Denna nyhet är mer än 1 år gammal

17 februari 2021

Vi vill att fler platser i Värmdö utreds för ambulanshelikoptern

Vi anser att fler potentiella platser inom kommunen behöver utredas innan Regionen tar beslut om framtida placering av ambulanshelikoptern. Värmdö kommun har därför skickat en skrivelse till Regionen om att utreda fler platser, bland annat lyfter vi Södra Mölnvik och Östra Kil som två områden som borde utredas närmare då förutsättningarna ändrats.

I en rapport som togs fram åt Regionen så var Värmdö inte ett prioriterat alternativ. Bromma Flygplats rankades på första plats, därefter Österåker, Norrtälje och sist Hålludden i Värmdö. Placeringen var nära att beslutas i regionen men eftersom statliga Svedavia kom med ny information om Bromma så ska frågan ses över igen.

Vi anser att ett antal möjliga lokaliseringar på Värmdö bör utredas vidare innan regionen fattar beslut om en framtida placering. Jag är beredd att dra i alla trådar för att få hit ambulanshelikoptern om regionen visar minsta intresse för någon annan placering i Värmdö säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Ta ställning och dela artikeln