16 november 2023

Avfallshantering - Värmdö kommuns medborgarfientliga avfallsföreskrifter stoppade igen

De medborgarfientliga avfallsföreskrifterna i Värmdö stoppas igen! S-styret med Socialdemokraterna i spetsen drog återigen bort ärendet om avfallsföreskrifter från dagordningen. Se liknande förfarande från tidigare. Detta efter att vi Moderater skickade ett omfattande ändringsförslag.

Igår stod Tekniska nämnden inför det viktiga beslutet gällande S-styrets föreslag till avfallsföreskrifter för Värmdös villaägare. Ett ärende som tidigare togs bort från dagordningen i maj. Denna återkomst till diskussionen kan möjligen relateras till det ändringsförslag som vi Moderater tidigare framförde inför nämnden. Vårt ändringsförslag syftar till en genomgripande revidering av förslaget, med målet att lätta på de utökade kraven som påkommer Värmdös fastighetsägare.

– Trots att S-styret har bearbetat och lagt fram ärendet så drog de återigen bort den från dagordningen. Det skedde efter att vi hade skickat in våra ändringsyrkanden. Det får vi se som en seger för värmdöborna vars röster tillsammans med vårt arbete förhoppningsvis har påverkat styret. Det säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden.

Vår strävan är att skapa balans och rimlighet i regelverket och samtidigt eliminera eventuella dubbelregleringar som kan förekomma i dokumentet. Vi anser att det är av yttersta vikt att säkerställa en pragmatisk och effektiv reglering som tar hänsyn till Värmdös specifika förhållanden och samtidigt främjar hållbarhet och ansvarsfull hantering av avfall.

Mitt i Värmdö har under året rapporterat ett antal gånger om värmdöbor som blivit drabbade av kommunens nya arbetssätt. Här är några länkar:

Vindöbo fick chocknota för att tömma avloppstanken | Mitt i

Moderaterna totalsågar nya avfallsförslaget | Mitt i

Ta ställning och dela artikeln