Denna nyhet är mer än 1 år gammal

4 april 2022

Värmdö kommun redovisar starkt resultat för 2021

Värmdö kommun redovisar ett överskott på 227 miljoner kronor för 2021. Självfinansieringsgraden i Värmdö kommun har under 2021 varit på 132 procent vilket innebär att kommunen inte har behövt lånefinansiera investeringar. Det goda resultatet gör att kommunens kreditvärdighet och långsiktiga betalningsförmåga stärkts. Ordning och reda i Värmdös ekonomi skapar förutsättningar för utveckling av välfärden.

Det enda sättet vi kan säkra framtidens välfärd är genom ordning och reda i ekonomin, kloka investeringar och minskade driftkostnader. Vi börjar få in en vana med hög självfinansieringsgrad vilket jag är väldigt glad för, på så sätt slipper vi öka kommunens skulder. Jag är även glad för att vi har minskat de administrativa kostnaderna samt att vi har lyckats få till nödvändiga investeringar i många fastigheter genom samarbete med andra aktörer säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.


Värmdö kommun redovisar ett överskott på 227 miljoner kronor för 2021. En välskött ekonomi skapar förutsättningar för utveckling av välfärden

Ta ställning och dela artikeln