november 14, 2023

Stoppa S-styrets villafientliga avfallsföreskrifter!

Trots den massiva kritiken från värmdöborna så väljer S-styret att fortsatt driva igenom sina nya avfallsföreskrifter‼️

Följetongen om S-styrets (S, Mp, C, L) nya avfallsföreskrifter fortsätter. Ett förslag till nya avfallsföreskrifter beslutades att skickas på samråd i våras. Många värmdöbor och samfälligheter opponerade sig emot förslagen som skulle innebära stora ingrepp för dyra pengar för Värmdös villaägare på sina fastigheter för att kunna följa de nya föreskrifterna.

Trots värmdöbornas synpunkter väljer S-styret att enbart göra vissa små redaktionella förändringar i förslaget men ingenting av substans. De nya föreskrifterna kommer att beslutas i Tekniska nämnden imorgon den 15 november och slutligen i Kommunfullmäktige.

– De nya avfallsföreskrifterna kommer förmodligen vara de mest inskränkande förslagen som Värmdö kommun har drivit igenom. Av de exempel vi har sett under våren, där fastighetsägare har förvägrats slamhämtning med hänvisning till att vägar ska breddas, befarar vi att det kommer innebära investeringar upp emot hundratusentals kronor för villaägare. Ännu en gång får vi bevis på att när Moderaterna lämnar styret så försvinner också värmdöbornas perspektiv, säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition i Tekniska nämnden.

📚Är förslaget omarbetat? Nej.
💸Kommer förslaget att innebära kostnadsökningar för värmdöborna? Ja!
👨‍👩‍👧‍👦🧓🏻👵🏻Vilka drabbas? Många villaägare som bor i områden med enskilda vägar och som ännu inte är detaljplanerade.

👂När ska S-styret börja lyssna på värmdöborna?

Vi Moderater kommer alltid stå på villaägarnas/kommuninvånarnas sida och se till att nya regler som tillkommer inte ska sätta krokben för dem, särskilt inte nu när många redan har nog med utgifter som det är.

Ta ställning och dela artikeln