Denna nyhet är mer än 1 år gammal

24 augusti 2020

Invigning av ny språkförskola i Värmdö

Tidigare i veckan invigdes en ny språkförskola i Värmdö genom en integrerad språkförskoleavdelning på Torshälls förskola. Detta medför att Värmdö till en av cirka 30 kommuner i landet som kan erbjuda denna form av språkförskola.

Cecilia Lindberg (M) som är ordförande i utbildningsnämnden har drivit initiativet. Hon är nämligen övertygad om att språket utgör nyckeln till framgångsrikt lärande. Med vetskapen om att tidiga insatser före sju års ålder är avgörande, speciellt för barn med språkstörningar, uttrycker hon glädje över att nu kunna öppna en språkförskola i Värmdö.

-Den här satsningen gör vi eftersom vi vet att tidiga insatser i många fall är avgörande för barn med språkstörning. Språket grundläggs innan 7 års ålder, och därför är detta en oerhört viktig satsning, säger Cecilia Lindberg.

Hon berättar vidare att pedagogerna är på plats och att de nu ser fram emot att välkomna barnen till Värmdös första språkförskola, säger Cecilia Lindberg.

En språkförskola tar emot barn med grava, primära språkstörningar. Avdelningen på Torshäll är en integrerad språkförskola. Detta innebär att hälften av barnen har en förväntad tal- och språkutveckling, medan de övriga har språkstörning. Peter Bergström, utbildningschef, understryker vikten av språket som ett livsviktigt kommunikationsverktyg och ser fram emot att erbjuda barnen en förskola, där de kan få individuellt anpassat stöd och utveckla sina språkkunskaper i sin egen takt.

Majoriteten av de kommuner som erbjuder språkförskola är belägna i Stockholmsregionen. Finansieringen av språkförskolan i Torshäll är resultatet av ett samarbete mellan Värmdö kommun och Region Stockholm. Det understryker vikten av regional samverkan för att möjliggöra och främja innovativa och stödjande utbildningsinitiativ.

Se inlägget på Facebook här.

Ta ställning och dela artikeln