november 1, 2023

Säkerställ skolskjutsen för elever med särskilda behov i gymnasieskola!

Att kunna ta sig till skolan är en rättighet.

Skolskjuts kan vara helt avgörande för att elever ska kunna komma till och från skolan. För elever i anpassad gymnasieskola kan detta vara särskilt viktigt. Därför vill vi Moderater och Kristdemokrater i 2024 års budget, att Gymnasie-, Vuxenutbildnings- och Arbetslivsnämnden fortsatt erbjuder elever i anpassad gymnasieskola skolskjuts oavsett val av skola, precis som vi gör för övriga gymnasieelever. För oss Moderater är det självklart att möjligheten till skolskjuts oavsett val av gymnasieskola ska gälla alla elever, något som S-styret vill ta bort för elever som på grund av funktionsnedsättning behöver gå i anpassad gymnasieskola.

Att kunna ta sig själv till och från skolan är en viktig del i att få utveckla sin självständighet och växa som individ.

– Gymnasiet borde vara den plats där varje ungdom får blomma ut, drömmar ska få leva och utvecklas. För att det ska vara möjligt är friheten att välja utbildning en grundförutsättning. Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har sagt sig värna valfriheten, men varför gäller inte det elever med funktionsvariationer? Varför skall inte ungdomar, i en S-styrd kommun och, som går på anpassad gymnasieskola få samma möjligheter att välja den skola som passar deras framtidsdrömmar och behov bäst? Vi Moderater står upp för det fria skolvalet i alla skolformer och föreslår därför samma rätt till skolskjuts oavsett om eleven väljer anpassad gymnasieskola i kommunens regi eller annan regi, säger Kim Ivarsson (M), vice ordförande i opposition i Gymnasie-, Vuxenutbildnings- och Arbetslivsnämnden.

Ta ställning och dela artikeln