Denna nyhet är mer än 1 år gammal

2 mars 2022

Smartare Värmdö ger minskad administration

Smartare Värmdö är ett utvecklingsprojekt som lanserades 2020 och syftar till att minska administrativ tid för personalen i kommunen, för att på så sätt frigöra mer tid till värdeskapande insatser.

Under nästa kommunstyrelse kommer en första årsrapport av arbetet att ske med redovisning av de effekter som har uppnåtts under 2021. Totalt är det ett 60-tal insatser som har genomförts under 2021 vilket har resulterat i en hög grad frigjord tid, bättre kvalitet och service inom Värmdö kommun. Enligt rapporten har ca 90 000 timmar frigjorts fördelat på samtliga kontor.

Det är fantastiskt att se de framsteg som görs inom alla våra verksamheter och den leverans det medför, det är en utveckling som kommunen behöver och som ger bättre service och kvalitet till värmdöborna samtidigt som det ger mer nytta för varje skattekrona. Det är vår skyldighet gentemot framtida generationer att se till att kommunens verksamheter sköts effektivt så att vi kan upprätthålla välfärden i en framtid med fler äldre och yngre som ska försörjas av färre i arbetsför ålder, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsen ordförande.

Här är några exempel på resultat från Smartare Värmdö:

  • Digitaliserat utskick av fakturor, abonnemangsbrev för slam, avläsningskort för vattenmätare och mätarbytesavisering. Under 2022 kommer ännu fler utskick att ske digitalt.
  • Införandet av trygghetssensorer på Djuröhemmet vilket har minskat antalet fallolyckor med 90 procent.
  • Digitaliserad socialtjänst med taligenkänning, digitala möten, robotisering av processer och införandet av en digital plattform där medborgaren enklare kan se sitt ärende och kommunicera med kommunen.
  • Fem nya E-tjänster inom samhällsbyggnadskontoret såsom grannyttranden, ansökan om grundvattentäkt, registrering av dricksvattenanläggning, upphörande av dricksvattenverksamhet samt komplettering av ärenden
  • Andelen ärenden som kommer in genom E-tjänster har ökat markant inom alla delar av samhällsbyggnadskontoret.
  • Automatiserade tjänster för medborgare som exempelvis felanmälan till fastighetsdriften, beställning av matavfallskärl, beställning av slamtömning, anmälan av små avlopp och inventeringsenkäter, anmälan om utebliven sophämtning.
  • Ökat antalet E-fakturor.

Ta ställning och dela artikeln