Denna nyhet är mer än 1 år gammal

27 april 2022

Värmdös arkitekturprogram klart

Nu är Värmdös arkitekturprogram antaget. Syftet med arkitekturprogrammet är att Värmdös bebyggelse och arkitektur ska präglas av kommunens unika natur- och skärgårdskaraktär.

Värmdös arkitekturprogram kommer att vara ett komplement till strategiska kommunala dokument som exempelvis översiktsplanen, grönstrukturprogrammet, träbyggnadsstrategin samt riksintressebeskrivningarna. Arkitekturprogrammet kommer även att vara vägledande och ge stöd vid framtagande av detaljplaner, gestaltningsprogram och bygglov i kommunens centrumområden. Målsättningen är att Värmdös arkitektur ska utgå från platsen och stärka dess unika identitet. Varje kommuncentrum har därför olika strategier och mål i programmet för respektive kommunområde som exempelvis materialval, kulturlandskap och bebyggelseskala.

Värmdös natur- kultur och skärgårdskaraktär är kommunens attraktionskraft. Det är därför viktigt för oss att våra centrumområden utvecklas med omsorg och bidrar till att dessa värden förstärks. Genom arkitekturprogrammet hoppas vi kunna lägga grunden för den fortsatt trygga, vackra och idylliska skärgårdskommun som Värmdö är säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Värmdös arkitektur

I arbetet med att ta fram arkitekturprogrammet har workshops genomförts med samtliga partier i kommunstyrelsen för att få en bred förankring. Även Värmdöborna har haft möjlighet att påverka programmets utformning genom att skicka in goda exempel, inspel och bilder till kommunen.

Ta del av hela arkitekturprogrammet här: Länk

Ta ställning och dela artikeln