Denna nyhet är mer än 1 år gammal

6 september 2022

Deshira Flankör – En stark röst för Värmdö

Deshira Flankör är Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö och Moderaternas första namn. Hon bor i Herrviksnäs tillsammans med sin man, sina två döttrar och hunden Vilja.

Vi har intervjuat henne inför valet den 11 september.

Vem är Deshira?

– Jag är en ganska vanlig värmdöbo som flyttade hit 2007 och här har jag bildat familj och skaffat hund. Jag är utbildad redovisningsekonom och har jobbat i näringslivet innan jag klev in i min nuvarande roll. Det som kanske kännetecknar mig mest är att jag inte sitter och tittar på när jag anser att något är fel utan jag gör något åt det. Det bidrog till att jag engagerade mig politiskt.

Vad kommer du att göra om du får förnyat förtroende?

– Några exempel som vi behöver göra i närtid är att ta initiativ i att lägga om vägarna i Mölnvik för ett bättre flöde för trafiken och gång- och cykeltrafikanterna. Där gäller det att vi får med oss centrumägarna i området. Vi behöver även arbeta vidare med att få till en rimlig lösning för idrottsanläggningarna i Gustavsberg samt detaljplanerna i Hemmesta och Gustavsberg.

Vilka utmaningar ser du att Värmdö står inför?

– Den största utmaningen för kommunen är den demografiska utvecklingen som innebär att vi redan nu förbereder kommunen för framtiden när en lägre andel i arbetsför ålder ska bekosta välfärden med fler barn, unga och äldre som inte kommer att jobba.

Vad har ni för lösningar?

– Vi har redan påbörjat arbetet genom att ändra arbetssätt och digitalisera. Under senaste året har vi lyckats effektivisera bort 90 000 arbetstimmar. Tack vare kloka avvägningar när vi låtit andra investera i verksamhetslokaler har vi avlastat investeringsportföljen. Kommunen har ändå inte varit den aktör som drivit verksamheterna och då menar vi att vi inte behöver vara hyresvärdar.

Vi har påbörjat arbetet med att professionalisera kommunen. Vi är numera en medelstor kommun med över 46000 invånare och då måste vi fortsätta röra oss från arbetssätt där personliga tyckanden styr till en professionell organisation med rutiner och tydlig styrning.

” Jag har en fallenhet för att säga som det är, vilket ibland blir lite obekvämt för andra ”

Du beskrivs ibland som tuff, vad tror du att det beror på?

– Politiskt arbete handlar om dialoger och förankring i många grupper, den egna partigruppen, majoritetsgruppen för att sedan förankra det hos kommuninvånarna. Det kräver tusentals timmar av diskussioner med hundratals personer som ska enas. Jag tror att det som utifrån upplevs som tufft, upplevs som stabilt internt. När vi väl landar i ett beslut så står jag upp för det. Därefter ska det verkställas och därför är det viktigt att jag vidhåller och följer upp våra politiska beslut som vi gemensamt beslutat om.

Det som jag är medvetet tuff i, är när det gäller att framhålla kommunens intressen gentemot andra instanser såsom statliga myndigheter eller regionen. Vi behöver vara tuffa i våra krav när vi konkurrerar med 289 andra kommuner.

Jag har också en fallenhet för att säga som det är, vilket ibland blir lite obekvämt för andra. Jag är övertygad om att dåliga beslut kommer till när en part lägger fram ett fräckt förslag och en annan part är feg nog att inte säga ifrån. Då är det viktigt att vi har mod att stå upp för kommunens intressen och inte går med på dåliga villkor.

Varför ska man rösta på Moderaterna?

– Vi är ett statsbärande parti som inte nischar oss på enstaka frågor. Det betyder att vi ser till helheten på både kort och lång sikt. Vi prioriterar kärnverksamheten, förskola, skola, socialtjänst, omsorg och samhällsplanering samtidigt som vi hushåller med skattepengarna. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar. Denna mandatperiod har vi lyckats leverera mer än någonsin. Jag blev själv förvånad över omfattningen av leveranser när vi sammanställde det på Värmdömoderaternas hemsida. Det hoppas jag är ett kvitto för vad vi går för.

Läs intervjun direkt i Mitti här: https://pdf.mitti.se/magazines/read/varmdo/2022/35/759500de-5ddd-486d-b429-c2da1ebd1dbe

Ta ställning och dela artikeln