel. Utökningar av antalet nämnder, utskott och råd kommer att innebära årliga kostnadsökningar i form av ökade arvoden, ökad administration och parallella strukturer, vilket kommer att skapa ineffektivitet och kosta miljontals kronor. Pengar som i stället borde läggas på välfärden.

4. Prioritera välfärden
I ekonomiskt svåra tider är det klokt att fokusera på förskola, skola, vård- och omsorg och skala bort frikostiga plakatpolitiska projekt. Håll tillbaka avgifts- och taxehöjningarna som skulle drabba vanliga hushåll som kommer att känna av lågkonjunkturen ändå. Bestraffa inte Värmdöborna genom skattehöjningar som endast leder till lugn och ro för den politiska ledningen. Ta i stället ert ansvar och se till att fortsätta öka värdet för kommuninvånarnas skattepengar genom ännu högre kvalitet och minskad ineffektivitet.
Det kommande året kommer att vara ekonomiskt utmanande samtidigt som det nya styret vill profilera sig. Men det finns inget skäl som motiverar slöseri med skattemedlen, inte ens den politiska husfriden.

Deshira Flankör, M
Marie Bladholm, M
Cecilia Lindberg, M
Jasmin Farid, M
Rogier Krona, M
Markus Schill, M
Göran Jansson, M
Lars-Erik Alversjö, M
Kinga Hernborg, M
Tiger Landén, M
Linn Klameth, M
Malin Bellander, M

Ta ställning och dela artikeln