Denna nyhet är mer än 1 år gammal

28 maj 2021

Visionen för Gustavsbergs Hamn

Gustavsbergs hamn ska stärkas som en levande plats med ett stort utbud av aktiviteter, ett rikt kulturliv och ökad kontakt med vattnet. På kommunstyrelsen den 5 maj kommer det nya måldokumentet med visionen för Gustavsbergs hamn 2030 att beslutas.

Måldokumentet har tagits fram av kommunens samhällsbyggnadskontor på beställning av Majoritet för Värmdö och sträcker sig till år 2030. Visionen som presenteras i dokumentet bygger på idéer och synpunkter som har kommit fram genom olika workshops som kontoret har genomfört tillsammans med verksamheter i hamnen, medborgare, kommunanställda och politiker.

Intervjuer med fastighetsägare och verksamheter har visat på ett mycket stort engagemang och vilja att med gemensamma krafter utveckla området. Allmänheten har haft möjlighet att bidra med sina idéer och synpunkter genom en enkät som har spridits i kommunens sociala medier. Totalt har över 600 svar från människor som bor, verkar, besöker eller på annat sätt engagerar sig i Gustavsbergs hamn inkommit.

Det är fantastiskt att det finns ett så stort engagemang för Gustavsbergs hamn. Området har en fantastisk historia och jag ser fram emot framtidens Gustavsberg med konst och kultur i en levande kommundel, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utgångspunkten i utvecklingen av hamnen är att ta vara på hamnområdets historia, dess kultur, de unika verksamheterna som funnits genom åren och de som verkar där idag. Genom en förädling av det som har varit kommer Gustavsberg fortsatt utvecklas till en levande hamn och ett kulturellt nav.

Måldokumentet kommer att vara ett underlag för kommunens fortsatta planering och visar därmed också på kommunens inriktning till fastighetsägare, verksamhetsutövare och andra intressenter som verkar eller önskar etablera sig i området.

Läs hela måldokumentet här:
https://www.varmdo.se/download/18.7708130c179efba047b65f67/1623831608617/M%C3%A5lbild%20f%C3%B6r%20Gustavsbergs%20hamn%202030.pdf

Ta ställning och dela artikeln