Slopa avgifterna för pedagogiska måltider för personal!

Pedagogiska måltider finns inom såväl förskola, skola, äldreomsorg, gruppboende som daglig verksamhet.
En pedagogisk måltid är en värdefull del av verksamheten. Det handlar om att personal sitter med vid bordet och äter tillsammans med barn/elever/boende/deltagare i dagverksamhet. En sådan måltid är arbetstid där maten är en förutsättning för arbetsuppgiften.


Detta är värdefulla, viktiga stunder under dagen då de ger tillfälle till samtal, relationsskapande, en känsla av närvaro och gemenskap. De kan ofta vara viktigare att få uppleva tillsammans än själva maten. De vore inte alls samma sak om personalen satt med till bords men inte åt. Ett sådant viktigt arbete tycker inte vi att personalen ska behöva betala för, något nuvarande S-styre tycker.

– Det är orimligt att personalen får betala för måltider som är en del av det pedagogiska arbetet. Det är även en viktig del i att skapa trygghet. Det är ett förlegat förhållningssätt som har förbisetts och som borde avskaffas, säger Cecilia Lindberg (M), vice ordförande i opposition i Förskolenämnden.