22 augusti 2023

Moderaternas kritik på Värmdö kommuns Havs- och kustplan

Vi Moderater har skickat in synpunkter på havs och kustplanen i Värmdö. Under maj månad 2023 har S-styret beståendes av S, C, L och Mp skickat ut ett samrådsförslag för en ny Havs- och kustplan.

Vi Moderater var skarpt kritiska mot en rad förslag som lyftes i planen som exempelvis förbud mot ankring och båttrafik i vissa naturhamnar och hårdare regleringar för att anlägga bryggor samt bygga bostäder.

Under sommaren har vi arbetat med att ta fram ett yttrande där vi gått igenom och kommenterat samtliga förslag vi är kritiska mot och hur de kommer att påverka Värmdöbor och länets båtägare.

– Den Havs- och kustplan som finns ute på samråd är inget annat än ett regleringspaket och vi anser att hela projektet borde skrotas. De delar som är positiva i underlaget regleras redan i Översiktsplanen. Vi Moderater står självklart upp för att värdefull natur ska värnas. Det är Värmdös största tillgång och attraktionskraft och där menar vi att Sverige redan har en oerhört stark reglerad Miljöbalk där strandskyddslagstiftningen gör att varje enskilt ärende behöver bedömas och beslutas utifrån påverkan på livsvillkoren för växt och djurliv, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

I länken nedan hittar du hela vårt yttrande. Varmt välkommen att låna de avsnitt du håller med om och skicka in till Värmdö kommun på registrator@varmdo.se Märk ditt mail med diarienumret 2018KS/0824 och uppge namn och eventuell fastighetsbeteckning. Alla skrivelser diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Länk till Moderaternas synpunkter: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/08/Moderaternas-synpunkter-pa-Varmdo-kommuns-samradsforslag-for-Havs-och-kustplan.pdf

Ta ställning och dela artikeln