Deshira Flankör

Denna nyhet är mer än 1 år gammal

23 februari 2023

Mörka inte utredningen för samordnad varudistribution!

Moderaterna i Värmdö kräver att förstudien om samordnad varudistribution redovisas så att Kommunstyrelsen på ett transparent och rättssäkert sätt kan ta del av konsekvenserna av införandet av ett sådant arbetssätt.

Tidigare styrande majoritet lade ett uppdrag om att utreda hur Värmdö kommun skulle kunna samordna varudistribution för kommunens verksamheter. Syftet var att uppnå klimat- och ekonomiska effektiviseringsvinster. I en förstudie som redovisats under 2022 för den tidigare politiska ledningen beståendes av M, C, L, Kd och MP redogör förvaltningen att samordning redan sker idag av den inköpscentral som levererar till kommunen. Vidare redogörs i utredningen ett antal utvärderingar som gjorts av bland annat Länsstyrelsen samt konsekvenserna av ett sådant införande.

Av den anledningen önskade den dåvarande politiska ledningen att underlaget skulle kompletteras med ytterligare information om hur konsekvenserna som redovisades i utredningen ska hanteras. Bland annat säger utredningen att antalet leveransdagar inte minskar utan förblir detsamma. Detta går tvärt emot den ursprungliga tanken med uppdraget. Det påstås även att transporttillfällena inte minskar utan antas öka i och med att bilarna som skulle åkt till Värmdö fortsätter leveranserna till andra privata aktörer som de tidigare var samordnade med, att projektkostnader och administration kommer att öka, att leveranserna förväntas bli större och kräva att fler medarbetare tar emot varorna.

Moderaterna vill att utredningen presenteras

Den politiska ledningen ville även veta förväntad fördyrning med anledning av att bilarna kommer att gå på HVO. Trots alla synpunkter har ingen redovisning av förstudien gjorts i Kommunstyrelsen. Istället har det S-ledda styret valt att besluta om införandet av samordnad varudistribution. Detta sker utan underlag, utredning eller transparens över förväntade konsekvenser.

– Det är oerhört allvarligt att styret väljer att mörka den utredning som har gjorts genom att besluta om införandet. Detta gjorde de i december 2022 utan vare sig redovisning av den eller några som helst underlag. Under Kommunstyrelsens sammanträde den 22 februari påstods det att det inte finns en färdig utredning. Som tur är har jag sparat en kopia vilket jag erbjöd styret att ta del av. Vårt initiativ skickades på beredning. Jag ser fram emot att vi håller fast i ett transparent arbetssätt för kommunen, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

Då beslutet kommer att påverka all transport och inköp till samtliga verksamheter i kommunen, verksamheternas logistik och planering, anser vi Moderater att det är viktigt att kommunstyrelsen får ta del av förstudien, detta för att konsekvenserna av införandet av den samordnade varudistributionen skall synliggöras på ett transparent och rättssäkert sätt.

Ta ställning och dela artikeln