Socialdemokraterna chockhöjer avgifter för bygglov!

Vi säker nej till Socialdemokraternas drastiska höjningar av avgifter för bygglov och andra verksamheter. Det kommer exempelvis att bli väldigt dyrt att bygga nytt eller bygga om sitt hus.

Socialdemokraternas höjningar av avgifterna som rör bygglov och andra ansökningar inom byggverksamheten är uppemot 102%, beroende på åtgärd. Värmdö kommun har historiskt gjort överskott inom bygglovsavdelningen. Det har tidigare berott på att många kommuninvånare och fritidsboende har byggt om sina hus och sommarstugor. Under året har vi dock noterat att bygglovsansökningarna har minskat drastiskt som en konsekvens av det rådande ekonomiska läget. Ett förhållande som inte kommer att förbättras med Socialdemokraternas höjningar av avgifter för bygglov. Därför är vi oerhört förvånade över S-styrets höjningar av avgifterna och dessutom till den oförsvarbara nivån.

Dessutom planerar Socialdemokraterna och deras samarbetspartier att höja andra taxor med mellan 8-358%, vilket vi anser är oacceptabelt. Därutöver har S-styret hittat på nya avgifter. De inför två helt nya avgifter, vilket vi Moderater anser är högst upprörande.

– Det här är företagarfientligt och villaägarfientligt. I vissa fall höjer Socialdemokraterna avgifterna med flera hundra procent. Värmdöborna kommer efter åratal av Moderat styre få känna vad det får för konsekvenser av att ha Socialdemokraterna i styret. Det kommer att märkas i värmdöbornas plånböcker. Alla som planerar att bygga ut bör skicka in sina ansökningar innan årsskiftet. Det säger Markus Schill (M) vice ordförande i opposition i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden i lokaltidningen Mitt i Värmdö.

Medveten politik med hänsyn till värmdöborna

Vi Moderater har medvetet hållit taxorna låga under vår tid i ledningen. Detta för att undvika att belasta Värmdöborna med onödigt höga avgifter. Några av avgifterna har vi sammanfattat i ett annat inlägg. Samtidigt har nämnderna haft balans i sina budgetar, kommunen har uppvisat stora överskott och vi Moderater har även kunnat sänka skatten. Vår politik har tagit fasta på att skapa ekonomisk stabilitet utan att betunga ner värmdöborna i onödiga ekonomiska bördor.