Denna nyhet är mer än 1 år gammal

5 juni 2022

Valprogram: Trygghet och brottsbekämpning i Värmdö

Moderaterna i Värmdö ser trygghet och brottsbekämpning i Värmdö som en av de viktigaste frågorna även om Värmdö är en relativt trygg kommun.

Att åka buss hem från ett kvällspass eller vara ute en sen helgkväll ska kännas tryggt och självklart. Otryggheten breder ut sig i samhället vilket kräver omfattande reformer på nationell nivå. Enligt Brottsförebyggande rådet är den upplevda otryggheten hos befolkningen nu större än någonsin. Närmare en tredjedel av befolkningen i Sverige drar sig för att gå ut på kvällen i sitt eget bostadsområde. Moderaterna är partiet för lag och ordning och vi arbetar för ett regeringsskifte för att få ordning på Sverige.

Kommunen har ett lokalt trygghetsråd som arbetar både strategiskt och operativt med trygghet och brottsbekämpning i Värmdö. Värmdö är en relativt trygg kommun med få anmälda brott jämfört med övriga delar av länet. Dock finns en upplevd otrygghet kopplat till nedskräpning, klotter och buskörning. Vi vill utveckla arbetet med trygghetsskapande åtgärder genom förbättrad belysning, kameraövervakning på strategiska platser, nolltolerans mot klotter och nedskräpning samt väktare vid behov. Då väktare aldrig kan ersätta polisiärt arbete verkar vi för att polisens närvaro i kommunen ska öka.

Kommunen ska även fortsätta främja och utveckla arbetet med kommunens fältassistenter Värmdöpolarna och ideella organisationer som arbetar med trygghetsskapande åtgärder. Drogliberalismen i stora delar av Sverige har även spridit ut sig bland Värmdös ungdomar. Vi ska fortsätta stärka det socialt förebyggande arbetet mot droger bland ungdomar. Genom en kombination av ökad vuxennärvaro i våra centrumområden, samverkan med polisen,
informationsinsatser i skolorna och till vårdnadshavarna vill vi minska drogerna i Värmdö.

Värmdömoderaterna ska verka för:

• Att få fler poliser till Värmdö

• Mer belysning på allmänna platser

• Kameraövervakning på utsatta platser

• Att införa en 24 timmars policy för klottersanering

Ta ställning och dela artikeln