1 november 2023

Säkerställ skolskjuts för elever med särskilda behov!

Skolskjuts kan vara helt avgörande för att elever ska kunna komma till och från skolan. För elever med särskilda behov kan tillgång till skolskjuts vara extra viktigt. Därför vill vi Moderater och Kristdemokrater att kommunen fortsatt erbjuder skolskjuts till elever med särskilda behov.

För oss Moderater är det självklart att möjligheten till skolskjuts, oavsett val av gymnasieskola, ska gälla alla elever. Något som S-styret vill ta bort för elever som, på grund av funktionsnedsättning, behöver gå i anpassad gymnasieskola.

Att själv kunna ta sig till och från skolan är en viktig del i att få utveckla sin självständighet och växa som individ.

– Gymnasiet borde vara den plats där varje ungdom får blomma ut, drömmar ska få leva och utvecklas. För att det ska vara möjligt är friheten att välja utbildning en grundförutsättning. Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har sagt sig värna valfriheten, men varför gäller inte det elever med funktionsvariationer? Varför skall inte ungdomar, i en S-styrd kommun och som går på anpassad gymnasieskola få samma möjligheter att välja den skola som passar deras framtidsdrömmar och behov bäst? undrar Kim Ivarsson, vice ordförande i opposition i Gymnasie-, Vuxenutbildnings- och Arbetslivsnämnden.

Vi Moderater står upp för det fria skolvalet i alla skolformer och föreslår därför samma rätt till skolskjuts oavsett om eleven väljer anpassad gymnasieskola i kommunens regi eller annan regi, fortsätter moderaternas Kim Ivarsson.

Ta ställning och dela artikeln