Denna nyhet är mer än 1 år gammal

27 oktober 2021

Tryggheten i Värmdö på agendan

Tryggheten i Värmdö är en högt prioriterad fråga och vi arbetar på flera nivåer för att öka den. Exempelvis genom fältarbetarna polarna, ronderande väktare vid behov, 48 timmars policy för klottersanering, veckoavstämningar med polisen, veckoavstämingar med kommunens olika kontor för att vidta konkreta åtgärder i närtid och öka tryggheten i Värmdö.

Värmdö är en relativt trygg kommun och utsattheten för brott i kommunen är låg jämfört med övriga kommuner i länet, dock finns det fortfarande områden med upplevd otrygghet. Den senaste trygghetsmätningen visar att de faktorer som i hög grad påverkar värmdöbornas upplevda trygghet är nedskräpning och klotter och bristfällig belysning. I budget för 2022 lägger vi ytterligare en miljon kronor som en särskild satsning på trivsel och trygghet.

Ta ställning och dela artikeln