30 april 2024

47% mer för VA-utbyggnaden kan leda till höjd VA-avgift

Under senaste mötet, den 17 april, med Tekniska nämnden beslutade det S-ledda Värmdösamarbetet att utöka budgeten för VA-utbyggnaden i Evlinge med 79 miljoner kronor. Det innebär att budgeten går från 167 miljoner kronor till 246 miljoner kronor. Det kan i förlängningen öka värmdöbornas VA-avgift.

Den Moderata gruppen i Tekniska nämnden begärde återremiss då man ansåg att de ekonomiska underlagen var undermåliga. Återremisskravet avslogs dock av det S-ledda Värmdösamarbetet som utan vidare invändningar godkände utökningen.

Vi Moderater anser att det är viktigt att hålla kostnaderna nere utifrån att kommunen har många VA-projekt på gång och ökade kostnader påverkar hela VA-kollektivet. Under nämndmötet ifrågasatte vi varför kostnaderna på just utbygganden i Evlinge ökade med så mycket som 47%. Vi anser att en sådan förklaring bör framgå tydligt i underlagen.

Sannolikt kommer den utökade kostnaden att leda till ytterligare höjda kostnader genom både anslutningsavgift såväl som de löpande fasta- och rörliga avgifterna för VA. Därför är det oerhört viktigt att vi ifrågasätter kostnader och inte gör det enkelt för sig genom att godkänna allt som skickas upp från förvaltningen. Även lokaltidningen Nacka Värmdö Posten skriver om detta.

Läs även inlägg om S-styrets tidigare höjda avgifter.

Ta ställning och dela artikeln