Charlottendal byggs sönder av Socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Värmdö bryter mot sina vallöften om byggstopp genom den nya exploateringen vid Charlottendal. Så här skrev Socialdemokraterna på sin hemsida inför valet 2022:

“Bostadspolitiken har varit ohållbar. Vi vågar vara tydliga. Långsiktigt behövs fler bostäder, men de kommande åren behöver Värmdö en minskad byggtakt eftersom den eftersatta infrastrukturen måste lösas först.”

Byggtakten skulle minska, och infrastrukturen skulle rustas upp. Samma år utlovade de ett ”byggstopp” tills Värmdös trafikkaos är löst.

Nu har Socialdemokraterna ändrat uppfattning. I budgeten för 2024 planerar Socialdemokraterna en massexploatering i och kring Gustavsberg, motsvarande över 2000 nya bostäder. 700 av dessa är belägna vid Värmdö Marknad, Charlottendal. Byggnationen är planerad att pågå i 10 år. 10 år då byggtrafik tillsammans med ordinarie trafik kommer fortsätta belasta vägarna i, och kring Gustavsberg. Detta är ännu ett i raden av brutna löften från Socialdemokraterna.

Vi moderater är emot projektet. Den ursprungliga planen från 2016 gick ut på att byggherren även tog ansvar för utbyggnad av infrastruktur, och ombyggnationen av Ingarökrysset vid Värmdö Marknad. Dessutom rörde sig projektet om småhus, inte de flerbostadshus som den nya detaljplanen omfattar. Den nya detaljplanen nämner heller ingenting om varken infrastruktur eller Ingarökrysset.

Sista dagen att ge synpunkter på detaljplanen för Östra Charlottendal är MÅNDAG 15 JANUARI. Här kan du hitta mer information om hur du skickar dina synpunkter: länk

För mer information i ärendet, klicka här.

Socialdemokraterna chockhöjer avgifter för bygglov!

Vi säker nej till Socialdemokraternas drastiska höjningar av avgifter för bygglov och andra verksamheter. Det kommer exempelvis att bli väldigt dyrt att bygga nytt eller bygga om sitt hus.

Socialdemokraternas höjningar av avgifterna som rör bygglov och andra ansökningar inom byggverksamheten är uppemot 102%, beroende på åtgärd. Värmdö kommun har historiskt gjort överskott inom bygglovsavdelningen. Det har tidigare berott på att många kommuninvånare och fritidsboende har byggt om sina hus och sommarstugor. Under året har vi dock noterat att bygglovsansökningarna har minskat drastiskt som en konsekvens av det rådande ekonomiska läget. Ett förhållande som inte kommer att förbättras med Socialdemokraternas höjningar av avgifter för bygglov. Därför är vi oerhört förvånade över S-styrets höjningar av avgifterna och dessutom till den oförsvarbara nivån.

Dessutom planerar Socialdemokraterna och deras samarbetspartier att höja andra taxor med mellan 8-358%, vilket vi anser är oacceptabelt. Därutöver har S-styret hittat på nya avgifter. De inför två helt nya avgifter, vilket vi Moderater anser är högst upprörande.

– Det här är företagarfientligt och villaägarfientligt. I vissa fall höjer Socialdemokraterna avgifterna med flera hundra procent. Värmdöborna kommer efter åratal av Moderat styre få känna vad det får för konsekvenser av att ha Socialdemokraterna i styret. Det kommer att märkas i värmdöbornas plånböcker. Alla som planerar att bygga ut bör skicka in sina ansökningar innan årsskiftet. Det säger Markus Schill (M) vice ordförande i opposition i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden i lokaltidningen Mitt i Värmdö.

Medveten politik med hänsyn till värmdöborna

Vi Moderater har medvetet hållit taxorna låga under vår tid i ledningen. Detta för att undvika att belasta Värmdöborna med onödigt höga avgifter. Några av avgifterna har vi sammanfattat i ett annat inlägg. Samtidigt har nämnderna haft balans i sina budgetar, kommunen har uppvisat stora överskott och vi Moderater har även kunnat sänka skatten. Vår politik har tagit fasta på att skapa ekonomisk stabilitet utan att betunga ner värmdöborna i onödiga ekonomiska bördor.