3 januari 2024

Ett år med S-styre

Ett år med S-styre i Värmdö har varit en tydlig påminnelse för kommuninvånarna om vikten av lokala politiska beslut. Det spelar med andra ord roll vem som styr kommunen.

2023 blev ett år som började med avgiftshöjningar för hemtjänstkunder och minskad sophämtning under sommartid. Detta har vi skrivit tidigare om.

S-styret drog sig heller inte för att försöka begränsa köttet i kommunens verksamheter genom att föreslå kraftig minskning av det. Det kommer att beröra barnomsorgen, utbildningsverksamheterna såväl som äldreomsorgen. S-styrets politik fortsatte sedan med förslag om ankringsförbud och förbud mot båttrafik.

S-styret avslutade sedan året med med taxehöjningar även för 2024 inom ännu fler områden och ännu fler grupper. Tillsynsavgifter riktat mot företag, tillståndsavgifter både för företag och privatpersoner, straffavgifter lämnar ingen oberörd. 2024 år taxor och avgifter blir chockerande höga och höjningarna spänner från 7,9% till 358%. Det är mycket tydligt att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, med stöd av Skärgårdspartiet och Vänstern, har tagit snabba steg mot en politik som många anser vara medborgarfientlig. Deras föreslagna och delvis genomförda inskränkningar har satt starka avtryck och påverkat många invånare på ett negativt sätt.

För dig som vill läsa mer om händelserna under det andra halvåret för 2023, finns en sammanfattning i vårt halvårsbrev. Klicka på bilden nedan för att ta del av de mest betydelsefulla händelserna i kommunen. Där får du också läsa om hur vi som opposition har hanterat S-styrets förda politik samt vårt arbete för att föra fram värmdöbornas röster. Vi fortsätter att vara en kraftfull röst för en mer inkluderande och medborgarvänlig politik i Värmdö. Vårt mål är att att alla värmdöbor ska veta att Moderaterna i Värmdö alltid står på värmdöbornas sida.

Några artiklar och insändare från lokala tidningar

Nacka Värmdöposten: Ny överenskommelse mot trafikkaos – Flankör inte imponerad – Nacka Värmdö Posten (nvp.se)

Skärgårdstidningen: Värmdös moderater tar strid mot höjda avgifter – Tidningen Skärgården (skargarden.se)

Ta ställning och dela artikeln