Denna nyhet är mer än 1 år gammal

8 december 2021

Värmdös äldreboenden Silviacertifieras

Värmdös äldreboenden Silviacertifieras. Under mandatperioden har vi lagt fram en rad förslag och satsningar för att öka kunskapen inom demenssjukdom. För att bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka kommer alla Värmdös äldreboenden Silviacertifieras inom demensvård under 2022.

Ett Silviacertifierat boende innebär att all personal, såsom undersköterskor och annan vårdpersonal, vaktmästare och lokalvårdare, är utbildad inom demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuka och dess anhöriga. För oss är det ett viktigt steg i att erbjuda högsta möjliga kvalité i Värmdös äldreboenden.

Hög kvalitet ska genomsyra alla våra äldreboenden. All personal, från högsta ledningen, till vårdpersonal och hela vägen till vaktmästare ska ha en verksamhetsknuten kompetens. Våra äldre förtjänar det bästa, säger Rogier Krona (M) vice ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Först ut att certifieras är Djuröhemmet och därefter Gustavsgården. Även kommunens privata boenden kommer att erbjudas möjlighet till Silviacertifiering.

Det är Silviahemmet som håller i utbildningen och utgår ifrån egen vårdfilosofi som bygger på hörnstenarna personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd och kommunikation och relation. Målet med utbildningen är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om den demenssjuke samt stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling. Silviahemmet har efter utbildning en årlig uppföljning och certifikatets giltighetstid är tre år. Därefter förnyas certifikatet genom kompletterande utbildning av personalen.

Läs mer om silviacertifiering här:
https://www.silviahemmet.se/utbildning/silviahemscertifiering/

Ta ställning och dela artikeln