Skola

En skola för alla

Samhällets enskilt största investering för framtiden är barn och ungas kunskapsutveckling. Barns utbildning ska präglas av trygghet och kvalitet, men också utgöra en robust förberedelse för framtiden. Det gäller alla barn, oavsett vilken bakgrund eller förutsättningar de har.

Ordning och reda i skolan är viktigt för att främja lärande, och skapar en god arbetsmiljö. Läraren måste vara en stark auktoritet i klassrummet. Förskolan och skolan ska vara fri från mobbning, hedersförtryck och annan kränkande behandling.

I Värmdö ska det finnas ett utbud av både fristående och kommunala skolor, som håller hög kvalitet. Rätten att själv få välja skola är viktig, och Värmdömoderaterna motsätter sig alla försök att minska det fria skolvalet.


Moderaterna vill

  • Tidigt fånga upp barn i behov av särskilt stöd
  • Möjliggöra för fler fristående aktörer att etablera sig i kommunen
  • Insatser för elever som inte når kunskapskraven i svenska och matematik
  • Renovera förskolornas gårdar och innemiljöer
  • Införa krav på förskola för barn som inte talar svenska