november 17, 2023

Slopa avgifterna för pedagogiska måltider för personal!

Pedagogiska måltider finns inom såväl förskola, skola, äldreomsorg, gruppboende som daglig verksamhet.
En pedagogisk måltid är en värdefull del av verksamheten, då personal sitter med vid bordet och äter tillsammans med barn/elever/boende/deltagare i dagverksamhet. En sådan måltid är arbetstid där maten är en förutsättning för arbetsuppgiften.
Detta är värdefulla, viktiga stunder under dagen då de ger tillfälle till samtal, relationsskapande, en känsla av närvaro och gemenskap, som ibland kanske t.o.m. är viktigare att få uppleva tillsammans än själva maten, och som inte alls vore samma sak om personalen satt med till bords men inte åt.

Och även om det är trevligt och i många fall kan upplevas som en förmån att få äta lunch tillsammans, så är det ändå ett viktigt arbete som utförs.
Ett sådant viktigt arbete tycker inte vi att personalen ska behöva betala för, något nuvarande S-styre tycker.

– Det är orimligt att personalen får betala för måltider som dels är en del av det pedagogiska arbetet och som även är en viktig del i att skapa trygghet. Det är ett förlegat förhållningssätt som har förbisetts och som borde avskaffas, säger Cecilia Lindberg (M), vice ordförande i opposition i Förskolenämnden.

Ta ställning och dela artikeln