17 november 2023

Socialdemokraternas budget drabbar Värmdöbor

Medlemsbrev

Hej vänner,

Hoppas allt väl i höstmörkret! Jag vill kort sammanfatta viktiga händelser i Värmdöpolitiken med hopp om att du kan bidra med spridning av informationen. Det gör du antingen genom samtal med grannar och andra bekanta eller genom att du vidarebefordrar informationen till din samfällighetsförening.

Onsdagen den 8 november beslutades budgeten för 2024. Dessvärre gick den S-styrda Värmdösamarbetes budget igenom utan några förändringar. Nedan sammanfattar jag kortfattat de tre värsta förändringar som kommer att ske under 2024 och följande år under nuvarande mandatperiod.

1. Beslut som kommer drabba Värmdös villaägare:

  • S-styret beslutade att kraftigt höja samtliga taxor och avgifter till Värmdös villaägare. Detta med mer än rekommenderade indexhöjningar (Sveriges kommuner och regioner rekommenderar en indexhöjning med 4,3%). S-styrets taxehöjningar avser allt ifrån sophämtning, tömning av avlopp till bygglov och planavgifter. Taxehöjningarna varierar mellan 7,6% och 136%.
  • S-styret beslutade att införa flera smygavgifter. Bland annat en straffavgift på 1 000 kr för sophämtning för de vägar som anses vara för smala. Vilka vägar dessa kommer att vara återstår att se men vi vet om att Värmdö har många enskilda vägar.

S-styret försvarar detta genom att hänvisa till att taxehöjningar inte har skett i tillräckligt hög grad tidigare. Detta har för oss varit en medveten politik. Trots att vi tidigare hållit taxorna lägre, har vi haft nämnder som gått med budget i balans. Vi har gjort överskott för kommunen i sin helhet och kunnat sänka skatten. Det finns inget självändamål att höja taxorna genom de argument som S-styret använder, nämligen att vi ligger lägre än andra kommuner.

2. Beslut som kommer drabba Värmdös företagare:

  • S-styret beslutade att höja samtliga taxor och avgifter till Värmdös företagare med mer än rekommenderade indexhöjningar. S-styrets taxehöjningar till företagen varierar mellan 10% och 358%. Detta innefattar allt ifrån tillsynsavgifter och sophantering till serveringstillstånd.

Bifogat till detta mail finns två bilagor där vi har listat de kraftigaste taxehöjningarna som har beslutats. Dessa bilagor får du gärna dela med dig till grannar, bekanta eller samfällighetsföreningar.

3. Beslut som kommer drabba Gustavsbergarna:

2021 beslutade vi Moderater tillsammans med dåvarande samarbetspartier att minska byggtakten genom att stoppa ett antal detaljplaner. Det innebar att alla de detaljplaner som inte hade påbörjats skulle stoppas på obestämd framtid. Detta tills Trafikverket planerat och finansierat de infrastruktursatsningar som behövs. Planer som Trafikverket tidigare haft i tankarna men avskrivit på obestämd framtid. Vi stoppade därför exploateringsplaner för 1300 bostäder på Vattentornsberget, 130 bostäder på Kvarnbergsterrassen, 700 bostäder i Östra Charlottendal. Vi sa även att bostäderna i Gustavsbergs centrum, som kan behöva byggas för att området ska rustas upp, ska begränsas från 900 till några få hundra, ca en tredjedel.

Nu, ett år efter valet väljer våra tidigare samarbetspartier (C och L) samt Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Skärgårdspartiet och Vänsterpartiet att besluta om att samtliga detaljplaner för ovannämnda områden ska påbörjas under nuvarande mandatperiod. Det kommer att innebära ca 3 000 fler bostäder där en absolut majoritet är flerbostadshus och desto fler boenden. Det motsvarar fler bostäder än vad som finns i hela Porslinskvarteren.

Lyssna på en sammanfattande redogörelse över en del av taxorna till företag och villaägare, genom att klicka på länkarna här:

Stoppa (S)-styrets kraftiga taxehöjningar för Värmdös företag – YouTube

(S)-styrets kraftiga taxehöjningar är villaägarfientlig – YouTube

Läs mer specifikt om några av taxeförändringarna här.

Tack för att du har läst denna information! Tack på förhand för att du även förmedlar informationen muntligt eller mailledes till alla de värmdöbor du känner. Det är ok att vidarebefordra detta mail i sin helhet inklusive bilagor till alla du känner.

Önskar er en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar, Deshira

Ta ställning och dela artikeln