Johan Björk och Markus Schill

maj 11, 2023

Stoppa S-styrets nya avfallsföreskrifter!

Vi Moderater är skarpt kritiska mot S-styrets nya kostsamma krav för sophämtning och tömning av avlopp!


Det nya styret i Värmdö bestående av S, MP, L och C med stöd av V och SGP föreslår ökade krav för Värmdös enskilda vägar vid hämtning av sopor eller avlopp, något som kommer att slå hårt mot Värmdös vägföreningar och samfälligheter. Enligt deras förslag ska vägarna nu anpassas efter hämtningsfordon som den upphandlade entreprenören väljer att använda. Enligt deras nya krav måste vägar och infarter byggas om så att de är minst 3,5 meter breda samt att det behöver anordnas vändplatser med minst 18 meter i diameter så att fordonen inte längre behöver backa för att vända.

Vi Moderater är skarpt kritiska mot detta förslag. Under vår tid i styret har vi medvetet bevarat enskilt huvudmannaskap av vägarna i enlighet med värmdöbornas önskan. Vi anser att det vore orimligt att ställa krav till vägföreningarna att bredda vägarna till kommunal standard. Det skulle jaga människor från hus och hem utifrån de ekonomiska konsekvenserna som följer säger Johan Björk (M), vice ordförande i opposition tekniska nämnden.

Förutom kravet på att bredda vägarna vill S-styret även införa krav på att enskilda avloppsanläggningar måste installera en sugledning med fast tömningspunkt alternativt köpa egna slamslangar så att tömningspunkten blir maximalt 10 meter från vägen. Kostnaden för detta ska tas av fastighetsägarna själva.

– Vi Moderater tycker att det vore orimligt att kräva av Värmdös villaägare att börja köpa egna slangar eller installera sugledningar för tusentals kronor. Dessutom föreslår de att de nya kraven ska gälla även alla befintliga avloppsanläggningar vid ombyggnation, vilket är helt galet. Genom deras nya regler så straffar nya S-styret värmdöbor som uppgraderar sina befintliga avloppsanläggningar säger Markus Schill (M), vice ordförande i opposition bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ta ställning och dela artikeln