Denna nyhet är mer än 1 år gammal

1 juni 2022

Valprogram: Idrott och kultur i Värmdö

Moderaterna i Värmdö verkar för ett stort utbud av idrott och kultur i Värmdö, aktiviteter för Värmdös seniorer samt ett brett föreningsliv.

Idrott och kultur i Värmdö, ett aktivt föreningsliv och starkt civilsamhälle är viktigt för ett levande demokratiskt samhälle. Vårt föreningsliv i Värmdö bidrar till rörelse bland unga genom idrott, ett levande kulturliv, en meningsfull och aktiv fritid, aktiviteter för Värmdös seniorer och bevarandet av kommunens historia.

Idrott och rörelse bland unga är en viktig del i ett välfärdssamhälle. Moderaterna i Värmdö har ett rikt idrottsliv och kommer fortsatt att utveckla utbudet av idrott. Flera av kommunens idrottsanläggningar är eftersatta med både slitna hallar, redskap och omklädningsrum. Värmdös unga förtjänar goda och trygga lokaler där det ska vara motiverande att delta på idrottsaktiviteter. Vi vill därför genomföra ett genomgående arbete av kommunens eftersatta idrott- och fritidslokaler under kommande mandatperiod. Vi ser att investeringarna inom kultur och fritidsområden främst ska gå till idrottsanläggningar för Värmdös barn- och unga.

Kultur är en viktig del av samhället och bidrar till bildning, förståelse och utveckling. Gustavsberg
som varumärke är ett historiskt inslag som skapar värde även i den framtida utvecklingen, inte minst
av Gustavsbergs hamnområde. Vi vill verka för en mötesplats för alla åldrar för att främja mötet
mellan generationer och bidra till en levande samt aktiv kommundel. Där är även vår natur en viktig
mötesplats. Värmdö bjuder på många fina promenadstråk, kulturstigar och vandringsleder. Dessa vill
vi värna och fortsätta utveckla och tillgängliggöra.

De kommunala föreningsbidragen ska främst gå till Värmdös unga och stimulera till folkhälsa,
träning, meningsfulla fritidsaktiviteter och demokratiska förhållningssätt.

Moderaterna i Värmdö ska verkar för:

• Att rusta upp befintliga idrottsanläggningar

• Att rusta upp befintliga kultur- och fritidslokaler

• Inrättandet av fler natur- och kulturstigar

• En mötesplats för alla åldrar

Ta ställning och dela artikeln