oktober 2, 2023

Ta inte bort skolskjuts för elever i anpassad gymnasieskola!

Att kunna ta sig till skolan är en rättighet🏫

Då det kommit till vår kännedom att föräldrar som ansökt om skolskjuts för elever i anpassad gymnasieskola fått avslag, vill vi säkerställa att att alla Värmdös elever har samma rätt till skolskjuts.

Skolskjuts kan vara helt avgörande för att eleven ska kunna komma till och från skolan. För elever i anpassad gymnasieskola kan detta vara särskilt viktigt.

Värmdömoderaterna anser att elever i den anpassade gymnasieskolan, likt elever i gymnasieskolan, ska ha rätten att välja gymnasium. Skolskjutsen ska inte behöva avgöra om eleven fortsätter gå i den valda skolan. Därför lägger vi en interpellation till S-styret på onsdagens kommunfullmäktige för att försäkra oss om att så inte är saken. De förväntas ge svar i följande kommunfullmäktige.

Alla barn och unga förtjänar att få en skolgång som lägger grunden för lärande och förbereder dem för att leva och verka i samhället. Att kunna ta sig själv till och från skolan är en viktig del i att få utveckla sin självständighet och växa som individ.

Ta ställning och dela artikeln