november 24, 2023

S-styrets chockhöjning av taxor till Skärgårdsbor

I november beslutade det S-styrda Värmdösamarbetet (S, C, L, Mp) att kraftigt höja avgifterna och taxorna till Värmdös skärgårdsbor, fastighetsägare och företag. Trots lång debatt och protester från oss Moderater, beslutade styret med passivt stöd av Skärgårdspartiet att driva igenom beslutet.

Vi Moderater har medvetet hållit taxorna låga för att inte belasta värmdöborna med högre avgifter än nödvändigt. Under vår tid i styret har nämnderna gått med budget i balans, kommunen har gjort stora överskott i sin helhet och vi Moderater har dessutom kunnat sänka skatten. Det finns med andra ord inget självändamål att höja taxorna.

Nedan följer några av de taxehöjningar som du kan komma att påverkas av. Vi vill också passa på att uppmana dig som är i tankarna att bygga till, bygga ut eller påbörja nybyggnation att skynda in med ansökan för att komma åt 2023 års lägre taxor. 

Taxehöjningar för skärgårdsbor tömning av avlopp

Tömning av små avlopp skärgårdAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemang slutna tankar 6m34 953:-5 726:-+15,6%
Hämtning inom 8dgr 6m38 955:-10 352:-+15,6%
Hämtning inom 24h (jour) 6m314 078:-16 274:-+15,6%
Dragavstånd per påbörjad 10m, över 10m260:-280:-+7,6%
Bomkörning1 892:-2 187:-+15,6%

Taxehöjningar för skärgårdsbor – sophantering

Avgifter sophantering skärgårdAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Årlig grundavgiftenbostadshus1 440:-1 627:-+13%
Vid fastighetsgräns/angöringsplats hämtning 19 gånger/år2 391:-2 699:-+12,8%
Gemensam behållare och uppsamlingsplats
Hämtning 21 gånger per år (kostnad per hushåll)
1 467:-1 659:-  +13%
Delat sopkärl med granne, hämtning 19 gånger, färre än fem abonnenter1 467:-  1 659:- +13%
Fastlandslämning469:-531:- +13,2%
Budning, grovavfall skärgård:
Framkörningsavgift
Avgift per säck, 1 m3 , maximalt 500 kilo
Avgift per säck, 1,7 m3 , maximalt 500 kilo
(Ny avgift) Kyl, frys och vitvaror, avgift per styck

 1 532:-
 1 327:-
 1 634:-
 –

1 736:-
1 504:-
1 851:-
1 504:-
+13,3%
+13,3%
+13%  –
Felparkeringsavgifter (parkeringsböter)Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Alla förseelser, där regleringen innefattar någon form av förbud mot stannande (t.ex felparkering vägkorsning)700:-1 000:-+42%
Övriga förseelser, dvs. där regleringen enbart innefattar villkor för eller förbud mot parkering. (t.ex parkeringsförbud eller missad p-skiva)500:- 600:-+20%

Taxehöjningar för skärgårdsföretagen

Avgifter för sophantering företag skärgården

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Grundavgift sophantering företag814:-920:-+13%
Storkund/verksamheter i skärgården, avgift per säck.196:-221:-+13%
Företagskort ÅVC4 424:-5 013:-+13%
Avgifter för tömning fettavskiljare/sluten tank matavfall företagAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Abonnemangstömning 2m34 856:-5 613:-+15,6%
Beställd tömning 2m39 491:-10 972:-+15,6%
Ansökningsavgifter serveringstillstånd

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nya ansökningar permanenta tillstånd10 500:-14 000:-+33%
Nytt stadigvarande tillstånd (inkl. ägarskifte)4 700:-6 000:-+27%
Ändrade ägarförhållande i bolag4 700:-6 000:-+27%
Permanent utökad serveringstid4 700:-6 000:-+27%
Tillfällig utökning av tider, ytor m.m800:-1 100:-+37%
Tillfälligt öppethållande efter kl 01.001 200:-1 600:-+33%
Paustillstånd vid konsert/revy och liknande4 200:-5 500:-+30%
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap800:-1 100:-+37%
Tillfälligt alkoholtillstånd till allmänhet

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Ansökan för längre period än sju dagar i följd på samma plats10 500:-14 000:-+33%
Ansökan för sju dagar i följd på samma plats5 500:-6 500:-+18%
Ansökan för tre dagar i följd på samma plats4 000:-5 000:-+25%
Ansökan för en dag på samma plats3 000:-Tas bort (måste betala för 3 dagar)+ 66%
Avgifter för kunskapsprov serveringstillstånd

Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Stadigvarande servering till allmänheten samt catering för slutna sällskap1 500:-2 000:-+33%
Tillfällig servering till allmänheten samt stadigvarande servering slutna sällskap800:-1 000:-+25%
Tillfällig servering till slutna sällskap500:-700:-+40%
Pausservering provsmakning500:-700:-+40%
Påminnelseavgift restaurangrapport700:-900:-+28%
Årlig tillsynsavgifter serveringstillstånd

Avgift 2023 S styrets nya avgift 2024 Förändring  
Fast årlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd2 600:-3 200:-+23%
(NY) Fast årlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd efter klockan 01.002 600:-5 000:-+92%
Tillsynsavgifter tobak och liknande produkter, nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel 2023                               Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Enbart tobak och örtprodukter för rökning1 700:-6 000:-+253%
Receptfria läkemedel1 500:-2 500:-+66%
Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare1 700:-2 500:-+47%
Försälkning av tobaksfria nikotinprodukter1 700:-2 500:-+47%
Försäljning av öl1 900:-2 200:-+15,7%
Försäljning av två olika av ovanstående varuslag2 000:-Rabatt stryks+135-325%
Försäljning av tre olika av ovanstående varuslag2 400:-Rabatt stryks+200-358%
Försäljning av fyra olika av ovanstående varuslag3 000:-Rabatt stryks+223-350%
Försäljning av fem olika av ovanstående varuslag4 000:-Rabatt stryks+292%
Avgifter miljötillsyn företag

Avgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Timavgift miljötillsyn1 238:-1 370:-+10,6%


Taxehöjningar för skärgårdsbor –Avloppstillsyn eller ansökningar nytt avlopp

Avgift installation av avloppAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Timavgift (exempelvis tillsyn) 1 238:- 1 370:-+10,6%
Inrättande av annan avloppsanläggning som kräver tillstånd tillståndspliktig, t.ex avloppsanläggning för BDT8 669:-10 960:-+26%
Inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett samt BDT, tex.vid anläggning av sluten tank för WC-avlopp och infiltrationsanläggning för BDT-avlopp eller anläggning dit både WC- och BDT-avlopp leds så som minireningsverk9 907:- 12 330:-+24%

Taxehöjningar för skärgårdsbor – byggnation

PlantaxaAvgift 2023 S styrets nya avgift 2024Förändring  
Nybyggnad av enbostadshus 0-239m2 Nybyggnad av enbostadshus 240 – 300 m2 Nybyggnad av enbostadshus över 300 m2 63 000:-74 490:-
103 140:-
148 980:-
18-136%
Stor tillbyggnad av enbostadshus som överstiger 100 % av befintlig area för bostaden63 000:-74 490:- 18%
Tillbyggnad av enbostadshus som understiger 100 % av befintlig area för bostad men överstiger 50 %31 500:-37 245:-18%
Nybyggnad av komplementbyggnad oberoende area13 125:-15 748:-20%
Bygglov och anmälningar PBLAvgift 2023S styrets nya avgift 2024Förändring  
Förhandsbesked timavgift inom detaljplanTimavgift: 1 050:-
Minst 10h debiteras
Inom detaljplan
19 822:-

Utanför detaljplan
28 024:-
 32-166%
Uppförande av attefallshus utan tekniskt samråd1-19kvm: 4 731:-

20-30kvm: 5 678:-
6 835:-20-44%
Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd 4 731:-9 569:-102%
Attefallstakkupa utan tekniskt samråd 3 900:-6 835:-75%

I ett ekonomiskt läge där många av Värmdös familjer kämpar för att få ihop ekonomin är det viktigare än någonsin att kommunen strävar efter låga skatter och låga taxor och avgifter. Det är något vi Moderater har varit måna om i många år när vi styrde samtidigt som vi har höjt resurserna till välfärden förskolor, skolor, vård och omsorg. Vi har även gjort stora investeringar på skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Vi är fast beslutna om att göra det igen så fort vi har ett Moderat-lett styre. Mer information om både S-styrets taxehöjningar och vår politik hittar du på www.varmdomoderaterna.se.

Du kan hjälpa till i vårt arbete för ett friare och medborgarvänligare Värmdö. Det gör du genom att stödja vår hållning som alltid utgår ifrån värmdöbornas bästa. Bli medlem hos oss. Du väljer själv om du vill vara aktiv eller bara stödmedlem. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Med vänliga hälsningar,

Deshira Flankör (M)

Oppositionsråd i Värmdö
deshira.flankor@moderaterna.se 
070 – 168 52 52

Ta ställning och dela artikeln