2 november 2023

4 miljoner kronor på åtgärder för ökad trygghet i Värmdö!

För en ökad trygghet i Värmdö och för att förebygga att unga inte hamnar i kriminalitet avsätter vi, Moderater och Kristdemokrater i 2024 års budget:

👮‍♀️2 miljoner kronor för kommunvakter/väktare i områden som upplevs som otrygga

🧚‍♂️2 miljoner kronor till ungdomsmottagningen Hamnen som tillsammans med skolorna ska arbete uppsökande för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet.

– Som samhället ser ut idag behöver vi mobilisera alla krafter för att förebygga att Värmdös ungdomar inte hamnar i brottslighet. Därför vidtar vi särskilda åtgärder på dels ökad trygghet, dels på att fånga upp de ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd.

Ta ställning och dela artikeln