7 september 2023

Värmdö kommuns Havs- och kustplan är skärgårdsfientlig och båtlivsfientlig

Förslaget på ny havs och kustplan som S-styret gått ut med uppfattas som skärgårdsfientlig och båtlivsfientlig. Planen har väckt mycket känslor och engagerat många värmdöbor, båtföreningar och intresseförbund. Samtliga lokaltidningarna, Nvp, Mitt i Värmdö och Skärgårdstidningen har rapporterat om planen och nu har även Sveriges television visat intresse för förslaget och passade på att intervjua oppositionsrådet, Deshira Flankör (M) som totalsågar förslaget;

– Den är skärgårdsfientlig, båtlivsfientlig, friluftslivsfientlig och allemansrättsfientlig, säger oppositionsrådet Deshira Flankör (M).

Moderaternas inställning om att planen borde skrotas helt har bekräftats av många värmdöbor. Det är många som är eniga om att planen kommer att slå hårt mot båtlivet, turistnäringen och skärgårdslivet. Läs Moderaternas formella synpunkter på förslaget till ny havs och kustplan här.

Lyssna genom att klicka på länken nedan.


Ta ställning och dela artikeln