17 oktober 2023

Vi vill skapa bättre samarbete mellan Värmdös alla rektorer!

Oavsett kommunal eller fristående skola så arbetar rektorerna med utbildningsuppdraget för barn och unga i Värmdö. När vi har träffat rektorer i fristående skolor har de lyft önskemål om att träffa samtliga rektorer för att i vissa frågor kunna dela erfarenheter, kunskap samt samverka med varandra. Frågor såsom trygghet och framtid berör barn och unga oavsett vilken skola de går på.

– Idag bjuds inte rektorer i fristående skolor in till utbildningskontorets rektorsträffar. Det vill vi ändra på, därmed lade vi idag ett initiativ i Grundskolenämnden där vi yrkar på att utbildningskontoret utreder möjligheten att skapa ett sammanhang där alla rektorer i grundskola belägen inom Värmdö kommun bjuds in och att kontoret tillsammans med rektorerna undersöker vilka frågor som det är bra att samverka kring, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden.

För ett bättre samarbete mellan Värmdös skolor💙 

Ta ställning och dela artikeln