Charlottendal byggs sönder av Socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Värmdö bryter mot sina vallöften om byggstopp genom den nya exploateringen vid Charlottendal. Så här skrev Socialdemokraterna på sin hemsida inför valet 2022:

“Bostadspolitiken har varit ohållbar. Vi vågar vara tydliga. Långsiktigt behövs fler bostäder, men de kommande åren behöver Värmdö en minskad byggtakt eftersom den eftersatta infrastrukturen måste lösas först.”

Byggtakten skulle minska, och infrastrukturen skulle rustas upp. Samma år utlovade de ett ”byggstopp” tills Värmdös trafikkaos är löst.

Nu har Socialdemokraterna ändrat uppfattning. I budgeten för 2024 planerar Socialdemokraterna en massexploatering i och kring Gustavsberg, motsvarande över 2000 nya bostäder. 700 av dessa är belägna vid Värmdö Marknad, Charlottendal. Byggnationen är planerad att pågå i 10 år. 10 år då byggtrafik tillsammans med ordinarie trafik kommer fortsätta belasta vägarna i, och kring Gustavsberg. Detta är ännu ett i raden av brutna löften från Socialdemokraterna.

Vi moderater är emot projektet. Den ursprungliga planen från 2016 gick ut på att byggherren även tog ansvar för utbyggnad av infrastruktur, och ombyggnationen av Ingarökrysset vid Värmdö Marknad. Dessutom rörde sig projektet om småhus, inte de flerbostadshus som den nya detaljplanen omfattar. Den nya detaljplanen nämner heller ingenting om varken infrastruktur eller Ingarökrysset.

Sista dagen att ge synpunkter på detaljplanen för Östra Charlottendal är MÅNDAG 15 JANUARI. Här kan du hitta mer information om hur du skickar dina synpunkter: länk

För mer information i ärendet, klicka här.