Denna nyhet är mer än 1 år gammal

28 oktober 2021

Språkkrav för Värmdös äldreomsorg

Språkkrav för Värmdös äldreomsorg är oerhört viktigt för att Värmdös äldre alltid ska kunna kommunicera med personalen inom äldreomsorgen. Värmdös äldre ska alltid känna sig trygga med med personen som tar hand om dem. Bristande språkkompetens hos personal inom vård- och omsorgsverksamheter riskerar att isolera brukarna ifrån inflytande över sin vardag och äventyra omsorgstagarnas säkerhet. Därför har vård- och omsorgskontoret i Värmdö fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett språklyft för befintlig personal och ett språktest vid nyanställning ska genomföras.

Det är ett viktigt steg i arbetet med att höja kvalitén inom vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen. Goda kunskaper i svenska språket kommer att öka tryggheten för omsorgskunderna men även samverkan med anhöriga, mellan kollegor och andra yrkesgrupper inom vård- och omsorg kommer att påverkas positivt säger Rogier Krona (M), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Ta ställning och dela artikeln