Denna nyhet är mer än 1 år gammal

6 juni 2022

Valprogram: Värmdös ekonomi

Ordning i Värmdös ekonomi är en förutsättning för den bästa möjliga samhällsservicen till värmdöborna. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning där färre ska försörja allt fler kräver ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt. Varje skattekrona ska användas varsamt och gå till Värmdös kärnverksamheter.

Kommunens fastigheter har uppnått och ibland överskridit sin tekniska livslängd, vilket kommer att kräva omfattande nyinvesteringar de närmaste åren. I takt med nyinvesteringarna ska vi eftersträva en hög självfinansieringsgrad för att på så sätt begränsa behovet av nyupplåning. Kommunens fastigheter ska underhållas på ett sätt som är värdebevararande.

Vår utgångspunkt för att det ska råda ordning i Värmdös ekonomi är att varje generation ska bära sina egna kostnader vilket betyder att kommunen inte ska ta ut mer skatt än nödvändigt utan ständigt arbeta med effektiviseringar för att upprätthålla en stark välfärd och ständiga kvalitetsförbättringar.

Moderaterna i Värmdö ska verka för:

• att Värmdös ekonomi och organisation fortsatt ska effektiviseras

• att så mycket som möjligt av det administrativa arbetet i kommunen digitaliseras och automatiseras

• att alla verksamheter ska hålla hög kvalité oavsett regi

• en lägre kommunalskatt

• att kommunens kostnader är lägre än kommunens skatteintäkter

• att varje investering konkurrensutsätts för högre kvalité

• att överskottsmålet bibehålls på en hög nivå

• att minimera regelkrånglet i upphandlingar inom samtliga sektorer

Ta ställning och dela artikeln