2 oktober 2023

Ta inte bort skolskjuts för elever i anpassad gymnasieskola!

Då det kommit till vår kännedom att föräldrar som ansökt om skolskjuts för elever i anpassad gymnasieskola fått avslag. Vi vill säkerställa att att alla Värmdös elever har samma rätt till skolskjuts.

Skolskjuts kan vara helt avgörande för att eleven ska kunna komma till och från skolan, och för elever i anpassad gymnasieskola kan detta vara särskilt viktigt.

”Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har sagt sig värna valfriheten, men varför gäller inte det elever med funktionsvariationer? Varför skall inte ungdomar, i en S-styrd kommun och, som går på anpassad gymnasieskola få samma möjligheter att välja den skola som passar deras framtidsdrömmar och behov bäst?”, säger Kim Ivarsson, oppositionsledare i Gymnasie, Vuxenutbildnings- och Arbetslivsnämnden.

Värmdömoderaterna anser att elever i den anpassade gymnasieskolan, likt elever i gymnasieskolan, ska ha rätten att välja gymnasium. Skolskjutsen ska inte behöva avgöra om eleven fortsätter gå i den valda skolan. Därför lägger vi en interpellation till S-styret på onsdagens kommunfullmäktige för att försäkra oss om att så inte är saken. Vi förväntar oss att de ger svar i följande kommunfullmäktige.

Alla barn och unga förtjänar att få en skolgång som förbereder dem för att leva och verka i samhället. Att ta sig själv till och från skolan är en viktig del i att få utveckla sin självständighet, och växa som individ.

Se inlägget på Facebook, eller läs mer om skolskjuts här.

Ta ställning och dela artikeln