Johan Björk och Markus Schill

Denna nyhet är mer än 1 år gammal

11 maj 2023

Avfallshantering - S-styrets nya avfallsföreskrifter

Vi Moderater är skarpt kritiska mot S-styrets nya kostsamma krav för sophämtning och tömning av avlopp!


Det nya styret i Värmdö bestående av S, MP, L och C med stöd av V och SGP föreslår ökade krav för Värmdös enskilda vägar. Detta i samband med hämtning av sopor eller avlopp. Det kommer att slå hårt mot Värmdös vägföreningar och samfälligheter. Enligt deras förslag ska vägarna nu anpassas efter hämtningsfordon som den upphandlade entreprenören väljer att använda. Enligt deras nya krav måste vägar och infarter byggas om så att de är minst 3,5 meter breda. Dessutom vill man att vändplatser med minst 18 meter i diameter anordnad. Motivet är att fordonen inte längre ska behöva backa för att vända.

Vi Moderater är skarpt kritiska mot detta förslag. Under vår tid i styret har vi medvetet bevarat enskilt huvudmannaskap av vägarna i enlighet med värmdöbornas önskan. Vi anser att det vore orimligt att ställa krav till vägföreningarna att bredda vägarna. Det skulle jaga människor från hus och hem utifrån de ekonomiska konsekvenserna som följer. Det säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition tekniska nämnden.

Nya krav på köp av slangar

Förutom kravet på att bredda vägarna vill S-styret även införa krav på att tömningspunkten för avlopp får vara maximalt 10 meter från vägen. Detta ska lösas genom att villaägarna ska köpa egna slamslangar, alternativt investerar i en fast sugledning. Kostnaden för detta läggs på fastighetsägarna.

– Vi Moderater tycker att det vore orimligt att kräva av Värmdös villaägare att börja köpa egna slangar eller installera sugledningar för tusentals kronor. Dessutom föreslår de att de nya kraven även ska gälla alla befintliga avloppsanläggningar vid ombyggnation, vilket är helt galet. Genom deras nya regler så straffar nya S-styret värmdöbor som uppgraderar sina befintliga avloppsanläggningar. Det är kontraproduktivt och inte särskilt medborgarvänligt säger Markus Schill (M), vice ordförande i opposition bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ta ställning och dela artikeln