25 augusti 2023

Socialdemokraterna i Värmdös politik – ett vanstyre

Socialdemokraterna i Värmdös politik är ett vanstyre. Det skriver oppositionsrådet Deshira Flankör (M) och Kristdemokraternas gruppledare Anna Lipinska (KD) i lokaltidning Nacka Värmdöposten.

Bara ett år efter valet har invånarna på Värmdö klart kunnat märka av förändringarna. Socialdemokraterna i Värmdös politik startades under mandatperioden med avgiftshöjningar som främst drabbade de mest sårbara i kommunen. Nämligen de som är beroende av hemtjänst. Dessa personer såg sig konfronterade med en över 200-procentig höjning av avgifterna. Därefter följde oskäliga krav på villaägare när det styrande socialdemokratiska partiet föreslog nya avfallsföreskrifter.

Sommaren präglades sedan av ytterligare förändringar när det socialdemokratiska styret beslutade att minska sophämtningen. De minskade frekvensen från varje vecka till varannan, samtidigt som de skruvade upp avgifterna avsevärt. Här kan du läsa tidigare inlägg om ämnet.

Socialdemokraterna avskaffar även drop in möjligheterna för värmdöborna att få vägledning och svar vid frågor om bygglov. De avskaffar även VA- rådgivningen.

Listan skulle bli betydligt längre om vi skulle lyfta fram deras arbetssätt som under året visat sig vara högst tveksamt. Delegationsordningar som möjliggjort för kommunens tjänstemän att helt jobba efter eget huvud, det vill säga utan politisk inblandning. Nya förslag på allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige samtidigt som S-styret begränsar både talarrätten för oppositionens största parti. De begränsar även åldern på vilka som får ställa frågor i Kommunfullmäktige. Det kan inte benämnas som annat än ett vanstyre.

Hur ska detta sluta?

”Frågan blir därför om 2024 kommer att vara ännu ett år där S-styret skickar notan till Värmdöborna i form av ytterligare avgiftshöjningar och skattehöjningar.” Det frågar sig Deshira och Anna som har erfarenhet av att styra och vet om vad uppgiften innebär. De tror att årets inskärningar är bara en början på vad värmdöborna kommer att uppleva under mandatperioden. Du kan läsa hela artikeln här: Rådande politik i Värmdö – ett vanstyre – Nacka Värmdö Posten (nvp.se)

Ta ställning och dela artikeln