Denna nyhet är mer än 1 år gammal

8 juni 2022

Valprogram: Jobb och företag i Värmdö

Jobb och företag i Värmdö är utgångspunkten för kommunens välfärd, när fler arbetar läggs grunden för en trygg och gemensam välfärd.

Arbetsmarknadspolitiken i Sverige är ett statligt ansvar, men vi har under en längre period kunnat se att staten genom Arbetsförmedlingen inte är snabbfotad nog för att vidta åtgärder mot arbetslösheten. Det leder till att målgruppen som söker ekonomiskt bistånd ökar i Sverige. I Värmdö ska den lokala arbetslinjen gälla och de som kan arbeta ska arbeta. Personer som går på ekonomiskt bistånd ska aktivt bidra till att hitta ett arbete. Kommunen ska arbeta förebyggande och huvudregeln ska vara att alla som söker försörjningsstöd ska ha en aktiv arbetsmarknadsplanering. Det ska aldrig ta mer än två arbetsdagar från att den som söker bistånd erbjuds en arbetsmarknadsinsats.

Jobb och företag i Värmdö skapar förutsättningar för kommunens välfärd. Samhällets utveckling är beroende av människors kreativitet, uppfinningsrikedom och vilja att investera. Att många blir företagare och entreprenörer är avgörande för hela samhällsutvecklingen.

I Värmdö verkar över 6 000 företag. Värmdö är en av de kommuner som har flest företagare i förhållande till antalet invånare. Enligt organisationen Företagarna bidrog de under år 2021 direkt eller indirekt till 38 procent av kommunens skatteintäkter. Företagen är Värmdös riktiga välfärdsskapare.

Medvetenheten om företagens betydelse för Värmdö ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det ska vara ännu enklare för mindre företag att lägga anbud på kommunens upphandlingar genom tydliga upphandlingsbeskrivningar och kravställningar.

Nya regler måste kostnads- och konsekvensanalyseras innan de antas för att stoppa utbredningen av den snårskog av byråkrati som annars växer fram över tid. Vi ska fortsätta förenkla regelverken för företagen så att det innebär en påtaglig förändring i deras vardag.


Värmdömoderaterna ska verka för:

• Att förstärka kommunens rådgivande arbete gentemot företagare

• Att införa en uttalad regelförenkling i hela kommunen. För varje ny regel som införs ska minst två tas bort

• Att fortsätta förenkla processerna vid tillståndsgivning och bygglov

• Att kommunens upphandlingar har rimliga kravställningar för att fler småföretagare ska kunna lägga anbud

• Att fortsätta samarbetet mellan jobbsökande och näringsliv för att få fler i arbete

• Krav på närvaro vid svenska för invandrare (SFI) för att erhålla försörjningsstöd

Ta ställning och dela artikeln